12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları

12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları konuları, biyolojinin temel kavramlarını ve canlıların yapılarını anlamayı hedefleyen çeşitli konuları içerir. Bu konular arasında hücre yapısı, enerji dönüşümleri, canlıların sınıflandırılması, genetik, evrim, ekosistemler ve popülasyonlar bulunur. Bunlar, biyolojinin temel prensiplerini öğrenmek ve doğal dünyayı anlamak için önemli olan konulardır.

50 adet altın soru:

1. Hücre zarının görevi nedir?

Cevap: Hücre zarı, hücreyi dış ortamdan ayırarak hücre içindeki bileşiklerin kontrol edilmesini sağlar.

2. Fotosentez nasıl gerçekleşir?

Cevap: Fotosentez, bitkilerin güneş enerjisini kullanarak karbondioksiti ve suyu glukoz ve oksijene dönüştürdüğü bir süreçtir.

3. DNA’nın tam açılımı nedir?

Cevap: DNA, deoksiribonükleik asit anlamına gelir.

4. Dominant gen ve resesif gen arasındaki fark nedir?

Cevap: Dominant gen, fenotipte baskın olan geni ifade ederken, resesif gen, fenotipte gizli kalan geni ifade eder.

5. Meioz nedir?

Cevap: Meioz, eşeyli üreme hücrelerinde (gametlerde) kromozom sayısının yarıya indirildiği bir hücre bölünmesidir.

6. Popülasyon ekolojisi nedir?

Cevap: Popülasyon ekolojisi, aynı türden bireylerin belirli bir alanda bir araya gelerek oluşturdukları topluluğun incelenmesidir.

7. İnsanda solunum sistemi nasıl işler?

Cevap: Solunum sistemi, oksijenin alınması ve karbondioksitin atılması için kullanılan organ ve yapıları içerir.

8. Neden evrim gerçekleşir?

Cevap: Evrim, canlıların çevreye adaptasyon sağlaması ve genetik materyalin zamanla değişmesi sonucu gerçekleşir.

9. Dengeli beslenme neden önemlidir?

Cevap: Dengeli beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini alarak sağlığın korunmasını ve gelişiminin desteklenmesini sağlar.

10. Eşeysiz üreme yöntemleri nelerdir?

Cevap: Eşeysiz üreme yöntemleri arasında bölünme, tomurcuklanma ve partenogenez bulunur.

11. Enzimlerin görevi nedir?

Cevap: Enzimler, biyokimyasal reaksiyonlarda hızlandırıcı olarak işlev görür ve substratları parçalayarak veya birleştirerek reaksiyonların gerçekleşmesini sağlar.

12. Endositoz ve eksositoz arasındaki fark nedir?

Cevap: Endositoz, hücrenin büyük molekülleri içine almasıdır, eksositoz ise hücrenin büyük molekülleri dışarıya salmasıdır.

13. Neden su, yaşam için önemlidir?

Cevap: Su, metabolik reaksiyonların gerçekleşmesi, besinlerin taşınması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi ve hücresel yapıların korunması gibi birçok hayati fonksiyonda rol oynar.

14. Neden aşılar önemlidir?

Cevap: Aşılar, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlar ve yayılmasını engeller.

15. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan temel kriterler nelerdir?

Cevap: Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan temel kriterler morfoloji (şekil), anatomik özellikler, hücre yapısı, beslenme şekli, üreme yöntemi ve genetik benzerliklerdir.

16. Bitkilerde fotosentez nerede gerçekleşir?

Cevap: Bitkilerde fotosentez, kloroplast adı verilen organelde gerçekleşir.

17. Neden biyolojik çeşitlilik korunmalıdır?

Cevap: Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin işlevselliği, besin zincirinin dengeye ulaşması ve tıbbi keşifler gibi birçok ekosistem hizmetini sağlar. Bu nedenle, biyolojik çeşitlilik korunmalıdır.

18. Kalıtım nedir?

Cevap: Kalıtım, karakterlerin nesilden nesile geçişinin genetik materyal üzerindeki etkisini ifade eder.

19. Neden su döngüsü önemlidir?

Cevap: Su döngüsü, suyun doğada dolaşarak bitkilerin büyümesini sağlaması, su kaynaklarının yeniden kullanılmasını sağlaması ve iklim düzenlemesine yardımcı olması açısından önemlidir.

20. Hücre bölünmesinin amacı nedir?

Cevap: Hücre bölünmesi, büyüme, onarım ve üreme için gereklidir.21. Hormonların görevi nedir?

Cevap: Hormonlar, vücuttaki hücrelere sinyal göndererek metabolizma, büyüme, gelişim, üreme ve stres tepkileri gibi birçok biyolojik süreci düzenler.

22. Neden ozon tabakası önemlidir?

Cevap: Ozon tabakası, Dünya’yı zararlı güneş ışınlarının UV-B ve UV-C radyasyonundan korur. Bu radyasyonun insan sağlığı ve ekosistemler üzerinde olumsuz etkileri vardır.

23. Ektoparazit nedir?

Cevap: Ektoparazit, konak organizmanın dış yüzeyinde yaşayan ve beslenen parazit organizmadır.

24. Neden su kaynaklarını korumalıyız?

Cevap: Su kaynaklarını korumak, içme suyu teminini sağlamak, ekosistemlerin devamını desteklemek ve gelecek nesillerin su ihtiyaçlarını karşılamak için önemlidir.

25. Neden küresel ısınma endişe kaynağıdır?

Cevap: Küresel ısınma, iklim değişikliklerine yol açarak doğal dengeyi bozar, buzulların erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine, ekstrem hava olaylarına ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden olabilir.

26. Metabolizma nedir?

Cevap: Metabolizma, organizmanın enerji üretimi, besinlerin sindirilmesi, atıkların uzaklaştırılması ve hücre yapısının yenilenmesi gibi biyokimyasal reaksiyonların tümünü ifade eder.

27. İnsan beyni kaç lobdan oluşur?

Cevap: İnsan beyni dört lobdan oluşur: frontal lob, parietal lob, temporal lob ve oksipital lob.

28. Neden su kaynaklarında kirlilik önlenmelidir?

Cevap: Su kaynaklarında kirlilik, içme suyu sağlığını tehdit edebilir, ekosistemlere zarar verebilir ve sucul yaşam formlarının hayatta kalmasını etkileyebilir.

29. Neden doğal habitatlar korunmalıdır?

Cevap: Doğal habitatlar, birçok bitki ve hayvan türünün yaşam alanıdır ve ekosistemlerin işlevselliği için önemlidir. Koruma altına alınmazlarsa, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem hizmetlerinin azalması gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

30. İnsanda sindirim sistemi nasıl çalışır?

Cevap: İnsanda sindirim sistemi, besinleri sindirmek, emmek ve atıkları uzaklaştırmak için özofagus, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak gibi organları içerir.31. Neden biyolojik denge önemlidir?

Cevap: Biyolojik denge, doğal ekosistemlerde türler arasındaki etkileşimleri ve enerji akışını düzenler. Bu denge, ekosistemlerin sürdürülebilirliğini ve sağlığını korur.

32. İnsan vücudunda hangi organ solunumla görevlidir?

Cevap: İnsan vücudunda solunumla ilgili en önemli organlar akciğerlerdir.

33. Kemosentez nedir?

Cevap: Kemosentez, enerjisini kimyasal maddelerin oksidasyonundan elde eden bazı organizmaların ürettiği bir enerji üretme mekanizmasıdır.

34. Neden biyokütle azaltılmalıdır?

Cevap: Biyokütle azaltma, sürdürülebilir orman yönetimi için önemlidir ve odun kaynaklarının kontrol altında kullanılmasını sağlar.

35. Çevre kirliliği neden tehlikeli bir sorundur?

Cevap: Çevre kirliliği, insan sağlığına zarar verebilir, ekosistemleri bozabilir, su ve hava kalitesini olumsuz etkileyebilir ve biyolojik çeşitlilik kaybına yol açabilir.

36. Bitki hücresinde neler bulunur?

Cevap: Bitki hücresinde hücre duvarı, kloroplast, büyük bir vakuol ve plazmitoplazma gibi özellikler bulunur.

37. Neden biyolojik ilaçlar tercih edilir?

Cevap: Biyolojik ilaçlar, daha spesifik etkiye sahiptir, yan etkileri daha azdır ve genellikle doğal kaynaklardan elde edilir.

38. İnsanda bağışıklık sistemi nasıl çalışır?

Cevap: İnsan bağışıklık sistemi, vücudu mikroorganizmalara karşı koruyan hücreler, antikorlar ve bağışıklık tepkileri ile çalışır.

39. Neden orman yangınları kontrol altına alınmalıdır?

Cevap: Orman yangınları, orman alanlarının tahrip olmasına, biyolojik çeşitlilik kaybına ve hava kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Kontrol altına alınmaları önemlidir.

40. İnsanda sinir sistemi nasıl işler?

Cevap: İnsan sinir sistemi, beyinden ve omurilikten gelen sinirler aracılığıyla bilgiyi ileterek vücuttaki organ ve dokuları denetler.41. Neden su tasarrufu yapmalıyız?

Cevap: Su tasarrufu yapmak, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak, su kıtlığı riskini azaltmak ve çevresel etkileri minimize etmek için önemlidir.

42. İnsanda üreme sistemi nasıl çalışır?

Cevap: İnsanda üreme sistemi, cinsiyet hormonları tarafından düzenlenen üreme organlarını içerir. Erkeklerde testislerden sperm üretilirken, dişilerde yumurtalıklar her ay bir yumurta salgılar.

43. Neden doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı önemlidir?

Cevap: Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı sağlar, biyolojik çeşitliliği korur ve ekosistem hizmetlerinin sürekliliğini sağlar.

44. IUCN nedir?

Cevap: IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği), biyolojik çeşitlilik koruma konusunda çalışan uluslararası bir kuruluştur.

45. Neden plastik kullanımı azaltılmalıdır?

Cevap: Plastik kullanımının azaltılması, çevre kirliliğini önlemeye yardımcı olur, deniz yaşamına zarar veren plastik atıklarını engeller ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur.

46. İnsanda böbreklerin görevi nedir?

Cevap: İnsanda böbrekler, idrarın oluşumunu sağlar, toksik maddelerin atılmasını ve vücuttaki su ve elektrolit dengesinin düzenlenmesini sağlar.

47. Neden biyolojik çeşitlilik ekonomik açıdan önemlidir?

Cevap: Biyolojik çeşitlilik, tarım, ilaç geliştirme, turizm ve diğer endüstrilerde yeni fırsatlar sunar ve ekonomik büyümeye katkı sağlar.

48. Kemosentez hangi ortamda gerçekleşir?

Cevap: Kemosentez, genellikle derin deniz hidrotermal bacalarında veya volkanik bölgelerde gerçekleşen oksijensiz ortamlarda görülür.

49. Neden çevre eğitimi önemlidir?

Cevap: Çevre eğitimi, insanların çevreye duyarlılık kazanmasını, sürdürülebilirlik bilincini artırmasını ve doğal kaynakları korumayı öğrenmelerini sağlar.

50. Neden biyogaz enerjisi tercih edilmelidir?

Cevap: Biyogaz enerjisi, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve organik atıkların geri dönüştürülmesini sağlar. Aynı zamanda fosil yakıtlara bağımlılığı azaltır ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.