android : edit text in stilini değiştirme

Yukarıda kiz özniteliği kullanmalısınız öncelikle. daha sonra

dosyasının içerisine

stilinizi oluşturmalısınız.

Devam
Close
Join me: