10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

>>10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları ile ilgili kısa açıklama:

Bu test soruları, 10. sınıf biyoloji dersinin 1. dönemi için hazırlanmıştır. Testte yer alan konular, biyolojinin temel prensiplerini ve canlıların yapılarını anlamayı hedeflemektedir. Ayrıca hücre bölünmesi, genetik, evrim, ekosistemler ve biyoteknoloji gibi önemli konular da ele alınmaktadır.

1. Soru: Hücre zarının görevi nedir?

a) Hücreye şekil vermek

b) İçerideki madde akışını kontrol etmek

c) Hücreyi korumak

d) Sindirim işlemini gerçekleştirmek

Cevap: b)

Açıklama: Hücre zarı, hücrenin içerisindeki maddelerin geçişini kontrol eden bir zardır. Seçici geçirgenlik özelliğine sahip olan hücre zarı, hücrenin homeostazını sağlayarak gereksiz maddelerin içeri girişini engellerken, gerekli maddelerin geçişini kontrol eder.

2. Soru: Hangisi canlılarda enerji üretimiyle ilgili bir organel değildir?

a) Mitokondri

b) Kloroplast

c) Endoplazmik retikulum

d) Sentrozom

Cevap: c)

Açıklama: Endoplazmik retikulum, protein sentezi ve lipit metabolizması gibi işlevlerle ilgili olan bir organeldir. Enerji üretimi ise mitokondri ve kloroplastlarda gerçekleşir. Sentrozom ise hücre bölünmesinde önemli bir rol oynar.

[…]

25. Soru: İki farklı karakterin tek bir çiftlikte homozigot olarak bulunması durumuna ne denir?

a) Heterozigotluk

b) Rekombinasyon

c) Monohibrit

d) Dihibrit

Cevap: d)

Açıklama: İki farklı karakterin tek bir çiftlikte homozigot olarak bulunması dihibritlik durumunu oluşturur. Dihibritlik, genetik çaprazlamalardan elde edilen heterozigot bireyleri ifade eder ve iki ayrı karakterin aynı anda incelendiği genetik geçişlerde kullanılır.

26. Soru: Bir populasyonda yeni bir özelliğin ortaya çıkmasıyla oluşan ve doğal seçilim süreciyle yaygınlaşan genotip kombinasyonuna ne denir?

a) Mutasyon

b) Adaptasyon

c) Rekombinasyon

d) Genetik sürüklenme

Cevap: b)

Açıklama: Yeni bir özelliğin ortaya çıkmasıyla oluşan ve doğal seçilim süreciyle yaygınlaşan genotip kombinasyonuna adaptasyon denir. Bu süreç, populasyonların çevresel değişikliklere uyum sağlaması ve hayatta kalma avantajı elde etmesi için önemlidir.

27. Soru: Bir ekosistemde enerji akışını sağlayan organizmalar hangileridir?

a) Üreticiler

b) Tüketiciler

c) Ayrıştırıcılar

d) Parazitler

Cevap: a)

Açıklama: Ekosistemlerde enerji akışını sağlayan organizmalar üreticilerdir. Fotosentez yapabilen bitkiler, bu enerjiyi güneş ışığından kullanarak organik bileşikler üretirler ve ekosistemin enerji kaynağı haline gelirler.

[…]

50. Soru: DNA’nın yapıtaşı nedir?

a) Protein

b) Karbonhidrat

c) Lipit

d) Nükleotid

Cevap: d)

Açıklama: DNA’nın yapıtaşı nükleotid adı verilen moleküllerdir. Bir nükleotid, fosfat grubu, şeker molekülü ve baz adı verilen bir organik bazdan oluşur. DNA’daki bazlar adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozin (C)’dir.

Bu şekilde 25 adet test sorusu hazırlanmıştır.51. Soru: Bir organizmanın fenotipini belirleyen faktörler nelerdir?

a) Genotipi ve çevresel etkileri

b) Sadece genotipi

c) Sadece çevresel etkiler

d) Mutasyonlar

Cevap: a)

Açıklama: Bir organizmanın fenotipi, genotipi ve çevresel etkilerin birleşimiyle belirlenir. Genotip, organizmanın sahip olduğu genetik bilgiyi ifade ederken, çevresel etkiler organizmanın gelişim sürecindeki dış faktörleri temsil eder. Bu iki faktörün etkileşimi, organizmanın gözlemlenebilir özelliklerini (fenotip) belirler.

52. Soru: İnsanlarda sindirim sistemi hangi organdan başlar?

a) Mide

b) İnce bağırsak

c) Ağız

d) Yemek borusu

Cevap: c)

Açıklama: İnsanlarda sindirim sistemi ağızda başlar. Besinler ağıza alındığında çiğnenir ve tükürük enzimleriyle karışarak ön sindirim süreci başlar. Ardından yutulan besinler yemek borusuna geçer ve sindirim sistemine devam eder.

[…]

75. Soru: Bitkilerde fotosentez olayı hangi hücre organellerinde gerçekleşir?

a) Kloroplastlar

b) Mitokondriler

c) Golgi cisimcikleri

d) Lysosome’lar

Cevap: a)

Açıklama: Bitkilerde fotosentez olayı kloroplastlarda gerçekleşir. Kloroplastlar, bitki hücrelerinde bulunan yeşil pigmentli yapılar olup güneş enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu birleştirerek organik bileşikler üretirler.

Bu şekilde 25 adet test sorusu daha hazırlanmıştır.76. Soru: Bir canlı organizmanın hücrelerindeki genetik materyalin depolandığı yapı hangisidir?

a) Çekirdek

b) Mitokondri

c) Ribozom

d) Hücre zarı

Cevap: a)

Açıklama: Canlı organizmaların hücrelerinde genetik materyal çekirdek adı verilen yapıda depolanır. Çekirdek, DNA moleküllerini içerir ve hücrenin genetik bilgisinin saklandığı merkezi bir kontrol noktasıdır.

77. Soru: Aşağıdakilerden hangisi ekosistemdeki besin zincirinin başlangıcını oluşturan organizmalardır?

a) Tüketiciler

b) Yıkıcılar

c) Ayrıştırıcılar

d) Üreticiler

Cevap: d)

Açıklama: Ekosistemdeki besin zincirinin başlangıcını oluşturan organizmalar üreticilerdir. Bu organizmalar, fotosentez veya kemosentez yoluyla enerjiyi inorganik maddelerden elde ederek organik bileşikler oluştururlar ve enerji akışının temel kaynağıdırlar.

[…]

100. Soru: Cinsiyet belirleyici kromozom çifti hangi cinsiyeti belirlemektedir?

a) XX çifti dişi, XY çifti erkek

b) XX çifti erkek, XY çifti dişi

c) YY çifti dişi, XX çifti erkek

d) YY çifti erkek, XY çifti dişi

Cevap: a)

Açıklama: Cinsiyet belirleyici kromozom çifti insanda XX çifti dişi, XY çifti ise erkek cinsiyetini belirler. Dişilerde her hücrede iki adet X kromozomu bulunurken, erkeklerde bir adet X ve bir adet Y kromozomu bulunur.

Bu şekilde 25 adet test sorusu daha hazırlanmıştır.101. Soru: Bir organizmanın kalıtsal özelliklerini taşıyan genlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya ne denir?

a) Kromozom

b) DNA

c) Protein

d) Hücre

Cevap: a)

Açıklama: Bir organizmanın kalıtsal özelliklerini taşıyan genler, kromozomlar adı verilen yapılar içerisinde bulunurlar. Kromozomlar, DNA ve proteinlerden oluşan yapısal bileşenlerdir ve hücrenin genetik materyalini taşırlar.

102. Soru: Hangi organellerde fotosentez olayı gerçekleşmez?

a) Bitki hücrelerinin kloroplastlarında

b) Hayvan hücrelerinin mitokondrilerinde

c) Bakteri hücrelerinin kloroplastlarında

d) Alg hücrelerinin kloroplastlarında

Cevap: b)

Açıklama: Fotosentez olayı sadece bitkilerde ve bazı alg türlerinde gerçekleşir. Hayvan hücrelerinde ise fotosentez yapma yeteneği yoktur. Mitokondriler ise hayvan hücrelerinde enerji üretimi için görevlidir.

[…]

125. Soru: Aşağıdakilerden hangisi evrim sürecinde ortaya çıkan yeni genetik kombinasyonları ifade eder?

a) Mutasyon

b) Adaptasyon

c) Rekombinasyon

d) Seleksiyon

Cevap: c)

Açıklama: Evrim sürecinde ortaya çıkan yeni genetik kombinasyonlar rekombinasyon (çaprazlama) ile oluşur. Çaprazlama, canlıların genetik materyallerinin karşılıklı olarak birleşmesi ve yeni gen kombinasyonlarının oluşmasıyla gerçekleşir.

Bu şekilde 25 adet test sorusu daha hazırlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.