Robot Toplulukları Robotların birlikte çalışması

Canlılarda birkaç bireyin bir araya gelmesiyle küçük gruplar ve birey sayısının artmasıyla topluluklar meydana gelmektedir. Canlılardaki  toplumsal yapıların bütünlüğü, bireyler arasında görev dağılımı, bireylerin birbiriyle haberleşme halinde olmaları ve birbirlerini tamamlayıcı özellikte olmaları sağlanır. Canlılarda olduğu gibi robotlardan da robot toplumları oluşturulmuştur.

Bilim adamları, robotlara belli başlı işler yaptırdıktan sonra, birden fazla robotları birbirleri ile uyumlu çalıştırmak ve iş yaptırmak için uğraşmaktadırlar. Arı kovanlarında ve karınca yuvalarındaki bütün işler bu yaklaşımla yürütülmektedir. Bu yaklaşımı robotlara uyarlayarak, gelecekte birlikte çalışan minyatür robot topluluklarının, küçük çaptaki alanları araştırmak, küçük böcekleri temizlemek, sanayi kuruluşlarında tehlikeli durumlardaki boruları incelemek, ya da gezegenlere iklimlerini araştırmak için gönderilebileceği ileri sürülmektedir. Bu konuda McLurkin’in araştırmalarından bahsedecek olursak; robotlarının her biri 195 santimetre küp hacminde, 38 gram ağırlığındadır. Bu ağırlığa, her robotun çevrenin ve diğer robotların farkına varmasını sağlayan 17 algılayıcı da dahildir. Burada bahsettiğimiz algılayıcıların görünümü, kedi bıyığına benzemektedir. Robota yerleştirilmiş olan iki cihaz da diğer robotlar tarafından algılanabilen kızılötesi sinyalleri yaymaktadır. Tüm bu mekanizmalar McLurkin’in robotlarının çevreleriyle gerçek bir karınca toplumu gibi etkileşmesini sağlamaktadır. Örneğin robotlar yiyecek olduğu varsayılan buğday büyüklüğündeki nesneyi şu şekilde aramaktadırlar: Belirli bir voltaj taşıyan robotun algılayıcısı, iletkenlik nedeniyle buğday nesnesinin farkına vardığında, robotun kızıl ötesi sinyal yaymasına neden olmaktadır. Yiyecek arayışı sırasında bu sinyal, diğer robotlara yiyeceğin bulunduğunu haber vermektedir. Bu şekilde sinyali alan diğer robotlar da ilk robota katılmaktadır.

            Grup olarak çalışan robotların en önemli özelliklerinden biri de, toplumdaki herhangi bir bireyin başarısızlığa uğraması durumunda dahi, görevin başarıyla tamamlanmasıdır. Gruptaki birey sayısı artıkça, grubun görevi başarıyla tamamlaması ihtimali artmaktadır. McLurkin şu anda 21 robottan oluşan, robot Topluluğuna sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: