Php (internet programcılığı) yazılı çalışma soruları tüm yıl

Soruların alt kısmından word dosyası olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 4. Ve 5. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI-CEVAPLARI 

1)     İnternet programcılığının gelişmesinin nedenlerini yazınız.

  • Statik web sayfaları kullanıcıların site ile etkileşim kurmalarına imkân vermemektedir; ancak günümüzde interaktif siteler çok popülerdir ve etkileşimli sayfalar oluşturmak için web programlama dilleri geliştirilmiştir ve internet programcılığı yaygınlaştırılmıştır.

2)     Php ile sayfalar oluşturmak istiyorsak neler gereklidir yazınız.

  • Web sunucusu, Php yorumlayıcısı, veritabanı programı, veritabanına erişim yazılımı

 

3)     Php dilinin avantajlarından 3 tanesini yazınız.

a)      Çok hızlı çalışan bir dildir.

b)      Öğrenilmesi kolay bir dildir. Kod yazımı Perl, C, JavaScript vb. gibi yaygın kullanılan programlama dillerine benzer. Böylece bu dillerden herhangi birini bilen bir kişi kolayca PHP kodu yazabilir.

c)      Rahat ve hızlı kodlanabilir. Ayrıca derlenmesine gerek yoktur. HTML kodları arasına kolayca yerleştirilebilir.

d)      İnternette büyük bir geliştirici topluluğuna sahiptir ve PHP ile yazılmış birçok kod veya program, ücretsiz olarak internet üzerinden elde edilebilir.

e)      Web sunucusu olarak, Apache web sunucusu kullanıldığında yüksek performans gösterir. Bunun yanında IIS, PWS gibi diğer web sunucularıyla da çalışabilmektedir.

f)       Veri tabanı olarak MSSQL, MySql, Oracle vb. veritabanlarına bağlanabilir. Kayıt ekleme, kayıt silme, kayıt güncelleme, sorgulama vb. işlemler kolay ve güvenli bir şekilde yapılabilir. Özellikle PHP ile MySql veri tabanı birlikte yüksek performansla çalıştığı için günümüzde ayrılmaz bir ikili oluşturmuşlardır.

g)      PHP Windows, Unix, Linux gibi birçok farklı işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilir. Böylece Ev Sahibi İşletim Sistemi seçiminde birden fazla alternatif bulunmaktadır.

4)     Php dilinin dezavantajlarından 3 tanesini yazınız.

a)      Hatalarla baş etmek; PHP’ de yapılan basit bir hata, kolayca bir çok sayfada soruna neden olabilir.

b)      Detaylı programlama zorluğu; PHP bir script dili olduğu için, detaylı ve büyük bir programdan cevap alma süresi uzayabilir.

c)      Güncellemek istenildiğinde web sunucu ile eş zamanlı olarak birlikte derlenmesi gerekir.

5)     PHP kodu, HTML kodlarının içine 4 farklı şekilde yazılabilir. Bunlar nelerdir yazınız

  • Kısa Stil: <? Buraya PHP kodu yazılacak ?>
  • XML Stil: <?php Buraya PHP kodu yazılacak?>
  • Script Stil:<script language=php> Buraya PHP kodu yazılacak </script>
  • Asp Stil: <%Buraya PHP kodu yazılacak%>

 

 

6)      ( D ) Web programlama sayesinde HTML ile oluşturulabilecek bir web sayfası daha az zamanda ve daha az kod yazarak oluşturulabilmektedir.

7)      ( D ) Üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir.

8)      ( D ) PHP dilinin HTML den hiçbir farkı yoktur.

9)      ( Y ) Değişkenler, verileri silmek için kullanılır.

10)  ( Y ) Değişkenin değeri asla değiştirilemez.

11)( Y ) Değişkenler tanımlanırken değişken isminin başına “%” (Yüzde işareti) konulur.

12)( D ) Değişkenler (ç, ğ, ü, ö, ş ı, İ gibi Türkçe karakterler hariç) bir harf ya da ‘_’ işareti ile başlayabilir.

13)( D ) değişken içerisinde ‘_’ işaretinden başka işaret kullanılmaz

14)  ( D ) $sayi_1 = 453;  // Bu değişken tanımlaması doğrudur

15)  ( D ) $isim = “Hasan”; // Bu değişken tanımlaması doğrudur

16)  ( Y ) $1sayi= 453;  // Bu değişken tanımlaması doğrudur

17)  ( Y ) $isim% = “Hasan”;  // Bu değişken tanımlaması doğrudur

18)  ( Y ) $maaş=1000; // Bu değişken tanımlaması doğrudur

19)( D )İnteger” bir değişken tipidir.

20)( D )String” bir değişken tipidir.

21)( D )Reel” bir değişken tipidir.

22)( D ) “İnteger” bir değişken tipidir.

23)res1 Yandaki program parçasının çıktısı nedir?

 

Cevap:

Bilişim Teknolojileri

 

 

24)php örnek Yandaki program parçasının çıktısı nedir?

Cevap:

 

$ad Teknolojileri

 

25)   Mtıksal (Boolean) Değişkenler nedir.Açıklayınız

Geriye 1 yani true (doğru) veya 0 yani alse (yanlış) ya da null (boş) olarak değer döndüren veri türüdür

 

26) “Önceden tanımlanır ve değer atanır ve program içinde değeri değiştirilemez.” Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır

a)     Değişkenler

b)     Sabitler

c)     Sayılar

d)     Tipler

e)     Hiçbiri

27)   Atama Operatörü nedir açıklayınız

  • Atama operatörü “=” (eşittir işareti)’ dir. Program içerisinde herhangi bir değişkene herhangi bir değeri atamak amacıyla kullanılır.

28)  1.Aşağıdaki sorulardan, verilen ifadeye göre DOĞRU veya YANLIŞ seçeneklerinin yanlarındaki parantezleri işaretleyiniz. (2p*10=20puan)

a)      PHP’de fonksiyonlar function komutu ile oluşturulur.  (D) (Y)  Cevap DOĞRU

b)      PHP’nin kullanıma hazır birçok fonksiyonu bulunmaktadır.(D) (Y)  Cevap DOĞRU

c)      Zaman fonksiyonlarından getdate() seconds değeri saniye bilgisini verir. (D) (Y)  Cevap DOĞRU

d)      Php ile e-postalar yollamak için mail() fonksiyonu kullanılır. (D) (Y)  Cevap DOĞRU

e)      Fonksiyonda değer döndüren deyim next ‘tir. (D) (Y)  Cevap YANLIŞ

f)       For deyimi şarta bağlı işlemler yapar. (D) (Y) Cevap YANLIŞ

g)      Atama operatörü = işaretidir. (D) (Y) Cevap DOĞRU

h)      String birleştirme amaçlı olarak en sık kullanılan operatör “+”  operatörüdür. (D) (Y) Cevap YANLIŞ

i)        Switch değer verdiğimiz bir değişkenin belirlediğimiz şartlardan hangisine uygun olduğuna bakıp gerekli işlemi yapar. (D) (Y) Cevap DOĞRU

j)       Diziler oluşturulurken negatif değer alamazlar. (D) (Y) Cevap DOĞRU

29)   24 den 44 ‘a kadar olan sayıları;

a)      Alt alta listeleyen, (10p)

b)     Bu sayıların toplamını bulan php kodunu yazınız. (10p)
Cevap:
<?

for ($i=24;$i<=44;$i++)

{

echo $i;

echo “<br>”;

$toplam=$toplam+$i;

}

echo “Sayıların Toplamı = “.$toplam;

?>

30)   İki kenar uzunluğu girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan fonksiyonu geriye değer döndürecek şekilde yapınız.
<?

function dikdortgenalan($a,$b)

{

$alan=$a*$b;

return $alan;

}

$k=20;

$b=30;

echo “Dikdörtgenin Alanı: “.dikdortgenalan($k,$b);

?>

31)   Girdiğiniz ismin yanına “Hoşgeldin” yazan fonksiyonu oluşturunuz.
<?

function yaz($metin)

{

echo “Hoşgeldin “.$metin;

}

$ad=”Ömer”;

echo yaz($ad);

?>

32)  if ($yas>18) && ($cinsiyet=”erkek”) kodunun anlamı nedir?

a)       Yaşı 18’ den büyük ve cinsiyeti erkek ise

b)      Yaşı 18’ den büyük veya cinsiyeti erkek ise

c)       Yaşı 18’ ve cinsiyeti erkek değil ise

d)       Yaşı 18’ den küçük ve erkek ise

33)    Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)      if deyiminden sonra yanlızca tek bir komut kullanılabilir.

b)     for döngüsünün sınırlarını belirleyemeyiz.

c)      break komutu döngüye devam etmeyi sağlar

d)      iç içe birden fazla if deyimi kullanılabilir.

34)    For döngüsü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)       Başlangıç değerini belirleyebiliriz.

b)      Bitiş değerini belirleyebiliriz.

c)       Artış değeri her zaman 1’ dir.

d)       İstediğimiz yerde döngüyü sonlandırabiliriz.

35)   ……..Switch…., seçilmiş bir değişkenin belli şartlardan hangisine uygun olduğuna bakıp o şart için belirlenmiş işlemleri gerçekleştirir

36)   ………….if deyimi………….. program içinde belirlenen şartın doğru (true) veya yanlış (false) olmasına göre belirli komutların çalışmasını sağlar.

37)   Şarta bağlı olarak işlem yapmak için ………. if ve switch………. ifadelerini, döngüler için ise ……………..for ve while…… ifadelerini kullanıyoruz.

38)   res3

 

39) ………While……. döngüsü, içerisinde tanımlanan koşul sağlandığı sürece belirli komut ifadesi grubunun  çalıştırılmasını sağlar.

40)   Her bir satırı açıklayınız.
<?

$i=1; //başlangıç değerini belirledik.

while ($i<=10) //10 a kadar olma şartımızı belirledik.

{
echo $i; //değişken değerini yazdırdık.

echo “<br>”; //bir alt satıra geçtik.

$i++; //değişken değerimizi 1 artırdık.

}

?>

41) PHP’de fonksiyonlar……function….. komutu ile oluşturulur

 

42)  HTTP_ENV_VARS HTTP : Sunucu programın çalışmakta olan PHP dosyası için oluşturduğu çevre değişkenlerinin yazılı olduğu dizi değişkendir. Bu değişkenin içinde bazı unsurlar bulunur. Aşağıdaki verilen unsurları kısaca açıklayınız.

a)      HOSTNAME: Sunucunun IP adresi

b)     SHELL: Unix sisteminde kullanılan Shell programı

c)      HOSTTYPE: Sunucunun adı ve türü

d)     OSTYPE: Sunucunun işletim sistemi tipi

e)      HOME: Çalışan programın kök dizini

f)       PATH: Çalışan programın sunucudaki yolu

g)      HTTP_SERVER_VARS: Sunucu programın çalışmakta olan PHP dosyasına sunduğu bazı  bilgilerin bulunduğu dizi değişken. Bu değişkenin içinde şu unsurlar bulunur:

h)     PHP_SELF: Çalışan PHP programının bulunduğu dizin ve adı

i)        PATH_TRANSLATED: Çalışan PHP programının fiziksel yolu

j)       HTTP_GET_VARS: Bir Form’dan GET metoduyla alınan bilgilerin anahtar=değer çiftleri olarak kaydedildiği dizi değişken

k)     HTTP_POST_VARS: Bir Form’dan POST metoduyla alınan bilgilerin anahtar=değer çiftleri olarak kaydedildiği dizi değişken

l)        HTTP_USER_AGENT: Ziyaretçinin bilgisayarında kurulu Internet Browser programı

m)   QUERY_STRING: Form ile bilgi alırken GET metodunu kullandığımız takdirde Browser’ın göndereceği bilgilerin tutulduğu değişken

n)     REMOTE_ADDR: Ziyaretçinin bilgisayarına ISS tarafından atanmış IP adresi

  • o)      REQUEST_METHOD: Form ile gelen bilgilerin gönderildiği metot: GET veya POST

p)     REQUEST_URI: O anda çalışmakta olan PHP dosyasının adı ve varsa bu ada eklenmiş  uery_String

q)     SCRIPT_FILENAME: O anda çalışmakta olan PHP programının dosya adı

r)      SCRIPT_URI: O anda çalışmakta olan PHP programının tam URL adresi

s)       SERVER_ADDR: Sunucunun IP adresi

t)      SERVER_PROTOCOL: Sunucunun HTTP protokolünün sürümü

  php Yazılı Çalışma Soruları (130,0 KiB, 797 hits)

Php (internet programcılığı) yazılı çalışma soruları tüm yıl” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: