PROGRAMLAMA TEMELLERİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

 

1-Aşağıdaki kod satırlarının ekran çıktısını yazınız.(20p)

static void Main(string[] args)

{   Console.Write(”_Vezirköprü”);

Console.Write(“\nTeknik”);

Console.WriteLine(“\nve”);

Console.Write(“Endüstri”);

Console.Write(“Meslek”);

Console.WriteLine(“Lisesi”);

Console.Write(“Bilişim “);

Console.Write(“Teknolojileri”);

Console.WriteLine(“\nAlanı”);

Console.ReadKey();}

 

 

 

2-Aşağıdaki kod satırlarının ekran çıktısını yazınız.(20p)

static void Main(string[] args)

{ int sayi1=1, sayi2=2,toplam=0;

sayi1++;

sayi2++;

sayi2 += sayi1;

toplam = sayi1 + sayi2++;

toplam *= sayi1;

Console.Write(“{0} {1} {2}”,sayi1,sayi2,toplam);

Console.ReadKey();}

 

 

 

 3- Aşağıda verilen tanımlamaları yapınız(15p).

a)    İnt türünde yas isminde ilk değeri 12 olan değişkeni tanımlayınız.

b)    String türünde personel_adi isminde değişkeni tanımlayınız.

c)    Double türünde pi isminde  değeri 3.14 olan sabiti tanımlayınız.

d)    Char türünde cevap isimli değişkeni tanımlayınız.

e)    Ushort türünde ogretmen_sayisi isminde bir sabit tanımlayınız.

 

 

 

 

 

4 – Aşağıda verilen tanımlamalar doğru ise “D” seçeneğini yanlış ise “Y” seçeneğini doldurunuz (20p).
  D        Y

(   )     (   )    integer sayi;

(   )     (   )    float 1.sayi;

(   )     (   )    int adi;

(   )     (   )    int soy.adi;

(   )     (   )    const pi;

(   )     (   )    int deger=”ATL 10”;

(   )     (   )    short sayi=1000000;

(   )     (   )    char degisken=”ATL”;

(   )     (   )    bool deger=true;

(   )     (   )    const deger=18.9;

  D        Y

(   )     (   )    double yas/fark;

(   )     (   )    string soyadi;

(   )     (   )    string _soyadi;

(   )     (   )    string soyadi2;

(   )     (   )    string soyadi;

(   )     (   )    String deger=100;

(   )     (   )    sbyte sayi=400;

(   )     (   )    char deişken=”a”;

(   )     (   )    int deger=15.3;

(   )     (   )    int deger=;

 

5- Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?(10p)

static void Main()

{

int A = 2, B = 4, C, D;

C = A++;

D = ++A;

Console.WriteLine (C);

Console.WriteLine (D)

}

 

 

 

 

 

6- Klavyeden girilen bir sayı her seferinde 2 artacak şekilde 5 defa yazıdıran programın akış diyagramını çiziniz. (Örneğin klavyeden “8” değeri girildiğinde ekrana 8 10 12 14 16 değerlerini yazdıracak.) (15p)

 

 

N

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: