POGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

 

 1. 1.   Algoritma ve akış diyagramı nedir? Açıklayınız.(12P)
  Algoritma: Problemin çözümü için gerekli tüm adımları soyut ve anlamlı bir biçimde ortaya koymak amacıyla tasarlanan adımlar dizisidir.
  Akış Diyagramı: Algoritmaların geometrik şekillerle ortaya konmasını sağlayan bir araçtır. Problemin çözülmesi esnasında karmaşık işlemler bir dizi temel işlemlere indirgenir. İşlemler, sırasıyla şemada belirli simgelerle gösterilir. Şema hazırlandıktan sonra kod yazımı aşamasına geçilir
 2. 2.   “Yüksek seviyeli programlama dili” ve “düşük seviyeli programlama dili” ifadelerinin ne anlama geldiğini açıklayınız. (10P)

  İnsan anlayışına daha yakın programlara dillerine yüksek seviyeli programlama dilleri, makineye yakın olanlara ise düşük seviyeli programla dilleri denir.
 3. 3.   Kullanıcı tarafından girilen sayı sıfırsa ekrana “Sıfır”, sıfırdan küçükse “Negatif”, sıfırdan büyükse “Pozitif” yazan programın algoritmasını yazınız ve akış şemasını çiziniz. (20P)

algoritma

 

 

 1. 4.   Aşağıdaki dönüşümleri yapınız. (18P)
   a ) (01011010)2=(…90.…)10             b ) (57)10 =(……111001..……)2

c ) (10100111)2=(…247……)8          c ) (77) 10 =(……1001101..……)2

e ) (00111011)2=(…3B……)16          f ) (AD)16 =(……10101101……)2

 

 1. 5.   Aşağıdaki kavramları açıklayınız. (20P)
  Yazılım: Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir.
  Derleyici: Programcılıkta, bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile(genellikle makine koduna) çeviren yazılımlara derleyici denir.
  Makine Dili: Makine dili mikroişlemci ya da mikrodenetleyici gibi komut işleme yeteneğine sahip entegrelerin işleyebilecekleri komutlardan ve buna uygun söz diziminden oluşan dile verilen addır.
  Yazılım:
  Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir.
  Programlama Dili:
  Bir Problemin Algoritmik çözümünün Bilgisayara anlatılmasını sağlayan, son derece sıkı-sıkıya kuralları bulunan kurallar dizisidir. C,C#,C+,Basic,Pascal vs..
 2. 6.   Klavyeden kişinin yaşı girildiğinde kişinin doğum yılını bulan programın akış şemasını çiziniz. (20P)

 

 akış diyagramı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: