WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI

1.)   Aşağıdaki komut satırlarının  ve deyimlerinin işlevini veya anlamını açıklayınız.(10p)
  a)   Değişken:

  b)   Tamsayı değişken tipleri:

  c)   <%@ page language=”vb” codepage=”1254” %>   :
  d)   Dizi:

  e)   Response.write(“MEGEP <p>”)  :
2.) 2 adet integer tipli değişken tanımlayınız. Bu iki değişkene değer atayınız. Eğer 1. oluşturduğunuz değişken büyükse ekrana “1. Değişken en büyük” yazsın. 2. Oluşturduğunuz değişken büyükse ekrana “2. Değişken en büyük” yazsın. Her ikiside eşitse “değişkenler eşittir” yazsın.(if kullanarak yapılacaktır.)(20p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.) Değişkenlere isim verilirken dikkat edilmesi gerekenleri maddeler halinde yazınız(5 madde yazın).(5p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.)  Aşağıda bulunan kodlar çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?(10p)

sub page_load(obj as object, e as eventargs)

dim boy as integer

boy = 170

dim kilo as integer

kilo = 84kg

response.write(boy)

response.write(kilo)

end sub

 


5.) “
const pi as single = 3.14”  kod satırının işlevi açıklayınız.(5p)

 

 

 

 

6.) Aşağıdaki veri türlerinin karşılaştırmalarını yapınız.(10p)
A) Byte ……..  0 ile yaklaşık 2 milyar Unicode karakter
B) Char ……..  0 ile 255 arası
C) Boolean ……..  –32768 ile +32767 arası
D) String ……..  True (Doğru) veya False (Yanlış)
E) Short ……..  0 ile 65535 (0 ile 65535 arasındaki sayısal değerlere karşılık gelen Unicode Karakter)

 

7.) Aşağıda bulunan kelimeleri en uygun olan boşluklara yerleştiriniz.(12p)

String   –   integer   – double   –  byte   –   char   –   boolean

 

Dim deg1 as ……………….

Deg1= ”Akılsız başın cezasını ayaklar çeker”

Dim deg2 as ……………….

Deg2= 15

Dim deg3 as ……………….

Deg3= “&”

 

Dim deg4 as ……………….

Deg4= 15.956

Dim deg5 as ……………….

Deg5= true

Dim deg6 as ……………….

Deg6=1569

 

 

 

 

 

8.) Aşağıdaki kod satırları çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?(15p)
  Dim sayi1 As Integer

Dim sayi2 As Integer

Dim sayi3 As Integer

Dim yazi1 As String

yazi1 = “bu sınıf bu dersten geçer mi?”

sayi1 = 29.3

sayi2 = 3

sayi3 = sayi1 + sayi2 ^ 2

Response.Write(sayi3 & “-” & sayi2 & “<br>”)

sayi2 = 15

If sayi1 > 29 Then

sayi3 = sayi1 + sayi2

Response.Write(sayi3 & “<br>”)

End If

If sayi2 > 5 Then

yazi1 = “bu sınıf bu dersten kalır”

End If

Response.Write(sayi3 & “-” & sayi2 & “<br>” & yazi1)

sayi2=0

 

 

 

9.) Aşağıdaki açıklama doğru ise boş bırakılan yere “D” yanlış ise “Y” koyunuz.(10p)

a)    (…..) Dim ad ( ) as string = {“Mehmet”, “Buse”, “Başak”, “Burak”, “Eser”} doğru bir kod satırıdır.

b)    (…..) 4_sayi doğru bir değişken adıdır.

c)    (…..) Sayi+1 doğru bir değişken adıdır.

d)    (…..) Sayi_1 doğru bir değişken adıdır.

e)    (…..) İnteger sayısal bir veri türüdür.

f)    (…..) 0 ile 100 arasındaki puanları tutmak için kullanılacak en uygun veri türü byte veri türüdür.

g)    (…..) Tarih saat gibi verileri tutmak için kullanılan veri tipi boolean veri tipidir.

h)    (…..) Her veri türünün bir değer aralığı vardır.

i)     (…..) Dim as evtel, ceptel, istel as string değişkenler doğru tanımlanmıştır.

j)     (…..) Cint fonksiyonu tür değişimi yapan bir fonksiyondur.

 

10.) 10 elemanlı bir dizi tanımlayınız.Dizinin 2. Elamanına bir değer atayınız.(5p)

 

CEVAPLAR

1.)   Aşağıdaki komut satırlarının  ve deyimlerinin işlevini veya anlamını açıklayınız.(10p)
  a)   Değişken:  Değişken, bilgilerin saklandığı hafıza hücrelere verilen bir isimdir

  b)   Tamsayı değişken tipleri: Byte, integer, short, long

  c)   <%@ page language=”vb” codepage=”1254” %>   :   kullanılacak programlama dilinin

VB (Visual Basic) olacağı belirtilmiştir ve Windows-1254 kodlaması kullanılmıştır
  d)   Dizi: Hafızada birden fazla alan tutup, her birine bir numara vererek aynı değişken ismiyle

çağırmak amacıyla kullanılırlar

  e)   Response.write(“MEGEP <p>”)  : Ekrana megep yazar.
2.) 2 adet integer tipli değişken tanımlayınız. Bu iki değişkene değer atayınız. Eğer 1. oluşturduğunuz değişken büyükse ekrana “1. Değişken en büyük” yazsın. 2. Oluşturduğunuz değişken büyükse ekrana “2. Değişken en büyük” yazsın. Her ikiside eşitse “değişkenler eşittir” yazsın.(if kullanarak yapılacaktır.)(20p)

 

 

Dim sayi1, sayi2 As Integer

sayi1 = 30

sayi2 = 30

 

If sayi1 < sayi2 Then Response.Write(“2. değişken en büyüktür”)

 

If sayi2 < sayi1 Then Response.Write(“1. değişken en büyüktür”)

 

If sayi1 = sayi2 Then Response.Write(“değişkenler eşittir”)

 

 

 
3.) Değişkenlere isim verilirken dikkat edilmesi gerekenleri maddeler halinde yazınız(5 madde yazın).(5p)

 

Kim yazacak yahu :S

 

 

 

 

 

 

 

 

4.)  Aşağıda bulunan kodlar çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?(10p)

sub page_load(obj as object, e as eventargs)

dim boy as integer

boy = 170

dim kilo as integer

kilo = 84kg

response.write(boy)

response.write(kilo)

end sub

 

 

Kod hata verir çünki integer olarka tanımlanan kilo string değer olmıştır.


5.) “
const pi as single = 3.14”  kod satırının işlevi açıklayınız.(5p)

Pi adında bir sabit tanımlanmıştır değer olarak ta 3.14 verilmiştir. Ve asla birdaha değiştirilemez

 

 

 

6.) Aşağıdaki veri türlerinin karşılaştırmalarını yapınız.(10p)
A) Byte D…  0 ile yaklaşık 2 milyar Unicode karakter
B) Char A…  0 ile 255 arası
C) Boolean E…  –32768 ile +32767 arası
D) String C…  True (Doğru) veya False (Yanlış)
E) Short B…  0 ile 65535 (0 ile 65535 arasındaki sayısal değerlere karşılık gelen Unicode Karakter)

 

7.) Aşağıda bulunan kelimeleri en uygun olan boşluklara yerleştiriniz.(12p)

String   –   integer   – double   –  byte   –   char   –   boolean

 

Dim deg1 as … String…..

Deg1= ”Akılsız başın cezasını ayaklar çeker”

Dim deg2 as … byte………

Deg2= 15

Dim deg3 as … char………

Deg3= “&”

 

Dim deg4 as .. double……..

Deg4= 15.956

Dim deg5 as .. boolean…….

Deg5= true

Dim deg6 as .. integer……..

Deg6=1569

 

 

 

 

 

8.) Aşağıdaki kod satırları çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?(15p)
  Dim sayi1 As Integer

Dim sayi2 As Integer

Dim sayi3 As Integer

Dim yazi1 As String

yazi1 = “bu sınıf bu dersten geçer mi?”

sayi1 = 29.3

sayi2 = 3

sayi3 = sayi1 + sayi2 ^ 2

Response.Write(sayi3 & “-” & sayi2 & “<br>”)

sayi2 = 15

If sayi1 > 29 Then

sayi3 = sayi1 + sayi2

Response.Write(sayi3 & “<br>”)

End If

If sayi2 > 5 Then

yazi1 = “bu sınıf bu dersten kalır”

End If

Response.Write(sayi3 & “-” & sayi2 & “<br>” & yazi1)

sayi2=0

 

 

 

38-3
38-15
bu sınıf bu dersten kalır

 

9.) Aşağıdaki açıklama doğru ise boş bırakılan yere “D” yanlış ise “Y” koyunuz.(10p)

a)    (..D..) Dim ad ( ) as string = {“Mehmet”, “Buse”, “Başak”, “Burak”, “Eser”} doğru bir kod satırıdır.

b)    (..Y..) 4_sayi doğru bir değişken adıdır.

c)    (..Y..) Sayi+1 doğru bir değişken adıdır.

d)    (..D..) Sayi_1 doğru bir değişken adıdır.

e)    (..D..) İnteger sayısal bir veri türüdür.

f)    (..D..) 0 ile 100 arasındaki puanları tutmak için kullanılacak en uygun veri türü byte veri türüdür.

g)    (..Y..) Tarih saat gibi verileri tutmak için kullanılan veri tipi boolean veri tipidir.

h)    (..D..) Her veri türünün bir değer aralığı vardır.

i)     (..Y..) Dim as evtel, ceptel, istel as string değişkenler doğru tanımlanmıştır.

j)     (..D..) Cint fonksiyonu tür değişimi yapan bir fonksiyondur.

10.) 10 elemanlı bir dizi tanımlayınız.Dizinin 2. Elamanına bir değer atayınız.(5p)

Dim dizi_adi(9) as string

            Dizi_adi(1)=”string ifade”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: