Paket programlama exel çalışma soruları

Sorularda yer alan resimler aşağıda çıkmamıştır. Word dosyası halinde yazının hemen altından bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

1. Biçim/Hücreler/Sayı/Para Birimi komut dizisi ile hangi işlem yapılır?

a-)   Para birimi formatı değiştirilir

b-)   Saat formatı değiştirilir

c-)    Tarih formatı değiştirilir

d-)   Hücre büyüklüğü değiştirilir.

2.  =EĞER(D4>90;”GEÇTİ”;”KALDI”)  fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır?

a-)   19

b-)   90

c-)    98

d-)   60

3. İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a-)   Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+V

b-)   Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala – Yapıştır

c-)    Hücreler seçilir ve düzen  menüsünden Kopyala – Yapıştır

d-)   Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes  – Yapıştır

4. Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?

a-)   A1+B1

b-)   =A1+B1

c-)   =(A1+B1)

d-)   =TOPLA(A1+B1)

5. Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?

a-)   =EĞER

b-)   =DOĞRU

c-)   =YANLIŞ

d-)   =TOPLA

6. Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?

a-)   Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri biçimlendir – sayı

b-)    Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır

c-)   Hücre üzerinde iken – ekle – grafik

d-)   Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala

7. Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?

a-)   Ekle – Resim

b-)   Ekle – Grafik

c-)   Biçim – Otomatik Biçim

d-)   Araçlar – Özelleştir

8. Aşağıdakilerden hangisi hücre içinde yazılan sayının “26 Nisan 2003” şeklinde görünmesini sağlar?

a-)   Biçim- Hücreler- Sayı – Tarih – gg-aaaa-yyyy

b-)   Biçim- Hücreler- Sayı – Tarih – g-a-yyyy

c-)   Biçim- Hücreler- Sayı – Tarih – gg-aa-yyyy

d-)   Biçim- Hücreler- Sayı – Tarih – gg-aa-yy

 

 

9. Excel’de yukarıdaki düğmenin görevi nedir?

a-)   Satır ve sütunları otomatik olarak toplar.

b-)   Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar

c-)   Yeni bir Excel satırı ekler

d-)   Sayfa adı sekmeleridir

10. Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, E6 ve E7  hücrelerindeki sayıların en büyüğünü verir?

a-)   =MİN(E1:E7)

b-)   =MİN(E1;E7)

c-)   =MAK(E1:E7)

d-)   =MAK(E1;E7)

11. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal bir fonksiyon değildir?

a-)   ORTALAMA

b-)   VE

c-)   YADA

d-)   DEĞİL

  A B C D
1   GELİR GİDER KÂR
2 1997 200 300  
3 1998 400 100  
4 1999 700 500  
5 2000 250 150  
6 TOPL.      

12. Yukarıdaki tabloda  2000 yılına ait  kâr‘ı  veren D5 hücresindeki formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-)   =B5-C5

b-)   =Topla(B5/C5)

c-)    =Topla(B5*C5)

d-)   B5-C5

  A B
1 Adı Aldığı Not
2 Zehra 50
3 İsmail 100
4 Savaş 75
5 Işıl 80
6 Sinem 90

13. Yukarıdaki Excel tablosunda en yüksek  notu aşağıdaki formüllerden hangisi verir?

a-)   =Topla(B2:B6)

b-)   =Mak(B2:B6)

c-)    =Min(B2:B6)

d-)   =Mak(B2;B6)

  A B
1 10 =A1+$A$3
2 9  
3 3  
4 5  

14. Tablodaki B1 hücresine formülü yazdıktan sonra kulpundan B3 hücresine kadar çekersek, B3 hücresinde hangi sonuca ulaşırız?

a-)   12

b-)   13

c-)    8

d-)   6

 

 

 

15 – 16 – 17 – 18  numaralı soruları yukarıda verilen tabloya göre yapılacaktır.

 

  • Fire Miktarı: Stokta bulunan  ürün miktarı soğuk nedeni ile çürüyerek %2si  kayba uğramıştır. ( Fire Miktarı =Çürüyen Miktar )

 

15. Şekil 1 de verilen tabloya göre. Fire miktarını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir. ?

 

a-)   = (C3*2%)

b-)   =C3-(C3*2%)

c-)    =(D3-C3)*2%)

d-)   =(C3+D3)*2%)/100

 

  • Satış Fiyatı: Alış fiyatının %30 fazlası ise;

 

16. Şekil 1 de verilen tabloya göre Satış fiyatını  hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-)   = D3 +(C3*2/100)

b-)   =D3+(D3*30%)

c-)    =D3-(D3*30)/100

d-)   =D3/(D3*300%)

 

17. Elimizde bulunan ürünlerin  %5 fire vermiştir. Kalan ürünleri hiç zarar etmeden aldığımız fiyata satmak istersek  yeni satış fiyatını hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-)   = (C3*D3)/(C3-(C3*5%))

b-)   = (C3*D3)/(C3*5%)

c-)    = C3*D3-(C3-(C3*5%))

d-)   = C3*D3)/(C3+(C3*5%))

 

18. = (G3*E3) Formülü  Şekil 1 deki  verilerden hangisini hesaplar?

a-)   Toplam Tutar

b-)   Toplam Satış Fiyatı

c-)    Fire Miktarı

d-)   Kar Oranı

19. Biçim / Hücreler / Sayı / Para birimi komut dizisi ile hangi işlem yapılır?

a-)   Para birimi formatı değiştirilir

b-)   Saat formatı değiştirilir

c-)    Tarih formatı değiştirilir

d-)   Hücre büyüklüğü değiştirilir

 

 

 

 

A B C
1 3   2
2      
3 7 5 4
4 9    
5      

 

20. Yukarıdaki tabloya göre 7, 5  ve 4 sayıların ortalamasını alıp 2 değeriyle çarpan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-)   =ortalama(A3;C3)*C1

b-)   =A3+B3+C3/2

c-)    (A3+B3+C3)/2

d-)   =ortalama(A3:C3)*C1

 

  Paket programlama exel çalışma soruları (114,5 KiB, 269 hits)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.