nesne tabanlı programlama 1. dönem çalışma soruları

Soruları word dosyasından kopyala yapıştır yaptığım için sorularda bulunan bazı resimler eklenmedi. Orjinal halini soruların altında download eklenti kısmından word dosyası olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA ÇALIŞMA SORULARI-CEVAPLARI

1)      Nesne tabanlı programlama ile ilgili aşağıdakilerden hangi yada hangileri doğrudur?

a)      Hayatta var olan olguların programlamaya aktarılmasındaki yeni yaklaşımdır.

b)     Gerçek hayattaki olguları daha iyi gözleyip programlama dünyasına aktarabilir.

c)      Artık kullanılabilirliğini kaybetmiştir.

d)      Sadece web sayfası yapaya yarar.

 

a) Yalnız I       b) I – II           c) I – II – IV   d) I – II – III – IV     e) Hepsi Yanlış

 

2)      Nesne tabanlı programlamanın bazı temel kavramları vardır. Aşağıdakilerden hangisi temel kavramlar arsında yer almaz?

 

a)Kapsülleme      b) Kalıtım(Inheritance)          c) Çok Biçimlilik (Polymorphism)     d) Assembly

 

3)      Kapsülleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a)      İşlemlerin ve verilerin gizlenmesine veya bir grup içerisinde toplanmasına denir.

b)     Bir sınıftan yeni sınıflar türetmeye yarar.

c)      Sistemin ve işlemcinin anlayabileceği makine kodunu oluşturur.

d)     Kütüphane oluşturmamıza yarar.

e)      Program yazarken tasarım yapmamıza yarar.

 

4)      Kısaca bir sınıftan yeni sınıflar türetme işlemine …………… denir. Yandaki tümcede boşluk yerine aşağıdakilerden  hangisi gelmelidir.

a)      Kapsülleme     b) Kalıtım       c) Sınıf            d) Programlama          e) Hiçbiri

 

 

 

 

(5.-6. sorular yandaki şekle göre cevaplanacaktır.)

 

 

 

 

 

 

 

5)      Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

a)      Wrc sınıfı Ralli sınıfının özelliklerinin sadece bir kısmına sahiptir.

b)     Agir sınıfı ticari sınıfının tüm özelliklerine sahiptir.

c)      Aralarındaki en kapsamlı sınıf Spor sınıfıdır.

d)     Aralarındaki en alt sınıf Otomobil sınıfıdır.

e)      Hafif sınıfı ralli sınıfından türemiştir.

 

6)      Şekle göre en kapsamlı sınıf aşağıdakilerden hangisidir.

a)      Ralli

b)     Ticari

c)      Özel

d)     Ağır

e)      Otomobil

7)      “…………….  , Microsoft tarafından geliştirilen, açık İnternet protokolleri ve standartları üzerine kurulmuş komple bir uygulama geliştirme platformudur.” Yandaki Tümcede boşluk yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir.

a)      Sınıflar

b)     MSIL

c)      Net Framework

d)      C#

e)      CLR

 

8)      Aşağıda bazı kavramların açıklamaları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır.

a)      Assembly: Bir ya da daha fazla fiziksel dosyayı barındıran bir koleksiyondur.

b)      JIT Derleyiciler: Bu derleyiciler programın çalıştırıldığı sistemin ve işlemcinin anlayabileceği makine kodunu oluşturur.

c)      MSIL: Temel sınıf kütüphaneleri, uygulamalarınızı geliştirirken size lazım olabilecek birçok servisi ve nesneyi içinde barındıran bir sistemdir

d)      Çok Biçimlilik: Bir metodun farklı nesnelerde veya farklı ortamlarda farklı sonuçlar üretmesidir.

e)      Private: Bu sıfat ile tanımlanmış metot veya özelliklere sadece tanımlandığı sınıf içerisinden ulaşabiliriz.

 

9)      “Türler C# da ikiye ayrılır: Değer türleri ve referans türleri.Değer türünden bir değişken ………… bölgesinde tutulur, Referans türünden bir değişkenin kendisi Stack bölgesinde tutulurken temsil ettiği nesne ……………. bölgesinde tutulur.” Yandaki tümcede boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

a)      Heap bellek – Stack bellek

b)      Stack bellek – Heap bellek

c)      JIT – MSIL

d)      Private – Public

e)      İn – On

10)  “Çevremize baktığımız zaman, çok çeşitli canlılar görürüz. Örneğin çiçekler. Dünya üzerinde kaç tür (cins) çiçek olduğunu bileniniz var mı ? Ama biz bir çiçek gördüğümüzde ona çoğunlukla “Çiçek” diye hitap ederiz. Sonra bu çiçeğin renginden, yapraklarının şeklinden vs dolayı alt kategorilere ayırırız”  Bu cümleyi okuduğumuzda aşağıdaki kavramlardan hangisi aklımıza gelir.

 

a)      Bellekler

b)      Formlar

c)      Değişkenler

d)      Sınıflar

e)      Penceler

11)   ( D ) Sınıf bildirimi class anahtar kelimesi ile gerçekleştirilir.

12)   ( D ) Sınıf isminden sonra sınıf içindeki üye eleman ve metotlar tanımlanır.

13)   ( D ) Sınıf üyeleri temelde iki kısma ayrılmaktadır. Veri üyeleri ve fonksiyon üyeleri.

14)   ( Y ) Sabitler, nesneye ait bilgilerin tutulduğu üye değişkenlerdir.

15)   ( Y ) Alanlar, nesnenin değiştirilemeyen alanlarıdır.

16)   ( D ) Bir sınıf içinde başka bir sınıf tanımlanabilir.

17)   4 adet Erişim Belirleyicileri vardır. Bunları yazınız ve kısaca açıklayınız

  • Public: Herkese açık olan erişimdir
  • Private: Sadece tanımlandığı sınıf içerisinden ulaşabilir.
  • Protected: Tanımlandıkları sınıftan ve bu sınıftan üretilmiş alt sınıflar ulaşabilir.
  • Internal: Tanımlandıkları sınıftan ve tanımlandıkları sınıfla aynı assemblede olan sınıflardan erişebilir.
  • Protected Internal: Hem protected hem de Internal özelliğindedir.

 

18)   Uygulamanın düzeni konusunda başlıca faktörler vardır. Bunlardan “Basitlik” – “Uyum & Tutarlılık” – “Yazı Tipleri” – “Resimler & Simgeler” kavramlarını açıklayınız.

a)      Basitlik: Karışık olmayan bir tasarımdır.

b)     Uyum & Tutarlılık: Resimlerin, içeriğin vs özelliklerin uyumlu olması.

c)      Yazı Tipleri: Okunaklı yazı stili seçmek gibi.

d)     Resimler & Simgeler: Ölçülü, dikkat dağıtmadan, ve hitap edilen kilitleye uygun ve tasarımı ilgi çekici hale getirmek için kullanılan özelliktir.

19)   Formunuzun transparanlık (şeffaflık) ayarını özellikler panelindeki “………….” seçeneğinden yapabilirsiniz.

 

  • Opacity

20)   Projeye yeni bir form eklemek için yapılan işlemleri yazınız.

  • Project menüsünden Add Windows Form’a tıklayınız.
  • Gelen Add New Item (yeni öğe ekle) ekranında Windows forms’u seçip OK’e tıklayınız.

21)  Hangi formun başlangıçta ekrana gelmesini istiyorsanız Main() metodu içerisine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır

a)      Form1 newform = new Form1();

b)      Form1.Show();

c)      Application.Run(new Form1());

d)      Form1.Close();

e)      Form1.Run();

22)   Hazırlanan formun ekrana ilk geliş ayarı yapılabilir. Buna göre aşağıdaki komutlardan hangisi yazıldığında pencere ekrana ortalanmış olarak gelir.

a)      Manual

b)     Center Screen

c)      WindowsDefaultLocation

d)     CenterParent

e)      WindowsDefaultBounds

23)  Hazırlanan formun ekrana ilk geliş ayarı yapılabilir. Buna göre aşağıdaki komutlardan hangisi yazıldığında pencere ana formun ortasına denk gelecek şekilde ekrana gelir..

a)      Manual

b)     Center Screen

c)      WindowsDefaultLocation

d)     CenterParent

e)      WindowsDefaultBounds

24)   Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerin arasından seçerek doldurunuz?

a)       ComboBox nesnesinin içine seçenek eklemek için bu nesneye ait İtems özelliği kullanılır.

b)       Kullanıcıya istenilen zamanlarda mesaj vermek için MessageBox komutu kullanılır.

c)       Textbox’ lara şifre yazarken, yanımızda bulunan kişilerin görmemesi için Password Char properties’ ini kullanırız.

d)       Nesnelerin ekranda görünür olması için Visible özelliği TRUE yapılmalıdır.

e)       Text Box nesnesinin Multiline özelliği TRUE ise içine birden fazla satır girilebilir.

Verilen Kelimeler:

Sub – Visible – Password Char– Click – ForeColor – TabStop –Tabindex –InputBox – Multiline – List – Frame – Select – if – Value – Private – İtems – Alignment – MessageBox – Left – Enabled – Right – Text

 

25)   Setup Oluşturma:

File new project setup and deployment kısmına girilecek ve yes’e tıklanıcakApplication folder seçilecek(programın setup’ı sonunda ortaya çıkacak dosyaları seçer)Type-name kısmından sağ tuş denir ve add file kısmından setup yapacağımız exe dosyasını bin-debug ve exe’yi seçeriz.sobra tekrar add file’dan koyucağımız icon seçilir.

Ondan sonra users desktop’ın içine girilir.Sağ tık add-create new shortcut seçilir. ve kısayolu yapılacak olan exe dosyaı seçilir(application folder’dan.Ve masaüstünde yeni bir kısayol eklenmiş olur.Masaüstündeki kısayola icon   eklemek için proporties penceresindeki icon’dan application folder’a eklediğimiz ikon seçilir.

Ondan sonra users programs menu’den(başlat menüsündeki dosyalar yapılır) Bunun için add folder denir ve folder seçilerek type kısmında create new shortcut seçilir.Burda da application folder’daki exe dosyası seçilir.ve buna da icon eklemek için proporries’ten icon özelliğinden application folder’daki icon seçilir.

Bu işlemleri yaptıktan  sonra görünüm özelliklerini yapmak için setup1(setup dosyası)üzerinde sağ tık yapılır ve view-user interface saçilir.Önümüze çıkan pencerede ilk olarak welcome seçilerek  copyrightwarning(Programı kopyalamayla ilgili kural)bu programın bütün hakları saklıdır tarzında bir metin yazılır welcome text’w ise kullanıcıya hoş geldin tarzında mesajlar verilir.end seçeneğinin yer aldığı finished’de ise update text programımızı kullandığınız için teşekkkürler tarzında yazılar yazılır.En son da setup menüsünden build setup1 yapılır ve programın setup’ı yapılmış olur.

 

26)  Değişken, verilerin bellekte geçici olarak kaydedilmesini ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan değerlere değişken denir

27)  Sabitler, program içinde değeri değişmeyen ifadelerdir.

28) 

29)  Değişkenler bellekte (RAM) sürekli kalır.(D/Y) C-YANLIŞ

30)  Sabitler program içinde istenildiği zaman değiştirilir. (D/Y) C-YANLIŞ

31)   Nesne tabanlı programlama diline özel, sadece bu dilde kullanılan değişken aşağıdakilerden hangisidir?

a)      byte

b)     int

c)      uint

d)     decimal
CEVAP : C

32)   Sbyte değişken türünün değer aralığında yer almayan sayı hangisidir?

a)       -128

b)      127

c)       0

d)      -127
CEVAP D

33)   Char değişken türü unicode özelliğinden dolayı 65536 farklı karakter tutabilir. (D/Y) C-DOĞRU

34)   Tür dönüşümleri esnasında veri kaybı söz konusu değildir. (D/Y) C-YANLIŞ

35)   Ushort değişken türü hem negatif hem de pozitif değer alır. (D/Y) C-YANLIŞ

36)  9. Pointer değişkenlerin kullanılması programa hız kazandırmasına rağmen pek güvenli

değildir. (D/Y) C-DOĞRU

37)  10. Enum yapısını kullanarak programcı kendine göre değişkenler tanımlayabilir. (D/Y) C-DOĞRU

38)   Dizilerin eleman sayısı new metodu ile belirlenir.(D/Y) C-DOĞRU

39)   Bir diziye farklı değişken türlerinde bilgi girişi yapılmak istenirse istenilen değişken

türü kullanılabilir. (D/Y) C-YANLIŞ

40)  Dizinin iki boyutlu olduğunu gösteren tanımlama…… [,] …şeklindedir.

41)  Sütun sayısı birbirinden farklı olan dizilere… Düzensiz ….dizi denir.

42)   Bellekte aynı türden sıralanmış verilerin oluşturduğu yapıya… dizi….. denir

43)   Form kavramı yerine pencere kavramı da kullanılabilir. ( ) C-DOĞRU

44)   Windows formunun öğeleri System.Windows.Forms isim alanında bulunmaktadır. ( ) C-DOĞRU

45)   Form içinde kullanılan yazı tiplerinin hiçbir önemi yoktur. ( ) C-YANLIŞ

46)   Main() fonksiyonu içine hangi formun ismi yazılırsa ekrana ilk olarak o form gelir. ( ) C-DOĞRU

47)   Form.Hide() belirtilen bir formu kapatır. ( ) C-YANLIŞ

48)   Opacity ayarı, formun yazı tipleri ile alakalıdır. ( ) C-YANLIŞ

 

  nesne tabanlı programlama 1. yazılı çalışma soruları (132,0 KiB, 540 hits)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.