Visual basic çalışma soruları(10 adet)

SORU-1-) Klavyeden girilen sayılar içerisinden pozitif ve negatif olanların toplamlarını ve ortalamalarını bulan V.B. programını yazınız.

CEVAP-1-) Private Sub Form_Load()

Show

n = Val(InputBox(“sayı miktarını giriniz”))

For i = 1 To n

sayi = Val(InputBox(“sayı giriniz”))

If (sayi > 0) Then

ps = ps + 1

pt = pt + sayi

ElseIf (sayi < 0) Then

ns = ns + 1

nt = nt + sayi

End If

Next i

po = pt / ps

no = nt / ns

Print “pozitif toplamı”, pt

Print “pozitif ortalaması”, po

Print “negatif toplamı”, nt

Print “negatif ortalama”, no

End Sub

 

SORU-2-) Bir miktar para 10 yıl süreyle bankaya yatırılıyor. İlk 5 yıl faiz oranı %70 , ikinci 5 yıllık faiz oranı her yıl 5 puan artarak devam ediyor. Her yıl sonundaki para miktarını ekrana yazdıran V.B. programını yazınız.

 

CEVAP-2-)Private Sub Form_Load()

Show

para = Val(InputBox(“para miktarını giriniz”))

j = 0.7

For i = 1 To 10

If (i <= 5) Then

para = para + (para * 0.7)

Print Str(i) + “.yıldaki para miktarı”, para

Else

j = j + 0.05

para = para + (para * j)

Print Str(i) + “.yıldaki para miktarı”, para

End If

Next i

End Sub

 

SORU-3-) 1’den 500’e kadar olan sayılar içerisinden karesi başka sayının küpüne eşit olan sayıları ekrana yazan V.B. programını yazınız.

 

CEVAP-3-) Private Sub Form_Load()

Show

For i = 1 To 500

For j = 1 To 500

If ((i * i) = (j * j * j)) Then

Print i, j

End If

Next j

Next i

End Sub

 

SORU-1) MSGBOX komutunun ve MSGBOX( ) fonksiyonunun kullanımına örnek vererek görevlerini yazınız.

 

CEVAP-1) MSGBOX komutu : Programın çalışması sonucu elde edilen sonuçları ya da ya da mesajları ekrana aktarır.

ÖRNEK : Msgbox  t, 32, “toplam”

 

MSGBOX( ) fonksiyonu : Mesaj sonucunda kullanıcının mesaja aktif cevap vermesi ve cevaba göre bir işlem yapılmasını sağlar.

 

ÖRNEK :  Msgbox “seçiminiz”, 4+512, “sonuç”

 

SORU-2) V.B. özellikler penceresindeki APPEARENCE  , VISIBLE özelliklerinin işlevlerini yazınız.

 

CEVAP-2) APPEARENCE ÖZELLİĞİ: Forma yerleştirilen kontrol nesnelerinin 3 boyutlu görünüme sahip olup olmayacaklarını belirler.

VISIBLE ÖZELLİĞİ: Formun projenin icrası esnasında , ekranda görünür olup olmayacağını belirler.

 

SORU-3) Çalışma ortamında seçilen bilgileri başka bir yere kopyalamak için neler yapılır yazınız.

 

CEVAP-3) Kopyalanacak bilgiler mouse ile seçilir. EDIT menüsünden COPY seçilir. Kopyalanacak bilgilerin yerleştirileceği yer seçilir. EDIT menüsünden PASTE seçilir.

 

SORU-4) a) Projeye yeni bir form eklemek için

b) Bir projeyi uygulamadan silmek için kullanılacak komutu ve hangi menüden seçildiğini yazınız.

 

CEVAP-4) a) Projeye yeni bir form eklemek için PROJECT menüsünden ADD FORM seçilir.

 

b) Bir projeyi uygulamadan silmek için FILE menüsünden REMOVE PROJECT seçilir.

SORU-5) Klavyeden girilen sayılar içerisinden 50’ den büyük olan sayıların sayısını , toplamını ve ortalamasını bulan programı yazınız.

 

CEVAP-5)

Private Sub Form_Load()

Show

n = Val(InputBox(“sayı miktarını giriniz”))

For i = 1 To n

sayi = Val(InputBox(“sayı giriniz”))

If (sayi > 50) Then

s = s + 1

t = t + sayi

End If

Next i

o = t / s

Print “Elliden büyük olanların sayısı”, s

Print “Elliden büyük olanların toplamı”, t

Print “Elliden büyük olanların ortalaması”, o

End Sub

 

SORU-6) Klavyeden girilen sayılar içerisinden en büyük ve en küçük sayıları bulup ekrana yazan programı yazınız.

 

CEVAP-6)

Private Sub Form_Load()

Show

enb = -32768

enk = 32767

n = Val(InputBox(“sayı miktarını giriniz”))

For i = 1 To n

sayi = Val(InputBox(“sayı giriniz”))

If (sayi > enb) Then

enb = sayi

Else

If (sayi < enk) Then

enk = sayi

End If

End If

Next i

Print “En büyük sayı”, enb

Print “En küçük sayı”, enk

End Sub

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.