MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 10.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI

1. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahlak kuralı          B) Gelenek ve görenek
C) Görgü kuralı         D) Hukuk kuralı

 

2.   Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk kuralları      B) Din kuralları
C) Ahlak kuralları       D) Gelenek ve görenekler

 

3.   Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?
A) Otobüste yaşlılara yer vermemek
B) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak
C) Namaz kılmamak
D) Sözle sarkıntılık etmek

 

4.   Aşağıdaki tanışma kurallarından hangisi yanlıştır?
A) Ast üste tanıştırılır
B) Bayan erkeğe tanıştırılır
C) Tek kişi gruba tanıştırılır
D) Küçük büyüğe tanıştırılır

 

5.   Aşağıdaki selamlaşma ve el sıkışmada uyulması kurallardan hangisi doğrudur?
A) Davetlerde önce evin erkeği selamlanmalı
B) Bayanla erkek tanışırken önce erkeğin el uzatması gerekir
C) El sıkışmada önce üst makamda bulunanların el uzatmaları beklenmeli
D) El sıkışmada yaşlılardan önce gençler el uzatmalıdır.

 

6.   I. Telefon eden önce karşısındakinin kendini tanıtmasını beklemeli
II. Yanlış numara çevrilmesi durumunda telefon hemen kapatılmalı
III. İş yerindeki telefon görüşmelerinde astın telefonu üste bağlanmalı
IV. Sabah 10.00’dan önce gece 22.00’den sonra telefon edilmemeli

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) II. ve III.
B) I. ve II.
C) I. ve III.
D) III. ve IV.

 

7.   Ahlak kuralları için aşağıda verilenlerden hangisini söylemek yanlıştır?
A) İnsan davranışlarını düzenler
B) Niyet ve düşünceye önem verir
C) Ahlak kuralları yere ve zamana göre değişir
D) Uymayanlar kanunlarla cezalandırılır

 

8.   İnsan Hakları Evrensel Bildirisi kaç yılında insan hakları konusunda ilk yazılı metin olarak hazırlanmıştır?
A) 1879                  B) 1948
C) 1789                   D) 1961

 

9.   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Herkes yasalar önünde eşittir
B) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği bir haktır
C) Herkes eğitim hakkına sahiptir
D) Toplum adına özel hayata karışılabilir

 

10. Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan kurallardır.

Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?
A) Gelenek ve görenekler      B) Kültür
C) Görgü                                  D) Töre

 

11. Yemek yaparken burna gelen soğan kokusu aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?
A) Etkileşim              B) Uyarıcı
C) Kalıtım                 D) Organizma

 

12. Eksikliklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce ne ad verilir?
A) Dürtü                 B) Güdü
C) Şuur                   C) Gelişme

 

 

 

13. Dilin ön yanları aşağıdaki seçeneklerden hangisine duyarlıdır?
A) Tatlıya                B) Ekşiye
C) Tuzluya               D) Acıya

 

14. İnsanın toplumsal hayatı içinde edindiği ve onu diğer insanlardan ayırt eden alışkanlıklar ve davranışlara ne denir?
A) Değer yargısı        B) Bilinç
C) Olgunlaşma          D) Kişilik

 

15. Üyeler arasında belli ilişkileri bulunan ve her üyenin grubun varlığını, simgelerini bilinçli olarak fark ettiği iki ya da daha çok kişiden oluşan insan topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal grup    B) Kişisel grup
C) Baskı grupları        D) Toplumsal etkileşim

 

16. Ortak eylemin, ortak eyleme katılanlar tarafından görülen duygusal gücüne ne denir?
A) Konum                B) Etkileşim
C) Statü                  D) Rol

 

17. Toplum hayatını düzenleyen kuralları dikkate aldığımızda aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kişiye bulunduğu toplumun temel kurallarına uymayı öğretir
B) Toplumun kültürünü zenginleştirir
C) Kişiler arası yazılı haberleşmeyi geliştirir
D) Toplumda insan davranışlarının gelişmesini sağlar

 

18. Aşağıdakilerden hangisi etkileşimin duygusal yönü ile ilgili olan kavramlardan değildir?
A) Saygı                  B) Hoşgörü
C) Vicdan                D) İyi niyet

 

19. Aşağıdakilerden hangisi giyinmede uyulması kurallardan değildir?
A) İş yerinde dikkat çekecek elbiseler giyilmelidir
B) Kadın ve erkek kendilerine uygun kıyafet seçmeli
C) Sökük, yırtık, ütüsüz elbise giyilmemelidir
D) Kıyafet seçen kişi yaşı, fiziki yapısı gibi hususları göz önüne almalıdır

 

20. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

 

A- İş Güvenliği B- İş C- İşçi Çalışması D- İşçi

 

21. Aşağıda sıralanan şıklardan hangisi atölyede bulunan el aletlerini kapsamaz?

 

A- Vurma aletleri B- Markalama aletleri

C- Kesici aletler D- İlkyardım aletleri

 

22. Öğrenci Ahmet, atölyesinde boya yaparken koruyucu araç kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorlanmış ve hastalanmıştır. Ahmet bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?

 

A- Gözlük takmamıştır B- Eldiven giymemiştir

C- Maske takmamıştır D- Baret takmamıştır

23. Aşağıdakilerden hangisi makinelere takılan koruyucu aparatların görevlerinden değildir?

 

A- Kullanıcıyı korumak B- Makineyi korumak

C- Etraftakileri korumak D- Verimi artırmak

 

24. Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir?

 

A- Sıhhi tesisatlar

B- Elektrik tesisatları

C- Isıtma ve havalandırma tesisatları

D- Çevre düzenlemesi

 

 

25.İletişim nedir, kısaca tanımlayınız? İletişimin öğeleri nelerdir yazınız?
İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin, simgeler kullanılarak iletilmesidir.

 

26. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler nelerdir?

Soğutarak Söndürme, Havayı kesme

 

27. Yangın oluşma nedenlerinden 4 tanesini yazınız.

 

Korunma Önlemlerinin Alınmaması, Bilgisizlik, İhmal,Kazalar, Sabotaj , Sıçrama , Doğa Olayları,

 

28. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız.

 

Kaza:

 

Yaralanma:

 

Meslek hastalığı:

 

İş Güvenliği:

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: