MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 10.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

 MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 10 C  SINIFI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

Adı Soyadı       :                                                                                                                Aldığı Not :

1.   Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlak kuralı          B) Gelenek ve görenek               C) Görgü kuralı         D) Hukuk kuralı

2.   Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk kuralları      B) Din kuralları          C) Ahlak kuralları       D) Gelenek ve görenekler

3.   Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?
A) Otobüste yaşlılara yer vermemek
B) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak
C) Namaz kılmamak
D) Sözle sarkıntılık etmek

4.   Aşağıdaki tanışma kurallarından hangisi yanlıştır?
A) Ast üste tanıştırılır
B) Bayan erkeğe tanıştırılır
C) Tek kişi gruba tanıştırılır
D) Küçük büyüğe tanıştırılır

5.   Aşağıdaki selamlaşma ve el sıkışmada uyulması kurallardan hangisi doğrudur?
A) Davetlerde önce evin erkeği selamlanmalı
B) Bayanla erkek tanışırken önce erkeğin el uzatması gerekir
C) El sıkışmada önce üst makamda bulunanların el uzatmaları beklenmeli
D) El sıkışmada yaşlılardan önce gençler el uzatmalıdır.

6.   I. Telefon eden önce karşısındakinin kendini tanıtmasını beklemeli
II. Yanlış numara çevrilmesi durumunda telefon hemen kapatılmalı
III. İş yerindeki telefon görüşmelerinde astın telefonu üste bağlanmalı
IV. Sabah 10.00’dan önce gece 22.00’den sonra telefon edilmemeli

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) II. ve III.
B) I. ve II.
C) I. ve III.
D) III. ve IV.

7.   Ahlak kuralları için aşağıda verilenlerden hangisini söylemek yanlıştır?
A) İnsan davranışlarını düzenler
B) Niyet ve düşünceye önem verir
C) Ahlak kuralları yere ve zamana göre değişir
D) Uymayanlar kanunlarla cezalandırılır

8.   İnsan Hakları Evrensel Bildirisi kaç yılında insan hakları konusunda ilk yazılı metin olarak hazırlanmıştır?
A) 1879                  B) 1948               C) 1789                   D) 1961

9.   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Herkes yasalar önünde eşittir
B) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği bir haktır
C) Herkes eğitim hakkına sahiptir
D) Toplum adına özel hayata karışılabilir

10. Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan kurallardır.

Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?
A) Gelenek ve görenekler      B) Kültür           C) Görgü                  D) Töre

11. Bireylerin ayrıntıları algılayabilmesindeki duyarlılığına ne denir?
A) Koni                   B) Görsel keskinlik            C) Çubuk                  D) Görme

12. Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre-Zaman-Uyarıcı B) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı       C) Uyarıcı-Zaman-Kalıtım      D) Kalıtım-Çevre-Zaman

13. Yemek yaparken burna gelen soğan kokusu aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?
A) Etkileşim              B) Uyarıcı                       C) Kalıtım                 D) Organizma

14. Eksikliklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce ne ad verilir?
A) Dürtü                 B) Güdü               C) Şuur                   C) Gelişme

15. Dilin ön yanları aşağıdaki seçeneklerden hangisine duyarlıdır?
A) Tatlıya                B) Ekşiye           C) Tuzluya               D) Acıya

16. Yaşantısal deneyimler yoluyla davranışlarda değişiklik oluşturma sürecedir.

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?
A) Büyüme              B) Öğrenme      C) Merak                 D) Gelişme

17. Güdüsel davranışların bir kısmının fizyolojik ihtiyaçlardan kaynaklandığı, bir kısmının ise sosyal ilişkiler içinde öğrenildiği kabul edilir.

Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş güdüdür?
A) Para kazanma isteği     B) Açlık hissi        C) Susuzluk hissi    D) Organizmadaki kan şekerinin düzenlenmesi

18. İnsanın toplumsal hayatı içinde edindiği ve onu diğer insanlardan ayırt eden alışkanlıklar ve davranışlara ne denir?
A) Değer yargısı        B) Bilinç          C) Olgunlaşma          D) Kişilik

19. Organların belirli bir işlevi yerine getirebilecek hale gelmesine …………………. denir.

Yukarıdaki açıklamada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Büyüme              B) Olgunlaşma C) Şuur                   D) Hareket

20. Üyeler arasında belli ilişkileri bulunan ve her üyenin grubun varlığını, simgelerini bilinçli olarak fark ettiği iki ya da daha çok kişiden oluşan insan topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal grup    B) Kişisel grup               C) Baskı grupları        D) Toplumsal etkileşim

21. Kişisel motivasyonu sağlamak için neler yapılabilir?

 

 

 

 

 

22. Genel anlamda iletişimi kolaylaştıracak ve verimli bir düzeye taşıyacak tutumlardan 4 tanesini yazınız

 

 

 

 

 

23. Zamanın verimli kullanılması için hangi noktalara dikkat edilmelidir.

 

 

 

 

 

24.Zihinsel faaliyetlerin süreçleri nelerdir yazınız. Bir tanesini açıklayınız.

 

 

 

 

25. İki yaşından sonra kavramsal zeka kendi içinde kaça ayrılır? Bunlar nelerdir?

 

 

 

 

 
.

SORU

A

B

C

D

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

SORU

A

B

C

D

1

 

 

X

 

2

X

 

 

 

3

 

 

 

X

4

 

X

 

 

5

 

 

X

 

6

 

 

 

X

7

 

 

 

X

8

 

 

X

 

9

 

 

 

X

10

X

 

 

 

11

 

X

 

 

12

 

 

 

X

13

 

X

 

 

14

X

 

 

 

15

 

 

X

 

16

 

X

 

 

17

X

 

 

 

18

 

 

 

X

19

 

X

 

 

20

X

 

 

 

21

 

X

 

 

22

 

 

X

 

23

 

 

X

 

24

 

X

 

 

25

X

 

 

 

Yanlış Cevap : …………..
Doğru Cevap : ……..……x 4 = ……….

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: