İnternet soruları

 1. 1.       Aşağıdakilerden hangisi TCP/IP ‘ü değildir?
  1. a.   FTP                  b. SMTP                c. TELNET           d. LAN
 2. 2.       Bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne ne denir?
  1. a.   TCP/IP            b. MAC                 c. FAX                   d. MODEM

3.   Aşağıdakilerden “Binary Dosya” tipinde olanları işaretleyiniz.

(  ). uygulama programları        (  ). görüntü dosyaları                (  ). Ses     (  ). Video      (  ). Text

4.   Internet ile erişibilen herkese açık arşivlerde, herkesin alıp bedava kullanılmasına izin verilen yazılımlara …… …… yazılımlar denir.

 1. Internet üzerinde herkesin kullanımı için sunulan, fakat satımı yasak olan yazılımlara …….. yazılımlar denir.
 2. 6.       Internet üzerinde herkesin kullanımı için sunulan, fakat isteyenin ya da beğenenin katkı amacıyla küçük bir ücret gönderilmesi istenen yazılımlara ……… yazılımlar denir.
 3. 7.   Domain Name System (DNS) olarak adlandırılan hiyerarşik bir isimlendirme sistemi ile (Internet adresi), ……… bağlı bilgisayarlara ve bilgisayar sistemlerine isimler verilir. DNS de, bir TCP/IP protokolüdür.
 4. 7.     Bir internet adresine 4 haneli bir numara karşılık gelir. a.b.c.d şeklindeki bu numaralara .. numarası denir.
 5. 8.     Internet adreslerinde görülen  kısaltmalardan aşağıdakilerin karşılıklarını yazınız.
  1. a.   Hükümet kuruluşları                  : …               d. Eğitim kuruluşları                          : …
  2. b.   Kar amcı gütmeyen kuruluşlar :  …   e. Ticari kuruluşlar                             : …
  3. c.   Askeri kuruluşlar                          : …               f. Ağ (Network) servis sunucuları    : …
  4. 9.       Aşağıdaki verilen ifadelerin internetteki sembollerini yazınız.
   1. a.   gülmek                           b. Üzüntülü olmak

10. Yazı, grafik, ses, film gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan çoklu hiper ortama kısaca  … denir.

11. Bir dökümandan başka bir dökümanın çağrılmasına (navigate) olanak sağlayan ( iç içe dökümanlara) ….. ….. denir.

 1. WWW servislerine “Web Browser” (Web Listeleyicisi) adı verilen kullanıcı ara birim programları ile erişilir. En ünlü “Web Browserlar”ı Netscape ve MS Explorer’dır.

a. doğru       b. yanlış

 1. Aşağıdaki kısaltmaların anlamlarını yazınız. (Türkçe veya İngilizce)

Ftp: …………………………………………………………………………………………………..

http: …………………………………………………………………………………………………..

 1. Bir www servisinin ilk sayfasına ___________________ denir.
 2. Bilgisayar ağları üzerinden yapılan elektronik haberleşmeye .-…. denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: