AĞ TEMELLERİ 2.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

 1. Ağaç topoloji nedir, kısaca açıklayınız. (10p)
 2. Modem nedir, bağlantı şekillerine göre adsl modemlerini maddeler halinde yazınız.(15 p)
 3. Osi modeli katmanlarını yazınız.(7 p)
 4. Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ya da yanlış olarak cevaplayınız.( 33 p)
  • (..D..)Halka topolojisinde halkaya dahil olan bir istasyonun arızalanması, bütün ağı devre dışı bırakır.
  • (..D..)Yönlendiriciler, LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır
  • (..D..)Bus topolojisinde tüm istasyonların üzerinde olduğu bir hat (omurga) mevcuttur
  • (..Y..)Eşten – eşe ağlarda genellikle çok sayıda PC birbirine bağlıdır.
  • (..Y..)TCP ve UDP protokolleri TCP/IP Referans Modeli katmanlarından uygulama katmanında yer alır
  • (..D..)UTP kabloların tüm kategorilerinde 4 çift bükümlü iletken vardır.
  • (..Y..)UTP kabloların RJ-45 konnektörlere takılmasında renk sıralamasına uyulması, kablo
  • arızalarında müdahaleyi kolaylaştırmaktadır.
  • (..D..)RJ-12 konnektörü telefon kablolarında kullanılır.
  • (..Y..)UTP CAT6 kablo ile maksimum 10 Mbps hızında veri transferi yapılabilir.
  • (..D..)UTP CAT3 kablosu token-ring ağlarda kullanılmıştır.
 5. Aşağıdakilerden verilen kablo çeşitlerinden hangisi bilgisayar ağlarında kullanılmaz ?(5p)

A) RG58 B) RG6 C) RG62 D)RG8

6.Aşağıdaki kodlardan hangisi koaksiyel kablolarda kullanılan bir konnektör kodudur? (5p)

A)    RG B) RGB C) BNC D) RJ

7.Aşağıdakilerden hangisi Thinnet denilen ince koaksiyel kablolardandır? (5p)

A)RG58  B) RG8 C) RG59 D) RG11

 

9. IA/TIA T568B standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde

doğru sırada verilmiştir?(5p)

A)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

B)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

C)Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu,

Turuncu-Beyaz

D)Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, turuncu, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

 

10. UTP kablolarında aşağıda verilen kategorilerden hangisi ile 100 Mbps üzerinde veri

transferi sağlanabilir?

A)    CAT3 B) CAT4 C) CAT5 D) CAT6

 

11.Aşağıdakilerden hangisi UTP kablo bağlantılarında kullanılan bir alet değildir?(5p)
A) Kalem Havya  B) Kablo Kesici Alet

B)     Kablo Sıkma Pensesi D) Kablo Test Cihazı

Başarılar
Köksal İYİGÜN

 

CEVAPLAR

 

 1. Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir. Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur. Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır. Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır.
 2. Modem bilgisayardaki digital bilgiyi analog bilgiye, telefon hattından gelen analog bilgiyi dijital bilgiye çeviren cihazlara denir
  Bağlantı Şekillerine Göre ADSL modemler
  a. Ethernet modemler
  b. USB modemler
  c. PCI modemler
  d. Kablosuz Modemler
 3. 1- Uygulama Katmanı 2- Sunuş Katmanı 3- Oturum katmanı 4- Ulaşım Katmanı
  5- Ağ Katmanı 6- Veri Bağı Katmanı 7- Fiziksel Katman
 4. D-D-D-Y-Y-D-Y-D-Y-D
 5. B
 6. C
 7. A
 8. B
 9. D
 10. A

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: