AĞ TEMELLERİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

1. Aşağıdakilerden verilen kablo çeşitlerinden hangisi bilgisayar ağlarında kullanılmaz?

A) UTP Cat5e B) UTP Cat6 C) UTP Cat1 D) STP

2. Aşağıdaki kodlardan hangisi UTP kablolarda kullanılan konnektör kodudur?

A) RG B) AUI C) DB D) RJ

3. EIA/TIA T568B standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde

doğru sırada verilmiştir?

A)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

B)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

C)Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu,

Turuncu-Beyaz

D)Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, turuncu, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

4. EIA/TIA T568A standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde

doğru sırada verilmiştir?

A)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

B)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi, Yeşil-Beyaz, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

C)Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, turuncu, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

D)Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu,

Turuncu-Beyaz

5. UTP kablolarında aşağıda verilen kategorilerden hangisi ile 100 Mbps üzerinde veri

transferi sağlanabilir?

A) CAT3 B) CAT4 C) CAT5 D) CAT6

6. Aşağıdakilerden hangisi UTP kablo bağlantılarında kullanılan bir alet değildir?

A) Kalem Havya B) Kablo Kesici Alet

C) Kablo Sıkma Pensesi D) Kablo Test Cihazı

7. UTP ve STP kablo arasındaki farklardan birisi aşağıda hangi seçenekte doğru olarak

verilmiştir?

A)UTP kablonun RJ-45 tipi konnektörlere takılması.

B)STP kablonun daha fazla koruma katmanlarına sahip olması.

C)STP kabloların bilgisayar ağlarında kullanılmamış olması.

D)STP kablonun bükümlü çiftlerden oluşmaması.

8-)Sadece iki bilgisayar arasında iletişimi sağlayıp veri paketlerini tüm ağa sunmayan ağ cihazının adı nedir?

a) HUB b) GateWay   c) Ethernet   d) Switch

9.Aşağıdakilerden hangisi donanımsal yapıyla bağlantı sağlar?
A Veri bağlantısı katmanı  b Taşıma katmanı  c Fiziksel katman  d Donanım katmanı e Sunum katmanı

10. . . . . . . . . . katmanı veri bağlantısı katmanında yapılan işlemlerin denetimiyle yükümlüdür. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A Denetim  bTaşıma  c Ağ   d  Uygulama  e  Veri bağlantısı

11 E-mail’in denetim, kimden kime, ne zaman gönderileceğini aşağıdaki protokollerin hangisi düzenler?
A TCP / IP  b FTP   c  TFTP    d SMTP      e ICMD
12 Aşağıdakilerden hangisi UDP’nin görevlerindendir?
A Segmentlere ayırmadan paketi (küçük veriler için) yollamak.   B Adres çözümleme
C Ağın yönetimi    D  Ağ trafiğini filtre etmek   E  Protokolleri bağlamak
13 OSI modelinde kaç katman vardır?
A  10   B 9   C  8    D  7    E  6
14 C sınıfı internet adresleriyle kaç bilgisayar adreslenebilir?
A 254    B 350   C 200   D 175    E  260
15 İki LAN segmenti birbirlerine ne kullanarak bağlanabilirler?
A BNC    B Router   C Switch    D Bridge   E   Hub
16 Yerel bir ağda bulunan bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A Ethernet kartı   B MAC   C Modem   D Subnet Mask    E ARP
17 Ağ trafiğini filtrelemek ve dosyanın doğru yere gönderilmesini sağlamak için değişik protokollerin Birbirine bağlayan aşağıdakilerden hangisidir.
A Switch   B Repeater   C Bridge   D Hub   E Router
18 Sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahip network ekipmanına ne ad verilir?
A) Repeater    B) Router    C) Switch    D) Hub        E) Gateway
19 Osi modeli katmanlarını yazınız. Uygulama Katmanını Açıklayınız.(15p)

20 Aşağıdaki verilen kelimeleri boş bırakılan yerlere uygun bir şekilde yerleştiriniz.(18p)

* intranet                   * bant genişliği           * ağaç

* bus                           * router                      * NIC

 

a)      …………………. iletişim kanalının kapasitesini belirler.

b)      ……………. ağ kartı anlamına gelir.

c)      …………….. kurum içi özel iletişim ağıdır.

d)      ………………… topolojisinde ağın uzunluğu 500 metreden fazla olmaz.

e)      ……………. topolojisinde ağın merkezinde sorumluluğu en fazla olan ağ bulunur.

f)       Temel olarak yönlendirme görevi yapan, OSI başvuru modelinin ilk üç katmanına sahip aktif ağ cihazlarına ………………….. denir.

 

21 Aşağıdaki kelimeleri açıklayınız.(12P)

            FTP:

TELNET:

TCP:

DNS:

Cevaplar

1 Cevap C

2 Cevap D

3 Cevap B

4 Cevap C

5 Cevap D

6 Cevap A

7 Cevap B

8 Cevap B

9Cevap C

10Cevap C

11Cevap D

12Cevap A

13Cevap D

14Cevap A

15Cevap D

16Cevap A

17Cevap E

18Cevap A

19

 

1- Uygulama Katmanı 2- Sunuş Katmanı       3- Oturum katmanı      4- Ulaşım Katmanı

5- Ağ Katmanı            6- Veri Bağı Katmanı  7- Fiziksel Katman

 

 

20 a  bant genişliği

b  NIC

c  intranet

d  bus

e  ağaç

f  router

 

21  TELNET:Kullanıcının, bir başka makineye sanki o makinenin istasyonuymuş gibi bağlantı kurmasını sağlayan protokoldür.
FTP:  Dosya transfer protokolu

TCP:Bilgisayarlar arasındaki bağlantının sağlanmasını ve veri iletiminin güvenli bir şekilde olmasını sağlar
DNS: Alan Adı Sistemi ip adresleri ile host isimleri arasındaki dönüşüm işlemini gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: