Temel Bilgisayar DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

BİLGİSAYARA GİRİŞ DERSİ II. DÖNEM II.YAZILI SINAVI

 1. 1.      Hangisi klavye tuşudur?

a) Ctrl             b) Shift           c)Alt               d)Alt Gr          e) Kesme

 1. 2.      Hangi dosyalar bilgisayar açılırken gereklidir?

I-                   IO.BAT                                       IV-      CONFIG.SYS

II-                MSDOS.SYS                              V-        COMMAND.COM

III-             AUTOEXEC.BAT                      VI-      IO.SYS

a) I-II-III        b) II-III-IV     c) II-IV-VI     d)I-II-III-IV-V          e)II-V-VI

 1. 3.      Hangisi klavyede üstte bulunan harfleri yazmaya yarar?

a) Shift            b)Alt               c) Alt Gr         d) Enter          e)ESC

 1. 4.      Antivirüs programı ne işe yarar?

a) Bilgisayarda bulunan bilgilere zarar verir.

b) Bilgisayarda bulunan değişik programlara bulaşır.

c) Virüsleri engeller.

d) Bilgisayarı hızlandırır.

e) Bilgisayarın hafızasını büyütür.

 1. 5.      Hangileri dış komuttur?

I- CD              II- COPY                   III-DISKCOPY         IV-XCOPY

a) I-II              b) II-III           c) III-IV         d)II-III-IV      e) I-II-III-IV

 1. 6.      XCOPY ile COPY arasında ne fark vardır?

a) XCOPY daha yavaş çalışır.           b) XCOPY dosyaları toplu olarak kopyalar

c) COPY alt klasörleri de kopyalar.   d) COPY parça parça kopyalayabilir.            e)Hepsi

 1. 7.      İç komutların saklı olduğu dosyanın adı nedir?

a) io.sys           b)msdos.sys    c)command.com         d)config.sys    e)autoexec.bat

 1. 8.      “DELTREE” komutu ne işe yarar?

a) Dosyaları ve klasörleri, alt klasörleri ile birlikte silebilir.

b) Dosyaları ve klasörleri, alt klasörleri ile birlikte kopyalayabilir.

c) Dosyaları ve klasörleri, alt klasörleri ile birlikte oluşturabilir.

d) Dosyaları ve klasörleri, alt klasörleri ile birlikte değiştirebilir.

e) Hepsi

 1. 9.      Hangileri “Memory Resident” virüslerin özellikleridir?

I-                   Bilgisayar açılınca aktif hale geçerler.

II-                Bellekte sürekli olarak kalırlar.

III-             Virüs temizleme programları tarafından bulunamazlar.

a) I                  b) II                c) III               d)I-II              e) I-II-III

 1. 10.   Hangisi kelime işlemci programdır?

a) MS-Excell   b) MS-Dos      c)MS-Word    d) Norton        e) Fifa 2005

 1. 11.  “Autoexec.bat” dosyası hangisinden sonra okunur?

a) Command.com       b) Config.sys              c) io.sys           d)io.bat           e) msdos.sys

 1. 12.  Hangi dosya ismi geçersizdir?

a) meslek.doc             b) mes_lek.com          c) mes lek.exe d)mes.dat        e) Hiçbiri

 1. 13.  Yardımcı bellekten dosya silme komutu hangisidir?

a) REN           b) DEL           c) TYPE          d) RD              e)MD

 1. 14.  Yardımcı bellekte bulunan dosya isimlerini listeleyen komut hangisidir?

a) DIR            b) DEL           c) PATH         d) DELTREE e) LIST

 1. 15.  Bir depolama birimine isim verme komutu hangisidir?

a) NAME        b) LABEL      c) PATH         d) COPY        e)CD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: