Değişkenler ve Veri Tipler (C#)

c#Değişkenler bir bilgiyi hafızada tutmak, değiştirmek için kullanılır.

Değişken Tanımlama Kuralları

Değişken ismi harf ile başlamalıdır.

string Ad1; //Doğru

string 1Ad; //Yanlış

Değişkende boşluk bulunamaz.

string Ad_Soyad; //Doğru

string Ad Soyad; //Yanlış

Değişken isminde sadece harfler, rakamlar ve alt çizgi karakteri bulunabilir.

string ali_veli; //Doğru

 

string ali+veli; //Yanlış

Değişken ismi C# komutu olmamalıdır.

string true; //Yanlış

 

Veri Tipleri

Sayısal Tipler: byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal

String Tipler: string, char

Mantıksal Tip: bool Sayısal Tipler Açıklama
byte 1 Baytlık işaretsiz tamsayı tipidir.
sbyte 1 Baytlık işaretli tamsayı tipidir.
short 2 Baytlık işaretli tamsayı tipidir.
ushort 2 Baytlık işaretsiz tamsayı tipidir.
int 4 Baytlık işaretli tamsayı tipidir.
uint 4 Baytlık işaretsiz tamsayı tipidir.
long 8 Baytlık işaretli tamsayı tipidir.
ulong 8 Baytlık işaretsiz tamsayı tipidir.
float 4 Baytlık ondalık sayı tipidir.
double 8 Baytlık ondalık sayı tipidir.
decimal 16 Baytlık bir veri tipidir.

tablo1

Sayısal Tipler Açıklama
int 4 Baytlık işaretli tamsayı tipidir.
float 4 Baytlık ondalık sayı tipidir.
double 8 Baytlık ondalık sayı tipidir.

tablo 2

Tablo1 genel olarak sayısal değişken tiplerini göstermektedir. Tablo 2 ise bizim en çok kullanacağımız tipleri göstermektedir. İşaretsiz tamsayı tipleri sadece pozitif sayıları tutabilmektedir. İşaretli tamsayı tipleri hem pozitif hem de negatif sayıları tutmaktadır. 1 Bayt’lık(8 Bit) bir tip 28 = 256 adet değer tutabilmektedir. 4 Bayt’lık(32 Bit) bir tip 232 = 4.294.967.296 adet değer tutabilmektedir.

bool 2 Baytlık bir veri tipi olmasına rağmen sadece true veya false değerlerini alabilir.

bool cizim=true;

char iki baytlık bir karakter veri tipidir. Sadece 1 karakter tutabilir.

char harf=’s’;

String karakter sınırı verilmezse 2 milyar karaktere kadar atama yapılabilen sayısal olmayan veri tipidir.

string f= “Merhaba”;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: