C# ile Access veri tabanına bağlanma ve kullanma

Bu makalede c# programında microsoft access database programına bağlanmadan bahsedeceğim. yeni bir proje açtıktan sonra sayfamızın kaynak kısmına girerek “Data.OleDb” sınıfını eklemekle işe başlayalım System.Data.OleDb namespacesini improt ettikten sonra aşağıdaki kodları kendi bağlatımıza göre düzenleyebiliriz.

 

OleDbConnection con;
OleDbCommand komut;
OleDbDataReader oku;
try //hata olması durumunda hata mesajı verebilmemiz için.
{
con = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=data.mdb”); // data.mdb yazan yeri kendi veritabanımızın adı ve yeri doğrultusunda değiştiriyoruz.
komut = new OleDbCommand();
komut.CommandText = “select * from musteri_film order by musteri”; // tablo adını da yine db mizdeki tabloya göre değiştriyoruz
komut.Connection = con;

DataTable tablo = new DataTable();//stunlar dbmizdeki sutular düzenliyoruz
tablo.Columns.Add(“Müşteri”);
tablo.Columns.Add(“Film”);
tablo.Columns.Add(“Alış Tarihi”);
tablo.Columns.Add(“Vade Tarihi”);

con.Open();
oku = komut.ExecuteReader();
DataRow satir;

while(oku.Read())
{
satir = tablo.NewRow();
satir[0] = oku[0];
satir[1] = oku[1];
satir[2] = oku[2];
satir[3] = oku[3];
tablo.Rows.Add(satir);
}
con.Close();
dataGridView1.DataSource = tablo;
}
catch(Exception)
{
con.Close();
MessageBox.Show(“Bağlantı Hatası Oluştu.”); // hata olduğunda bize gösterilecek olan uyarı yazısı
this.Dispose();
}

Başka bir makalede görüşmek üzere …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: