Visual basıc Çalışma Soruları

GÖRSEL PROGRAMLAMA ÇALIŞMA SORULARI
SORU-1-) Klavyeden girilen sayılar içerisinden pozitif ve negatif olanların toplamlarını ve ortalamalarını bulan V.B. programını yazınız.

 

CEVAP-1-) Private Sub Form_Load()

Show

n = Val(InputBox(“sayı miktarını giriniz”))

For i = 1 To n

sayi = Val(InputBox(“sayı giriniz”))

If (sayi > 0) Then

ps = ps + 1

pt = pt + sayi

ElseIf (sayi < 0) Then

ns = ns + 1

nt = nt + sayi

End If

Next i

po = pt / ps

no = nt / ns

Print “pozitif toplamı”, pt

Print “pozitif ortalaması”, po

Print “negatif toplamı”, nt

Print “negatif ortalama”, no

End Sub

 

SORU-2-) Bir miktar para 10 yıl süreyle bankaya yatırılıyor. İlk 5 yıl faiz oranı %70 , ikinci 5 yıllık faiz oranı her yıl 5 puan artarak devam ediyor. Her yıl sonundaki para miktarını ekrana yazdıran V.B. programını yazınız.

 

CEVAP-2-)Private Sub Form_Load()

Show

para = Val(InputBox(“para miktarını giriniz”))

j = 0.7

For i = 1 To 10

If (i <= 5) Then

para = para + (para * 0.7)

Print Str(i) + “.yıldaki para miktarı”, para

Else

j = j + 0.05

para = para + (para * j)

Print Str(i) + “.yıldaki para miktarı”, para

End If

Next i

End Sub

 

SORU-3-) 1’den 500’e kadar olan sayılar içerisinden karesi başka sayının küpüne eşit olan sayıları ekrana yazan V.B. programını yazınız.

 

CEVAP-3-) Private Sub Form_Load()

Show

For i = 1 To 500

For j = 1 To 500

If ((i * i) = (j * j * j)) Then

Print i, j

End If

Next j

Next i

End Sub

 

SORU-4) MSGBOX komutunun ve MSGBOX( ) fonksiyonunun kullanımına örnek vererek görevlerini yazınız.

 

CEVAP-4) MSGBOX komutu : Programın çalışması sonucu elde edilen sonuçları ya da ya da mesajları ekrana aktarır.

ÖRNEK : Msgbox  t, 32, “toplam”

 

MSGBOX( ) fonksiyonu : Mesaj sonucunda kullanıcının mesaja aktif cevap vermesi ve cevaba göre bir işlem yapılmasını sağlar.

 

ÖRNEK :  Msgbox “seçiminiz”, 4+512, “sonuç”

 

SORU-5) V.B. özellikler penceresindeki APPEARENCE  , VISIBLE özelliklerinin işlevlerini yazınız.

 

CEVAP-5) APPEARENCE ÖZELLİĞİ: Forma yerleştirilen kontrol nesnelerinin 3 boyutlu görünüme sahip olup olmayacaklarını belirler.

VISIBLE ÖZELLİĞİ: Formun projenin icrası esnasında , ekranda görünür olup olmayacağını belirler.

 

SORU-6) Çalışma ortamında seçilen bilgileri başka bir yere kopyalamak için neler yapılır yazınız.

 

CEVAP-6) Kopyalanacak bilgiler mouse ile seçilir. EDIT menüsünden COPY seçilir. Kopyalanacak bilgilerin yerleştirileceği yer seçilir. EDIT menüsünden PASTE seçilir.

 

SORU-7) a) Projeye yeni bir form eklemek için

               b) Bir projeyi uygulamadan silmek için kullanılacak komutu ve hangi menüden seçildiğini yazınız.

 

CEVAP-7) a) Projeye yeni bir form eklemek için PROJECT menüsünden ADD FORM seçilir.

 

b) Bir projeyi uygulamadan silmek için FILE menüsünden REMOVE PROJECT seçilir.

SORU-8) Klavyeden girilen sayılar içerisinden 50’ den büyük olan sayıların sayısını , toplamını ve ortalamasını bulan programı yazınız.

 

CEVAP-8)

Private Sub Form_Load()

Show

n = Val(InputBox(“sayı miktarını giriniz”))

For i = 1 To n

sayi = Val(InputBox(“sayı giriniz”))

If (sayi > 50) Then

s = s + 1

t = t + sayi

End If

Next i

o = t / s

Print “Elliden büyük olanların sayısı”, s

Print “Elliden büyük olanların toplamı”, t

Print “Elliden büyük olanların ortalaması”, o

End Sub

 

SORU-9) Klavyeden girilen sayılar içerisinden en büyük ve en küçük sayıları bulup ekrana yazan programı yazınız.

 

CEVAP-9)

Private Sub Form_Load()

Show

enb = -32768

enk = 32767

n = Val(InputBox(“sayı miktarını giriniz”))

For i = 1 To n

sayi = Val(InputBox(“sayı giriniz”))

If (sayi > enb) Then

enb = sayi

Else

If (sayi < enk) Then

enk = sayi

End If

End If

Next i

Print “En büyük sayı”, enb

Print “En küçük sayı”, enk

End Sub

 

SORULAR BÖLÜM 2

 

1-Aşağıdaki Araç kutu kontrollerinin isimlerini yazınız?

1


2-Aşağıdaki form penceresinde ,Text 1’e sayı girip ekle tuşuna bastığımızda sayı çift ise list1’e sayı tek ise list2 ye ekleyen programın kodlarını yazınız?

2


4-Visual Basic iş adımlarını maddeler halinde yazınız?

3-Aşağıdaki form penceresinde Command1 düğmesine tıklandığında Metin kutusuna “Merhaba Dünya” yazan programın kodlarını yazınız?

3

5-For i =1 To 7                                                         Yandaki döngünün kaç kere çalıştığını 

            For j =1 To 8                                                yazınız?

                        For  k =1 to 10 step 2

                        Print “ Döngüler”

                        Next k

            Next j

   Next i

6- Select Case, İf Then Else deyimlerin yazılımlarını gösteriniz?

 

CEVAP ANAHTARI BÖLÜM 2

1-

5

 

 2– Private Sub Command1_Click()

sayi = Val(Text1.Text)

If sayi Mod 2 = 0 Then ‘sayı çift

List1.AddItem sayi

Else ‘sayi tek

List2.AddItem sayi

End If

End Sub

 

3-  Private Sub Command1_Click()

Text1.Text = “Merhaba Dünya”

   End Sub

 

4-         A) Planladığımız uygulamayı kağıt üzerine  tasarlarız         B) Tasarladığımız yapıya uygun ara yüzler oluşturun         C) Kullandığımız nesnelere ait özellikleri düzenleyin.         D)  Uygun kodu yazın          E) Uygulamayı çalıştırın ve analiz edin.             F) Gerekli düzenlemeyi yapınız.

 

5-Sonuç=280

 

6-       Select Case durum

Case ifade

yorumlanacak deyimler

 End Select

 

If durum Then

deyimler

Else

deyim

End If

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: