Parça ve Malzemelerin Otomatik Olarak Taşınması

Sanayinin hemen hemen tüm dallarında parça ve malzemelerin taşınması söz konusudur. Sanayide, birçok değişik taşıma sistemleri kullanılır. Bu taşıma sistemlerinin bazıları çok ilkel olabileceği (sırtta malzeme taşınması) gibi, tamamen bir bilgisayar tarafından sevk ve idare edilen bir robot tarafından yapılan taşımalarda olduğu gibi çok modern yapıya da sahip olabilir.

Elle taşımada mevcut parçalar birçok yerde düzensiz ve dikkatsiz taşınmaktadır. Ayrıca bu iş insan gücüne dayandığından, verimsiz bir sonuç ortaya çıkabilmektedir. Otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi ile birlikte, endüstride taşıma sistemleri modern bir yapıya kavuşmuştur.

Taşıma sistemlerini görebileceğimiz en basit yerler arasında un, irmik, yağ, çimento vb. birçok fabrikalar sayılabilir. Bu fabrikalarda bantlı, konveyörlü (vida), elevatörlü, pnömatik ve hidrolik sistemlerle malzeme taşındığı bilinmektedir. Ancak bizim burada durmak istediğimiz konular, daha ziyade otomasyon sistemlerinde karşılaşılan ve çağımızın teknolojisine uygun tasarlanan son modern araçlardır.

Sanayi sektöründe malzemeleri bir yerden diğer bir yere sevk etmek için modern sistemler kullanılabilmektedir. Örneğin otomotiv sektöründe, otomobil ile ilgili bir ağır parça, uygun bir robot tarafından bir yerden alınıp, montaj bandı üzerine götürülebilmektedir. Robotlara,   taşıyacakları malzemeleri nereden alacakları ve nereye götürecekleri, kendilerini sevk ve idare eden bilgisayar tarafından bildirilir. Özellikle insanlar için tehlike arz eden bir mekandan malzemenin alınıp, bir başka yere taşınmasında robotlardan yararlanılır. Örneğin, bomba olduğu sanılan bir kutunun, yerinden alınarak başka güvenli bir yere taşınıp imha edilmesi işlemleri artık robotlara yaptırılmaktadır. Keza, insan sağlığı için tehlike arz eden kimyasal bir maddenin taşınması için, mümkün olduğunca insan gücünden yararlanılmamaktadır. Bu tür taşımalar, otomasyon sistemlerine yaptırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.