NÖBETCİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR

1.Günlük Vakit çizelgelerini  uygulamak.

 

2.Öğretmenlerin derslere  zamanında girip girmediklerini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek .

3.Isıtma, elektrik tesisleri ile sıhhi tesisatların çalışıp çalışmadığını , okul içi temizliğinin yapılıp , yapılmadığını  okul  bina ve tesislerini yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yapmak , giderebildiği eksiklikleri gidermek, gerekli olanları ilgililere duyurmak.

4. Bahçe , koridor ve sınıflardaki  öğrencileri gözetlemek.

5. Etütlerde öğrencilerle ilgilenmek , yemekhane ve yatakhane de dolaşarak kontrol etmek.

6. Günlük erzakın tartılarak ambardan çıkarılmasında ve gelen erzakın muayenesinde hazır bulunmak.

7. Nöbeti sonunda ” Okul Nöbet Defteri ” ne nöbet süresi  içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten  raporunu yazmak.

 

8.Beklenmedik  olaylar karşısında gerekli önlemleri almak ve durumunu ilgililere bildirmek

 

9.Nöbet süresinde okulun eğitim öğretim ,disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek ve bu hususlarda günlük önlemlerini almak.

 

  1. Dersi olmadığı durumlarda öğretmeni bulunmayan sınıflarla yakından ilgilenmek.

 

  1. Kendilerine verilen eğitim, öğretim ,yönetim ve üretim görevlerini yapmak.

 

  1. Öğretim Kurulu , Zümre  ve sınıf öğretmenleri toplantılarına katılmak .

 

13.Okulun  yönetim işlerine yardımcı olmak

 

 

Okul Müdürü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: