MİKRODENETLEYİCİLER 11.SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORU ve CEVAP ANAHTARI

1- Mikrodenetleyici’nin tanımını yaparak ve mimari çeşitlerini yazınız?

 

2- Basit mikrodenetleyici mimarisin de bulunması gereken birimler nelerdir?

 

3- Derste kullanılan mikrodenetleyicinin ismini yazarak blok şemasını çiziniz?

 

4- Fiziksel yapılarına göre bellekler kaça ayrılır yazınız?

 

5- Binary digit, EEPROM, PROM tanımlarını açıklayınız?

 

6- Etiket nedir tanımlayınız ve etiketlerde uyulması gereken kuralları yazınız?

 

7- a) (8F2)  = (?)

 

b) (25)  = (?)

 

MİKRODENETLEYİCİLER DERSİ T11/B SINIFI

1. DÖNEM 1. YAZILI CEVAP ANAHTARI

 

1- Mikrodenetleyici: tek bir silikon yonga üstünde birleştirilmiş bir mikroişlemci, veri ve program belleği, sayısal (lojik) giriş ve çıkışlar (I/O), analog girişler ve daha fazla güç veren ve işlev katan öteki çevre birimlerini barındıran mikrobilgisayarlardır.

Mikrodenetleyiciler mimari çeşitlerine göre ikiye ayrılır; bunlar RISC (Reduced Instruction Set Computer: Azaltılmış komut seti) tabanlı işlemciler ve CISC (Complex Instruction Set Computer: Karmaşık komut seti) tabanlı işlemcilerdir.

 

2- En basit mikrodenetleyici mimarisi bir mikroişlemci, bir bellek ve giriş ve çıkıştan (I/O) oluşur. Mikroişlemci merkezi işlemci ünitesi (CPU – Central Processing Unit) ve bir kontrol ünitesinden oluşur. CPU mikroişlemcinin beynini oluşturur, aritmetik ve mantıksal işlemlerin gerçekleştirildiği yerdir. CU kontrol ünitesi mikroişlemcinin dâhili işlemlerini kontrol eder ve istenen komutları yerine getirmek için kontrol sinyallerini diğer bölümlere gönderir.

 

3- Dersimizde temel olarak PIC mikrodenetleyicilerinden PIC16F84 mikrodenetleyicisini kullanıyoruz.

 

PIC16F84 mikrodenetleyicisini
PIC16F84 mikrodenetleyicisi

 

4- Fiziksel yapılarına göre bellekler dört’e ayrılırlar. Bunlar Elektronik bellekler, elektromanyetik bellekler, optik bellekler ve mekanik belleklerdir.

 

5- Binary digit: İkili sayı sisteminde ifade edilen sayının her bir basamağı bir binary digit olarak adlandırılır.

EEPROM: Silinebilir ve programlanabilir ROM hafızaların en gelişmiş olanı elektriksel olarak silinebilen salt oku hafızalardır.

PROM: Rom belleğin diğer tipidir ve içerisine sadece bir defa bilgi yazılabilir.

 

6- MPASM derleyicisi için sabit verilerin atandığı bazı sembolik isimlere etiket denir. Etiketlerde şu kurallara uyulmalıdır. Etiketler 1. kolondan itibaren yazılır, Etiketler bir harf ya da _ (altçizgi) ile başlamalıdır. Etiketlerde Türkçe karakter kullanılamaz. Bir komut ismi olmamalıdır. En fazla 31 karakter uzunluğunda olabilir. Büyük/küçük harf duyarlılığı vardır.

a) (8F2)  = (?)  b) (25)  = (?)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: