İŞLETME BİLGİSİ II. DÖNEM II. YAZILI

 

 1. 1.     Herhangi bir malı üreten firmaya ne denir?

a) İşletme         b) Organizasyon           c) Üretici           d) Şirket           e) Üretici Firma

 

 1. 2.            1’den fazla kişi veya grup arasında oluşan anlamlı ve bir zaman biriminde devam eden etki-tepkiye ne denir?

a) Toplumsal dayanışma  b) Toplumsal ilişki

c) Toplumsal kişilik          d)Toplumsal Süreç

e) Toplumsal etkileşme

 

 1. 3.     Organizasyon neden gereklidir?

I- Kaynakların iyi düzenlenip kullanılması için.

II- İşletmenin, amacına uygun çalışması için.

III- Daha fazla müşteri için.

IV- Daha az insan çalıştırmak için.

a) I-II                 b) I-III                c) II – IV                       d) I-II-III             e) I-II-III-IV

 

 1. 4.     Hangisi işletme prensiplerinden değildir?

a) Liderliğin kolaylaştırılması

b) Denklik İlkesi                        c) Eşitlik ilkesi

d) Basamaklar sırası                 e) Hiçbiri

 

 1. 5.            Bireylerden oluşan bir bütünlük ve ilişki sürecine ne denir?

a) Aile              b) Halk c) Toplum

d)Şirket Çalışanları        e)İşletme Bireyleri

 

 1. 6.     Toplumsal ilişki için hangisi söylenmez?

a) Zaman sürecinde devam etmeli

b) İlişkinin ortak bir anlam taşıması

c) İlişki halinde bulunan insanların birbirinden etkilenmesi

d) En az üç insan arasında olması

e) Hiçbiri

 

 1. 7.            Toplumsal statü ve Kazanılan statü arasında ne fark vardır?

a)İkisi de kişinin sahip olduğu değeri gösterir

b)Toplumsal statü kişiye özeldir, kazanılan statüde ise kişi kendi değerini oluşturur.

c)Toplumsal statü daha önemlidir

d)Toplumsal statü kişi ölene kadar değişmez

e)Kazanılan statü daha sonradan kaybedilebilir

 

 1. 8.            Hangisi toplumsal grupların özelliklerinden değildir?

a) Kendilerine özgü yapıları vardır

b) Kuralları vardır

c) Kendilerine özgü değerleri ve amaçları vardır

d) Her grubun bir ahenk ve sürekliliği vardır

e) Her grupta bireylerin statü ve rolleri yoktur,

çünkü bireyler birbirine eşittir

 

 

 

 

 

 

 1. 9.            Üretim öncesi, üretime yol verici faaliyetlerde başlayan ve satış sonrası faaliyetlere ne denir?

a) Planlı Üretim                         b) Planlı Satış

c) Planlı Üretim ve Satış            d) Pazarlama

e) Üretim ve Satış Faaliyeti

 

 

 1. 10.  Hangisi pazarlama fonksiyonu değildir?

a) Mamul planlaması ve geliştirilmesi

b) Dağıtım kanallarının seçimi

c)Pazarlamacıların işe alınması

d) Fiyatlama

e) Reklam ve satışı arttıracak işler

 

 1. 11.  Hangisi yönetim ilkelerinden değildir?

a) İş bölümü                       b) Disiplin

c) Müşteriye Ulaşma           d) Komuta birliği

e) Hücre politikası

 

 1. 12.  Hangisi resmi belge değildir?

a) Cari Kart             b) Fatura          c) Çek

d) Sipariş Mektubu e)Ticari Defter

 

 1. 13.  Hangisi üretim elemanı değildir?

a)Doğa       b) Emek           c) Sermaye

d) Girişim   e) Mal

 

 1. 14.  Hangisi üretim yöntemi değildir?

a) El işçiliği            b) İmalathane üretimi

c) Fabrika Üretimi   d) Otomasyon

e) Planlı üretim

 

 1. 15.  Fabrika müdürünün görevi nedir?

a) Fabrikayı yönetir ve belli zamanlarda belli üretimi gerçekleştirir.

b) Sürekli fabrikada bulunur ve fabrikayı denetler.

c) Fabrika işçilerinin maaşlarını düzenler.

d) Üretim için mal alımı yapar.

e) Üretimde çalıştırmak için işçi alır

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: