İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMA SINAV SORULARI

Sorularda yer alan resimler çıkmadığından soru word dosyası şeklinde eklenti olarak eklenmiştir. Soruların altından bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

1. Bilgisayarların fiziksel kısımlarına ne denir?

a) ekran   b) klavye c) donanım              d) yazılım

2. Bilgisayar programlarının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

(a)Makina dili         (b)Yazılım
(c) Akış Şeması       (d)Algoritma

 

3. Üzerinde harfler, sayılar, işaretler ve bazı işlevleri bulunan tuşlar olan giriş birimine ne ad denir.

a) fare      b) yazıcı  c) klavye d) joystick
4. Bilgisayarda verilerin boyutunu ölçmek için kullanılan  ölçü birimi nedir?

(a) metre  (b) litre    (c) inç     (d) byte
5. Bir HD disket kaç MegaByte’dır?

a) 1          b) 1.44    c) 2          d) 2.44
6. Klavye, fare, CD, barkod okuyucu gibi veri girmekte kullanılan birimlere ne denir?

a) bellek            b) çıkış
c) giriş                               d) merkezi işlem birimi

 

7.Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimi değildir?

a) yazıcı              b) ekran
c) hoparlör          d) mikrofon
8.Farenin tuşuna bir kez basmaya ne denir?

a) sürükleme                          b) tıklama
c) imleç                  d) dokunma
9.Bir CD’de genellikle kaç MegaByte (MB) veri saklanabilir?

a) 1          b) 1.44    c) 1024    d) 650
10.Bilgisayarda disket sürücü hangi harfle belirtilir?

a) A         b) C         c) D         d) G
11. Bir disketi aşağıdakilerden hangi ortamda saklarsak veriler bozulmaz?

a) pencere kenarında               b) buzdolabında

c) kapalı bir dolapta                d) güneşli yerde

 

12.Dosya ismi iki bölümden oluşur. Birinci bölüme
dosya ……, ikinci bölüme dosya …… yazılır.

a) uzantısı-adı         b) adı-uzantısı

c) başlığı-uzantısı    d) adı-başlığı

 

13.Ekranda gözüken yazıları kağıt üzerine aktarmaya yarayan araca ne denir?

a) tarayıcı                b) monitör               c) yazıcı   d) modem

 

14.Telefon aracılığıyla birbirinden uzak yerlerdeki bilgisayarlar arasında bilgi göndermeye ve bilgi almaya yarayan donanım elemanına ne denir?

a) modem                                 b) yazıcı
c) disket sürücü      d) RAM

 

15.Verilerin, donanımın ve yazılımın paylaşılarak maliyetin düşürülmesi ve bilgisayarlar arası haberleşmenin yapılması amacıyla bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşturulan sisteme ne ad verilir?

a) işletim sistemi                     b) ağ
c) Merkezi İşlem Birimi          d) Kişisel bilgisayar

16.Kullanıcı ile bilgisayar arasında iletişimi sağlayan, sistemde bulunan Merkezi İşletim Birimi, ana bellek gibi kaynakları yöneten ve bilgisayar sisteminin tüm hareketlerini denetleyen programa ne ad verilir?

a) paylaşılabilir yazılım

b) Kullanımı serbest olan yazılımlar

c) Şifreli yazılım        d) İşletim sistemi

 

17.Okulumuzda yazı yazmak için kullanılan programın adı nedir?

a) DOS    b) Windows 95       c) Word   d) Paint

18. Bir disket yüzeyinde herhangi bir nedenle veri kaybı oluştuğu zaman, verileri kurtarmak için Windows98’de hangi işlemin yapılması gerekir?

a) Fdisk   b) Scandisk
c) Attrib   d) Disk birleştiricisi

 

19. Bir Hard Diskte yüzey birleştirme işlemi (defrag) hangi durumlarda yapmak gerekir?

a)virüs bulaştığı zaman

b)bozuk alanlar oluştuğu zaman

c)haftada bir

d)yılda bir

 

20. Bilgisayarınız sık sık kilitleniyor. Öncelikle ne yapmanız gerekir?

(a)formatlamak       (b) bilgisayarı açıp kapatmak
(c) virüs aramak      (d) Dosyaları silmek

 

21. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar okur yazarı olmak için gerekli olan temel özelliklerden birisi değildir?

(a) Programlama yapmak
(b) Klavye aracılığı ile veri girmek

(c) Yazıcıyı kullanmak

(d) Bilgisayara bir program yüklemek

 

22. Belirli bir amaca göre hazırlanmış ve bilgisayardan yerine getirilmesi istenen bir dizi komut ya da işlem adımlarının tümüne ne ad verilir?

(a) Program        (b) Donanım
(c) Adresleme         (d) internet

 

23. Bilgisayarda işlemlerin geçici olarak yapıldığı, bilgisayar kapatıldığında üzerindeki bilgilerin silindiği bellek türü hangisidir?

(a) RAM                   (b) disket
(c) hard disk           (d) CD-ROM

 

24. Bilgisayarda kullandığımız işletim sisteminin adı nedir?

(a) Unix     (b) Linux                           (c) Windows              (d) Assember

 

25. Aşağıdakilerden hangisi uygulama programlarından birisi değildir?

(a) Programlama dili    (b) Veri tabanı
(c) Hesap tablosu        (d) Kelime işlemci

 

26. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın giriş birimi değildir?

(a) Fare    (b) Yazıcı                (c) Klavye               (d) Sabitdisk

 

27. Modemin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Yazı çıktısı almak

b)Ekran renklerini düzenlemek

c)Uzaktaki bilgisayarlarla iletişim kurmak

d)Bilgisayarın ses özelliğini kontrol etmek

 

28. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayar ağının (NETWORK) çalışmamasının sebeplerinden olabilir?

I. Ağ kablolarından bir tanesi çıkmış olabilir.

II. Ağ yazılımı bozulmuş olabilir.

III. Ana bilgisayarda virus olabilir.

IV. Elektrik şebekesinde arıza olabilir.

(a) I ,II   (b)  II , III , IV        (c)  III , IV              (d) Tümü

 

29. Aşağıdakilerden hangisi INTERNET bigisayar ağının özelliklerindendir?

I. Dünya üzerindeki çeşitli süper bilgisayarların ortak kullanılması.

II. Dünya üzerindeki çeşitli uygulama programlarının ortak kullanılması.

III. Dünya üzerindeki çeşitli konularda hazırlanmış makalelerin ortak kullanılması.

IV. Dünya üzerindeki INTERNET’ e bağlı diğer kullanıcılarla iletişime geçebilmesi.

(a)  I , II , III      (b)  III , IV   (c) II , III , IV         (d) Tümü

 

30. Windows 95 ve Windows 98’de Bilgisayarım-Disk bölümündeki “Paylaşım” komutu tüm kullanıcıların paylaştırılmış dosya ve dizinlerin ağa bağlananlarca ortak kullanılmasını sağlar.
a) Doğru         b) Yanlış

 

31. Ethernet kartı bilgisayarlar arası iletişimi sağladığı için ağ sisteminde mutlaka bulunması gereklidir.

a) Doğru                  b) Yanlış

 

32. Hükümet kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ticari kuruluşlar ve askeri kuruluşlar internet adreslerinde sırasıyla nasıl kısaltılmıştır?

a) gov, org, com, mil               b) com, gov, org, mil

c) gov, org, com, k12 d) org, com, gov, mil

 

33. Bir internet adresinin sonunda ülke kısaltması yoksa bu ne anlama gelir?

a) yanlış adres         b) Avrupa adresi

c) ABD’de bir adres d) Japonya adresi

34. İnternet üzerinde, yazı, grafik, ses, film gibi pek çok farklı yapıdaki verilere bir arada ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan çoklu (hiper) ortama verilen ad nedir?

a) web     b) servis sunucu     c) yazıcı   d) dosya

 

35. http://www.tubitak.gov.tr/form/index.html şeklinde yazılan bir adreste

www        II. tubitak                III. gov    IV. tr

ifadeleri nin anlamı sırasıyla hangisidir?

a)servis türü-kuruluş türü -kuruluş adı -ülke kodu

b)servis türü-kuruluş adı-kuruluş türü-ülke kodu

c)ülke kodu-servis türü-kuruluş adı-kuruluş türü

d)kuruluş türü-servis türü-kuruluş adı-ülke kodu

 

36. İnternet üzerindeki kaynakları sorgulamak ve aranılan bilgilere ulaşmak için  veritabanları üzerinde sorgulama yapan sistemlere ne ad verilir?

a)arama mekanizması            b) chat

c)web sayfası                          d) elektronik posta

 

37. Bilgisayar ağları üzerinden yapılan elektronik haberleşmeye verilen ad nedir?

a) fax       b) telex    c) telenet  d) e-posta

 

38. Elektronik posta adresi, @ ile ayrılan iki kısımdan oluşur. @ işaretinin sol tarafına ………………… ismi; sağ tarafına ………………… ismi adresi yazılır.

a) kullanıcı, soyad   b) kullanıcı, kullanıcı

c) servis, servis       d) kullanıcı, servis

39. MASAÜSTÜ ne demektir?

a)Monitörün yerleştirldiği masanın üstüne verilen addır.

b)Ekranın renk  ayarlarının yapıldığı yerdir.

c)Simgelerin ve görev çubuğunun bulunduğu ekran görünümüdür.

d)Hiçbiri.

 

40)Pencerelerin Sağ üst köşesinde bulunan  simgesinin görevi nedir?

a)Yardım                   b)Ekranı kapla

c)Önceki boyut       d)Kapat

 

41)Windows İşletim sisteminden çıkmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

a)Başlat/Çalıştır                        b)Başlat/Çıkış

c)Başlat/Oturumu kapat          d)Başlat/Bul

 

42) simgesi neyi ifade eder  ?
a ) Dosya               b ) Bir Üst Seviye  c ) Klasör d ) Kısayol

 

43)    Simgesi masaüstünde hangi nesneyi ifade eder ?

 

a)Geri Dönüşüm Kutusu         b ) Bilgisayarım

c ) Gelen Kutusu                      d ) Belgelerim

 

44) Excel’de =topla (A1:A3) formülünün açılımı nedir?

a) a1+a2+a3            b) a1

c) a1+a3                    d) a3+a2
45) Word belgerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a)txt         b)doc       c) xls       d) ppt

 

46) Ekle/simge seçeneğinin görevi nedir?

a)Yazıya klavyade olmayan sembol ekler.

b) Yazıya bir resim ekler.

c)Yazıya Word simgesi ekler.

d)Yazıya sistemin tarih ve saatini ekler.

 

 

47) Araç çubuğu üzerinde yazıcı simgesi hangi görevi
geçekleştirir?

a)Baskı Önizleme    b) Belgeyi yazıcıya yollar

c) Rapor hazırlar.    d)Sayfa düzenini sağlar.

 

48)Yandaki simge için hangi ifade doğrudur?

a)Paragraflar için numaralandırma yapılır.
b)Belgedeki her satır için numaralandırma yapılır.

c)Her sayfa için numaralandırma yapılır.

d)Her kolon için numara verir.

 

49)Yandaki simgenin işlevi nedir?

a) Çizgi biçim ve kalınlığı      b)Çizgi biçemi

 

c)Çizgi kalınlığı                   d)Çizgi ve rengi

 

 

50) Yandaki simgenin işlevi nedir?

a)rakter boyutunu değiştirir.

b)yfa boyutunu değiştirir.

c)r sayfadaki satır boyutunu değiştirir.

d)ranın görünüm büyüklüğünü değiştirir.

 

 

51)                                   Yandaki simge aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar ?

a ) Yakınlaştır

b ) Karakter boyutunu değiştir.

c ) Satır sayısını değiştir.

d ) Yanlış sözcük oranını gösterir.

 

52) Paint te yapılan bir resmin uzantısı nedir ?

a) .doc     b) .xls      c) .bmp    d ) .txt

 

 

 

53)           simgesinin adı nedir ?

 

a ) Aç      b ) Kaydet               c ) Yeni  d ) Yazdır

 

 

54)                          Yandaki butonların adları  sırasıyla  nedir ?

 

a) Kes – Kopyala – Yapıştır

b) İtalik – Kalın – Altıçizili

c ) Altıçizili – İtalik – Kalın

d ) Kalın – İtalik – Altıçizili

 

55) ESC tuşunun görevi nedir ?

a) Komutu onaylar  b) Komutu iptal eder

c) Komutu yineler   d) Bloğu kopyalar

 

56. Bir diskettin kullanabilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılmış olması gerekir?

(a) Silinmiş             (b) Temizlenmiş
(c)Formatlanmış (biçimlenmiş)              (d) etiketlenmiş

 

İnternet üzerinde yazı, grafik, ses, film gibi pek çok farklı yapıdaki verilere bir arada ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan çoklu (hiper) ortama Web (WWW)  adı verilir.

a)Doğru   b)Yanlış

 

58. http://www.tbmm.gov.tr şeklinde bir yazılan bir ifade ile internet üzerinde hangi işlem yapılır?

a)TBMM’nin web sayfasına ulaşılır.

b)TBMM’ye mektup gönderilir.

c)TBMM’ye fax gönderilir.

d)TBMM’nin resmi çekilir.

 

59. Bilgisayarda programları ve verileri bozmak amacıyla yazılmış programlara ne ad verilir?

(a) oyun  (b) Virüs (c) e-posta               (d) internet

 

60. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal
ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen; sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir.

b)Bir HD disketin kapasitesi 1.44 Megabyte’dır

c)Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir.

d)Bilgisayar kendi kendine karar verebilir.

 

61. Bir sununun hazırlanması için kullanılan programa verilen ad nedir?

a) Excel   b) Word   c) PowerPoint          d)Paint

 

62) Yandaki simgelerin işlevleri sırasıyla nelerdir?

a) Yapıştır-Kes-Kopyala         b) Kes-Yapıştır-Kopyala

c) Kes-Kopyala-Yapıştır         d) Kopyala-Kes-Yapıştır

  İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMA SINAV SORULARI (114,0 KiB, 3.065 hits)

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMA SINAV SORULARI” için 9 yorum

 • 07 Haziran 2013 tarihinde, saat 12:39
  Permalink

  Cevapları yok bunların ?

  Yanıtla
  • 29 Mayıs 2018 tarihinde, saat 16:09
   Permalink

   Cevaplari nerden bula bilirim

   Yanıtla
 • 09 Haziran 2013 tarihinde, saat 19:29
  Permalink

  Cevaplarınıda vereydin eyiydi admin

  Yanıtla
 • 14 Haziran 2013 tarihinde, saat 19:49
  Permalink

  cevaplara gerek yokki ilkokul soruları mübarek bize bu sorular sorulsa çalışmadan 100 almazsam..
  gittiler bin tane uygulama soruları sordular yok c++ programında işcinin mesaisini hesaplayın yok flashta oynayan site yapın adalet..

  Yanıtla
 • 13 Kasım 2017 tarihinde, saat 14:46
  Permalink

  I have noticed you don’t monetize your website, don’t waste your
  traffic, you can earn extra bucks every month because you’ve
  got hi quality content. If you want to know how to make extra bucks, search for: Boorfe’s tips
  best adsense alternative

  Yanıtla
 • 29 Mayıs 2018 tarihinde, saat 16:10
  Permalink

  Yalniş olursa int bulamazmiyim

  Yanıtla
 • 29 Mayıs 2018 tarihinde, saat 23:17
  Permalink

  Yanindaki simgeler niye yok?😊

  Yanıtla
 • 27 Eylül 2019 tarihinde, saat 08:24
  Permalink

  Çok güzel fakat görseli olan soruların resimleri sorulara yapıştırılmamış PC den görünmüyor

  🙂 İyi Günler 🙂

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: