BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

20. Yüzyılın ikinci yarısında uygulamalı matematik ve elektronik mühendisliğinden yeni bir bilim dalı filizlendi. Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği. Bu bilim dalı oldukça genç bir dal sayılmakla birlikte keza çok da dinamik. Hızla gelişiyor, değişiyor, ilerliyor… Günümüzde hala, alanı dışındaki birçok kimsenin bilgisayar bilimlerinin ne olduğu ile ilgili fikirleri yoktur. Nedir Bilgisayar Bilimleri? Bilgisayar mühendisleri ne iş ile uğraşırlar? Bu tanımları vermeden önce yaygın olan bazı yanlış kavramların üzerinde durmakta fayda var.

 • Hata 1: Bilgisayar bilimleri, bilgisayarla ilgilenir.

Birçok kişinin düşündüğünün tersine bilgisayar bilimleri ile ilgili bu tanım yanlıştır. Daha doğrusu oldukça eksiktir. Bu yaklaşım, at arabasını tanımlamak için, sadece atı tanımlamak kadar yanlıştır.

Yukarıdaki bölümde de belirttiğimiz gibi, bilgisayar bilimleri ile ilgili çalışmaların temelleri bilgisayarın keşfinden önce, ya da bilgisayardan bağımsız olarak yapılmıştır. Bugün bile bilgisayar bilimlerinin kuramsal konularında çalışan bilim adamları çalışmalarını bilgisayarla değil, sadece kağıt kalem kullanarak yapmaktadırlar.

Bilgisayar ile bilgisayar bilimleri arasındaki benzerlik mikroskop ile biyoloji bilim dalı arasındaki benzerlikten daha fazla değildir. Bilimler araçlar hakkında değillerdir. Bilgisayar, bilgisayar bilimcileri tarafından geliştirilen ve kullanılan bir araçtır. Ama sadece bir araç…

 • Hata 2: Bilgisayar bilimleri, bilgisayar programı geliştirmekle uğraşır.

Birçok kişi bilgisayar bilimlerinin program geliştirmekten ibaret olduğunu sanır. Hatta bazı mühendisler “Ben hem bilgisayar mühendisiyim, hem de falanca mühendis, çünkü C biliyorum, Pascal biliyorum, Basic biliyorum yai daha ne?” derler. Oysa birkaç programlama dili bilmekle bilgisayar mühendisi olunmaz.

Programlama dilleri bilgisayar bilimlerinin oldukça önemli bir alanıdır. Ama temelde bilgisayar mühendislerinin geliştirdiği yeni fikirleri ve çözümleri hızlı ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için kullanılan birer araçtır. Bilgisayar mühendisi bir problemin çözümü, ya da bilginin sunumu için bir yöntem geliştirdiği zaman bu yöntemi programlama dillerinden birini kullanarak hayata geçirir. Örneğin; milyonlarca ismi içeren çok uzun bir listeden herhangi bir ismi aramak istersek, önce verimli ve hızlı bir arama yöntemi geliştiririz. Daha sonra da bu yöntemi uygulayan bir bilgisayar programı yazarız. Aslında, işin yöntem geliştirme kısmı oldukça yaratıcılık ister. Oysa ki, programı yazmak çoğu zaman daha sıradan bir iştir.

 • Hata 3: Bilgisayar bilimleri, bilgisayarı ve uygulama yazılımlarını kullanmaktır.

Eğer bir kişi bilgisayar programı yazarak bilgisayar mühendisi olamıyorsa, o zaman belki de bilgisayarı çok iyi kullanarak, içini açıp çeşitli birimleri ekleyip çıkararak, ya da çok iyi paket program kullanarak bilgisayar mühendisi olabilir diye düşünülebilir. Bu da son derece yanlış bir yaklaşımdır. Birçok kişi ofis programlarını çok iyi kullanabilir, mikrobilgisayarını tamir edebilir, içindeki birimleri söküp çıkarabilir, ama bu kimseler bilgisayar mühendisi değillerdir.

Yukarıdaki tanımlar tamamen yanlış olmamakla birlikte bilgisayar bilimlerinin eksik tanımlarıdır. Bilgisayar programcılığı, bilgisayar donanımı ya da yazılım geliştirme bilgisayar bilimlerinin sadece birer dalıdır. Fakat teker teker ele alındıklarında bilgisayar bilimlerinin zenginliğini, bütünlüğünü; kısacası ruhunu kaybederler.

Bilgisayar bilimlerinin pek çok tanımı vardır. Ama bunların içinde bilgisayar bilimlerinin temel yapısını içeren en önemli tanım algoritma kavramına dayanır. Bilgisayar bilimlerinin ne olduğunu anlayabilmek için önce algoritmanın ne olduğunu anlamak gerekir.

Algoritma, bir problem sınıfını sonlu bir zamanda çözebilmek için geliştirilmiş

 • Açık-seçik,
 • Yürütülebilir,
 • Sıralı, basit ve gerektikçe tekrar eden

adımlardan oluşan yöntemdir. Kısacası bir iş gurubunu basit adımlarla çözme yöntemidir. Matematikte sayılarla yapılan her türlü hesaplamanın sistematik metoduna verilen genel isim de denebilir[2]. Algoritmanın en basit örneği bir yemek tarifidir. Ayran yapmak için:
1. Yarım litre yoğurdu bir kaba koy
2. Karıştır
3. Aynı miktarda su ilave et
4. Biraz tuz ekle

O halde Bilgisayar Bilimi: teorik ve algoritmik temellerden; robotbilim, bilgisayarda görü, akıllı sistemler, biyoinformatik gibi birçok heyecan verici alandaki önemli gelişmeleri içeren geniş bir alana yayılmış bir bilim dalıdır[2].  Soyut bir boyutta bakıldığında, algoritmik süreç bir problemin sunumu ile o problemden çıkarılacak sonuçlar arasında sistematik bir ilişki kurmaktadır. Yani, algoritmik süreç, problemi önce matematiksel bir biçimde sunar, sonra da gerekli çıkarımları yapar. Matematiksel olarak sunulamayan bir problemde çıkarımlar elde edilemeyeceğine göre, sunum esastır. Fakat sunum tek başına algoritmik bir süreç değildir.

Bilgisayar bilimleri ile ilgilenen bir bilim adamının işini incelersek:

 • Yazılım tasarlamak ve gerçeklemek
 • Diğer programcıları yönetme ve yeni gelişmelerden haberdar olmalarını sağlama
 • Bilgisayarların yeni kullanım alanlarını keşfetme
 • Bilgisayar ağları, veritabanları ve insan bilgisayar arayüzü gibi bilgisayar bilimleri konularını ileriye götürmek için çalışma
 • Son zamanlarda ise araştırmacılar akıllı robotlar, yeni bilgiler üretecek veritabanları ve bilgisayarları kullanarak DNAnin şifresinin çözülmesi konuları üzerinde çalışmaktalar.

Hesaplama problemlerinin çözümü için daha verimli yollar geliştirirler. Örnek olarak, bilginin veritabanlarında olası en iyi şekilde saklanması, ağ üzerinden verilerin iletilmesi ve komplex resimlerin gösterilmesi gibi konularda olası en verimli yolları geliştirirler. Teorik altyapıları olası en iyi performansın belirlenmesine zemin hazırlarken, algoritma bilgileri de daha iyi performans için yeni yaklaşimlar geliştirmelerinde onlara yardımcı olur.
Bilgisayar bilimleri, teoriden programlamaya geniş bir alana yayılmıştır. Diğer disiplinler spesifik işler için eğitilmiş mezunlar verirken, bilgisayar bilimleri, yeni teknolojilere ve fikirlere daha çabuk adapte olabilen,  çok yönlü temelleri olan mezunlar yetiştirir.

Bilgisayar Mühendisliği bilgisayar sistemleri üzerinde teorik olarak çalışan, bu sistemleri geliştiren ve bunlarla ilgili teknolojileri üreten bir daldır[4]. Bilgisayar Mühendisleri yukarıda belirtilen çerçeve içerisinde bilgi ile uğraşırlar. Bunun içinde algoritmik yaklaşımlar kullanırlar. Kısaca denilebilir ki bilgisayar mühendisleri,

 • Bilgiyi otomatik olarak işleme yöntemlerini araştırır ve geliştirir,
 • Bu yöntemlerin gerçeklenmesini sağlayan yazılım ve donanımları tasarlar,
 • Bilgi iletişim teknikleri geliştirir,
 • Bu yöntem ve tekniklerin çeşitli alanlarda uygulanmasını sağlar.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilişim teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile  bilişim teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi  olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve  sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar  uygulamaktadır.

Bilişim Teknolojileri :

n   Bilgisayar Teknik Servisi,

n   Veri Tabanı Programcılığı,

n   Web Programcılığı,

n   Ağ İşletmenliği

dallarını kapsamaktadır[5].

Bilgisayar Teknik Servisi

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik daldır.

Ağ İşletmenliği

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik daldır.

Veri Tabanı Programcılığı

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu,veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının    oluşturulması ve yönetimi,  yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik daldır.

Web Programcılığı

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik daldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: