Ağ sistemleri ve yönlendirme 1. dönem çalışma soruları

Meslek liselerinde okutulan ağ temelleri dersinin yeni adıyla ağ sistemleri ve yönlendirme dersinin 1. dönem (yeni müfredatta değişmiş olabilir) yazılı çalışma sorularıdır. Soruların cevapları da mevcuttur. Sorular genel olarak modüllerin içerisinden yada konu sonundaki çalışma sorularından hazırlanmıştır.

Soruları ister sayfadan kopyalayabilir ister sayfanın altındaki eklenti bölümünden bilgisayarınıza word dosyası şeklinde indirebilirsiniz.

Sorular

1) Ağaç topoloji nedir, kısaca açıklayınız.
Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir. Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur. Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır. Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır.
2) Yıldız topolojinin özellikleri nelerdir?

Yıldız topolojisinin özellikleri:
Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez.Ø
Ağa yeni bir istasyonØ eklemek çok kolaydır.
Ağ yönetimi çok kolaydır.Ø
Kurulan ağØ elemanlarına göre yüksek hızlar elde edilebilir

3) Bilgisayar sistemindeki iletişim çeşitlerini nelerdir?(10 p)

a) Paralel iletişim
b) Seri iletişim
• Asenkron Seri İletişim
• Senkron Seri İletişim
4) Hub nedir, kısaca açıklayınız. Hub çeşitlerini yazınız.

Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bir bağdaştırıcıdır. En basit ağ elemanıdır. Hub kendisine gelen bilgiyi gitmesi gerektiği yere değil, portlarına bağlı bütün bilgisayarlara yollar. Bilgisayar gelen bilgiyi analiz ederek kendisine gelmişse kabul eder. Hublar, 4, 8, 12, 16, 24 portlu olarak üretilirler.
Pasif hub ve Aktif Hub
5) Modem nedir, bağlantı şekillerine göre adsl modemlerini maddeler halinde yazınız.

Modem bilgisayardaki digital bilgiyi analog bilgiye, telefon hattından gelen analog bilgiyi dijital bilgiye çeviren cihazlara denir
Bağlantı Şekillerine Göre ADSL modemler
a. Ethernet modemler
b. USB modemler
c. PCI modemler
d. Kablosuz Modemler
e.
6) Osi modeli katmanlarını yazınız.

1- Uygulama Katmanı 2- Sunuş Katmanı 3- Oturum katmanı 4- Ulaşım Katmanı
5- Ağ Katmanı 6- Veri Bağı Katmanı 7- Fiziksel Katman

7) Aşağıdaki verilen kelimeleri boş bırakılan yerlere uygun bir şekilde yerleştiriniz.
* intranet * bant genişliği * ağaç
* bus * router * NIC

a) bant genişliği iletişim kanalının kapasitesini belirler.
b) intranet kurum içi özel iletişim ağıdır.
c) NIC ağ kartı anlamına gelir.
d) ağaç topolojisinde ağın merkezinde sorumluluğu en fazla olan ağ bulunur.
e) bus topolojisinde ağın uzunluğu 500 metreden fazla olmaz.
f) Temel olarak yönlendirme görevi yapan, OSI başvuru modelinin ilk üç katmanına sahip aktif ağ cihazlarına router denir.

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ya da yanlış olarak cevaplayınız.
9) Halka topolojisinde halkaya dahil olan bir istasyonun arızalanması, bütün ağı devre dışı bırakır. DOĞRU

10) Yönlendiriciler, LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır DOĞRU

11) Bus topolojisinde tüm istasyonların üzerinde olduğu bir hat (omurga) mevcuttur DOĞRU

12) Eşten – eşe ağlarda genellikle çok sayıda PC birbirine bağlıdır. YANLIŞ

13) TCP ve UDP protokolleri TCP/IP Referans Modeli katmanlarından uygulama katmanında yer alır YANLIŞ

IP protokolü TCP/IP Referans Modeli katmanlarından ulaşım katmanında yer alır YANLIŞ,

 

 

1. Aşağıdakilerden verilen kablo çeşitlerinden hangisi bilgisayar ağlarında kullanılmaz ?

 

A) RG58 B) RG6 C) RG62 D)RG8

2. Aşağıdaki kodlardan hangisi koaksiyel kablolarda kullanılan bir konnektör kodudur?

 

A) RG B) RGB C) BNC D) RJ

3. Aşağıdakilerden hangisi Thinnet denilen ince koaksiyel kablolardandır?

 

A) RG58 B) RG8 C) RG59 D) RG11

4. Aşağıdakilerden hangisi kalın koaksiyel kablolarda kullanılan konnektörler

kodlarından birisidir?

A) RGB1 B) RJ45 C) BNC D) DB15

5. Koaksiyel kablolar Ethernet kartına aşağıdaki konnektörlerden hangisi ile bağlanır?

 

A) BNC Sonlandırıcı B) BNC T Konnektör

C) BNC Barrel Konnektör D) AUI Konnektör

6. RG6 koaksiyel kablo bilgisayar ağlarında kullanılabilir. (D / Y)

 

7. Koaksiyel kablonun içinde çift bükümlü iletkenler vardır. (D / Y)

 

8. RG62 kablolar IBM 3270 terminallerde kullanılmıştır. (D / Y)

 

9. RG59 kablonun empedansı 75 ohm’dur. (D / Y)

 

10. Ölçü aletiyle koaksiyel kablonun iki ucu arası ölçülür ; sonsuz direnç gösteriyorsa

“kablo düzgün çalışıyor.” denir. (D / Y)

 

cevaplari

1 B-2 C-3 A-4 D–5 B-6 Y-7 Y-8 D-9 D-10 D

 

 

1. Aşağıdakilerden verilen kablo çeşitlerinden hangisi bilgisayar ağlarında kullanılmaz?

A) UTP Cat5e B) UTP Cat6 C) UTP Cat1 D) STP

2. Aşağıdaki kodlardan hangisi UTP kablolarda kullanılan konnektör kodudur?

A) RG B) AUI C) DB D) RJ

3. EIA/TIA T568B standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde

doğru sırada verilmiştir?

A)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

B)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

C)Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu,

Turuncu-Beyaz

D)Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, turuncu, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

4. EIA/TIA T568A standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde

doğru sırada verilmiştir?

A)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

B)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi, Yeşil-Beyaz, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

C)Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, turuncu, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

D)Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu,

Turuncu-Beyaz

5. UTP kablolarında aşağıda verilen kategorilerden hangisi ile 100 Mbps üzerinde veri

transferi sağlanabilir?

A) CAT3 B) CAT4 C) CAT5 D) CAT6

6. Aşağıdakilerden hangisi UTP kablo bağlantılarında kullanılan bir alet değildir?

A) Kalem Havya B) Kablo Kesici Alet

C) Kablo Sıkma Pensesi D) Kablo Test Cihazı

7. UTP ve STP kablo arasındaki farklardan birisi aşağıda hangi seçenekte doğru olarak

verilmiştir?

A)UTP kablonun RJ-45 tipi konnektörlere takılması.

B)STP kablonun daha fazla koruma katmanlarına sahip olması.

C)STP kabloların bilgisayar ağlarında kullanılmamış olması.

D)STP kablonun bükümlü çiftlerden oluşmaması.

8. STP Kablolar maliyetlerinin fazla olması sebebiyle pek fazla tercih edilmemektedir.

(D / Y)

9. UTP kabloların tüm kategorilerinde 4 çift bükümlü iletken vardır. (D / Y)

10. UTP kabloların RJ-45 konnektörlere takılmasında renk sıralamasına uyulması, kablo

arızalarında müdahaleyi kolaylaştırmaktadır. (D / Y)

11. RJ-12 konnektörü telefon kablolarında kullanılır. (D / Y)

12. UTP CAT6 kablo ile maksimum 10 Mbps hızında veri transferi yapılabilir. (D / Y)

13. UTP CAT3 kablosu token-ring ağlarda kullanılmıştır. (D / Y)

cevaplar

1 C-2 D-3 B-4 C-5 D-6 A-7 B-8 D-9 Y-10 D-11 D-12 Y-13 D

  Ağ sistemleri ve yönlendirme 1. dönem çalışma soruları (42,0 KiB, 163 hits)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: