9.Sınıflar Türk Edebiyatı 2. Dönem 3.Sınav

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı ……………………………………………… Lisesi 9.Sınıflar Türk Edebiyatı II. Dönem III.Sınav Soruları

S.1) Duymaz belki diyerek

İçinde korku saat

Hızlı hızlı demincek

On biri vurdu saat

Bu şiir parçasının kafiye düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Düz kafiye

b) Çapraz kafiye

c) Sarma kafiye

d) Örüşük kafiye

e) Serbest kafiye

 

S.2) I. Ol perîveş kim melâhat mülkünün sultanıdır

II. Ben güzel görmedim senden ziyade

Perîveş: Peri gibi güzel

Melâhat: Güzellik

Birincisi Fuzulî’ den ikincisi Karacaoğlan’ dan alınan bu iki dize için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.

a) İkisi de sade bir Türkçeyle söylenmiştir.

b) İkisinde de hece ölçüsü kullanılmıştır.

c) İkisinde de sevgilinin güzelliği vurgulanmıştır.

d) İkisi de aynı dönemde yazılmıştır.

e) İkisi de anonimdir.

 

S.3) Şiir birimleri bir ……….. etrafında birleşerek yapıyı oluşturur.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Tema

b) Dize

c) ölçü

d) Beyit

e) Dörtlük

S.4) Halk edebiyatı nazım biçimlerinde aşığın son dörtlükte adını söylemesine ne denir?

a) Adlandırma

b) Cönk

c) Nutuk

d) Tapşırma

e) Nakarat

 

S.5) Aşağıdakilerden hangisi şiirin yapısıyla ilgili bir kavram değildir?

a) İmge

b) Dörtlük

c) Beyit

d) Dize

e) Bent

S.6) Bir ayna parçasından başka beni kim anlar

Bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde

Bir kardeş tesellisi verir bana aynalar

Aynalar da olmasa işim ne yeryüzünde

Bu dizelerde şair aşağıdakilerden hangisini dile getirmektedir?

a) Yaşama sevincini

b) Yalnızlığını

c) Mutluluğunu

d) Parasal sıkıntılarını

e) Sevgilisinin güzelliğini

S.7) Tema, soyut bir kavram veya düşünce olarak……………….

da vardır; metinde somutlaşan temaya ……………. denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?   

a) eser dışında – biçim

b) metin – yardımcı düşünce

c) şairin kafasında – uyak

d) yapıtta – başlık

e) eser dışında – konu

 

S.8) Hafifçe ısırılmış bir elmanın dilimindeyim
Elmanın kokusundayım
Anısındayım –kim bilir kimin-

Anılarda görünür, düşlerde görünmez insan
Düşlerde görünen anlamlardır
Özelliklerdir bir de belli belirsiz.

Ve
İnsansız anı yoktur. Var mıdır?

Edip Cansever

Bu şiir aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine bağlı kalarak yazılmıştır?

a) Halk şiiri

b) Divan şiiri

c) Saf şiir

d) Serbest şiir

e) Tasavvuf şiiri

 

S.9) Aynı şiir farklı insan gruplarına farklı şeyler düşündürebilir, bunun nedeni şiirin ………………….. olmasıdır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) çok anlamlı

b) temasının

c) biçim güzelliğine sahip

d) geleneği yansıtıyor

e) nazım biriminin

 

S.10)  Aşkın ateşidir sinemi yakan
Lütfuna ere mi cevrini çeken
Kolların boynuma dolanmış iken
Seni öpmelere kıyamadım ben

Aşık Ömer

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

a) Lirik şiir

b) Epik şiir

c) Pastoral şiir

d) Didaktik şiir

e) Satirik şiir

 

S.11) Usul bir ay doğsa çoban ateşine

Kaval sesi üflese rüzgar gibi

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

a) Didaktik

b) Lirik

c) Epik

d) Pastoral

e) Dramatik

S.12) Bahçelerde gül gerek,
Güzele bülbül gerek,
Senin gibi güzele,
Benim gibi kul gerek.

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Divan

b) Varsağı

c) Destan

d) Koşma

e) Mani

 

S.13) Divan edebiyatındaki gazelin konu bakımından halk edebiyatındaki benzeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Varsağı

b) Destan

c) İlahi

d) Koşma

e) Nefes

 

S.14) Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi anonimdir?

 

a)Kaside

b)Koşma

c)Gazel

d)Mani

e)Mesnevi

 

S.15) Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

 

a)Münacat

b)Girizgah

c)Tegazül

d)Fahriye

e)Dua

 

Ağlarım çağlar gibi,

Derdim var dağlar gibi,

Ciğerden yaralıyım,

Gülerim sağlar gibi.

Her gelen bir gül ister,

Sahipsiz bir bağlar gibi,

S.16) Bu maninin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)Tam mani

b)Cinaslı mani

c)Deyiş

d)Artık mani

e)Kesik mani

 

S.17) Oyun, hikaye, roman gibi eserlerde iki veya daha çok kimsenin konuşmasına ne ad verilir?

 

a) Monolog

b) Diyalog

c) Sahne

d) Tiyatro

e) Alegori

 

 

S.18) Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı bir edebi metin değildir?

a) Trajedi

b) Orta oyunu

c) Komedi

d) Roman

e) Köy seyirlik oyunu

 

S.19) Aşağıdakilerden hangisinde hikâyenin ve romanın unsurlarının tamamı bir arada verilmiştir?

 

a) Kişiler – Olay – Zaman – Mekan – Dil ve anlatım

b) Tip – Olay – Mekan

c) Karakter – Tip – Olay – Dil ve anlatım

d) Kişiler – Dil ve anlatım – Yapı

e) Kişiler – Olay – Zaman

 

S.20) Konularını tarihteki olaylardan, kişilerden veya yaşadığı varsayılan hayali kişilerin serüvenlerinden alan romanlara ne ad verilir?

 

a) Polisiye roman

b) Psikolojik roman

c) Tarihi roman

d) Sosyal roman

e) Egzotik roman

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: