7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM III. YAZILI

 

1-) Işığın bir prizmada renklerine ayrılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Işığın prizmada renklerine ayrılmasının yansıma olayı sonucunda oluşması.

B) Işığın prizmada renklerine ayrılmasının kırılma olayı sonucunda oluşması.

C) Işığın prizmada renklerine ayrılmasının soğurulma olayı sonucunda oluşması.

D)Işığın renklerinin kaynağı prizma olması.

2-) Bir miktar suyla dolu bardağın içerisindeki kalem neden kırık görünür?

A) Pürüzsüz bardak ışığı yansıttığı için.

B) Su ışığı farklı renklere ayırdığı için.

C) Su dışındaki kalem parçasının gölgesi daha koyu olduğu için.

D) Işık ışınları havadan suya ve sudan havaya geçerken kırıldığı için.

 

3-)Yazları koyu renkli kıyafetler değil de daha çok açık renkli kıyafetler giymemizin sebebi nedir?

A) Açık renkli kıyafetlerin havayı daha iyi geçirmesi.

B) Açık renkli kıyafetlerin ışığı daha iyi soğurması.

C) Açık renkli kıyafetlerin koyu renkli kıyafetler kadar ağır olmaması.

D) Açık renkli kıyafetlerin güneş ışığını daha fazla yansıtması.

4-) Aşağıdakilerden hangisi görünmeyen ışıktır?

 

A) Mor   B) Kızılötesi    C) Mavi      D) Beyaz

5-) Şekerli su çözeltisini seyreltmek için aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması gerekir?

 

A)   Şeker eklemek.

B)    Su eklemek.

C)    Güneşte bekletmek.

D)    Çözeltinin yarısını başka bir kaba boşaltmak.

 

6-) Atomu oluşturan parçacıkların yükleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Proton         Elektron        Nötron

A)   pozitif         negatif         yüksüz

B)   yüksüz         negatif         pozitif

C)   pozitif         yüksüz          pozitif

D)   negatif        pozitif          yüksüz

7-) “ Element ……………………………………………………” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

 

A)   Farklı atom veya moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşur.

B)    Çok çeşitli atomlardan oluşur.

C)    Farklı moleküllerden oluşur.

D)    Aynı cins atomların bir araya gelmesi ile oluşur.

😎 Cisimlerin yüklü olup olmadığını ve yüklü ise ne tür yükle yüklü olduğunu anlamamıza yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Steteskop   B) Periskop  C) Elektroskop

D) Teleskop

9) Aşağıdaki gezegenlerden hangisi Güneş sisteminde yer alan en büyük gezegendir?

A-)Dünya  B-)Neptün  C-)Mars     D-)Jüpiter

10-) Aşağıda verilenlerden hangisi direnç birimidir?

A) Amper    B) Metre    C) Volt    D) Ohm

11-)  Aşağıdakilerden hangisi DUYU ORGANI değildir?

 

A) Kulak    B) Ağız      C) Göz       D) Deri

12-) Aşağıdaki şekilde ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiğine göre kırılma açısı

olan A açısı kaç derece olabilir?

A) 20                    B) 25              C) 30    D) 35

 

13-)Çözeltiler içerdikleri çözünen miktarına göre seyreltik ya da derişik olarak iki gruba ayrılır. Buna göre;

 

 

 

 

I                           II                   III

Yukarıdaki çözeltilerin derişikliklerine göre karşılaştırılmaları aşağıda verilenlerden  hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I>II=III              B) II>I>III

C) II>I=III           D) II>III>I

 

14) Aşağıdakilerden hangileri atom modellerinden değildir?

A-)Dalton atom modeli     B-)Kovalent atom modeli

C-)Bohr atom modeli        D-)Rutherford atom modeli

 

15) .Aşağıda verilen canlılardan hangisi bulunduğu ekosistem bakımından diğerlerinden farklıdır?

A-)Kırkayak        B-)Palamut

C-)Solucan           D-)Örümcek

 

16) .Gezegenlerin arasında hareket eden ve tümüyle gaz durumuna geçmeden atmosfere girerek yeryüzüne ulaşabilen gök cisimlerine ne denir?

A-)Meteor             B-)Galaksi

C-)Gök taşı          D-)Takımyıldızı

17) Bir besin zincirini oluşturan aşağıdaki canlılardan hangisi bu zincirin ilk halkasını oluşturabilir?

A-)Serçe                B-)Dut yaprağı

C-)Tırtıl                 D-)Kedi

 

18) Gezegenler aşağıda verilen gök cisimlerinin hangisinin etrafında dönerler?

A-)Dünya               B-)Ay

C-)Gök ada          D-)Güneş

 

19)   Aşağıdaki ekolojik terimlerden kapsadığı canlı sayısı en az olandan en çok olana doğru nasıl sıralanır?

I.Popülâsyon        II. Tür                     III. Ekosistem

 

A) I-II-III           B) III-II-I

C) II-I-III           D) III-I-II

 

20)   I. Yıldızların şekli bayrağımızdaki gibidir.

II. En sıcak yıldızlar mavi beyaz renktedirler.

III. Güneş bir yıldızdır.

Yukarıda yıldızlarla ilgili olarak verilen açıklamalardan hangisi yada hangileri doğrudur?

A)  Yalnız I   B) Yalnız I  C) I ve III   D)   II ve III

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: