7.sınıf fen dersi 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARIDIR

Soruları word belgesi olarak soruların altındaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 

1. Yaz aylarında sıcaktan daha az etkilenmek için hangi renk giysileri tercih etmek daha mantıklıdır?
a) Beyaz                 b) Kahverengi         c) Siyah       d) Mor

 

2. Aşağıdaki ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiğine göre kırılma açısı olan A açısı kaç derece olabilir?
                                             

  A) 20                    B) 25                         C) 30                     D) 35

3. Bir bölgede yaşayan bir türe ait canlı topluluğuna popülasyon adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi popülasyon değildir?

A)Ormandaki ceylanlar      B) Avustralya’daki kangurular       C)Karadeniz’deki balıklar         D) Okulun bahçesindeki laleler

 

4) Atomu oluşturan parçacıkların yükleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

       Proton        Elektron             Nötron

A)   Pozitif           Yüksüz               Pozitif

B)  Yüksüz           Negatif               Pozitif

C)   Pozitif           Negatif               Yüksüz

D)  Negatif           Pozitif                Yüksüz

 

5) HCl bileşiğinde hangi elementler bulunur?

A)Hidrojen –karbon            B)Hidrojen- iyot     C)Hidrojen-klor                   D)Hidrojen-kalsiyum

6)

Devrenin eş değer direnci kaç ohm  ( Ω ) dur?

A) 25             B) 30                C) 40                D) 45

 

7) Aşağıdaki bileşik formüllerini oluşturan elementler ve elementlerin sembolleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)NaF—— Na(Sodyum )+F(Flor)                                        B)NaOH——)Na(Sodyum)+O(Oksijen)+H(Hidrojen)
C)CaCO3——–C(Kalsiyum)+Ca(Karbon)+O(Oksijen)       D)Cl2———-Cl(Klor)

8)

 

Bilinmeyen ortama gönderilen ışık demetleri 1 ve 2 nolu kutulardan geçerek şekildeki gibi kırılıyor. Buna göre 1 ve 2 nolu ortamlar ile ilgili olarak hangisi ya da hangileri doğrudur?

     1                                             2        

A)    kalın kenarlı mercek          kalın kenarlı mercek

B)    ince kenarlı mercek           ince kenarlı mercek

C)    kalın kenarlı mercek          ince kenarlı mercek

D)    ince kenarlı mercek          kalın kenarlı mercek

 

9)  Aşağıdaki ekolojik terimlerden kapsadığı canlı sayısı en az olandan en çok olana doğru nasıl sıralanır?

I.Popülâsyon                     II. Tür                     III. Ekosistem

A) I-II-III                B) III-II-I                C) II-I-III           D) III-I-II

 

 10) Bir hareketlinin süratinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji, konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye potansiyel enerji denir. Aşağıdaki şekilde sarkaç 1. Konumdan serbest bırakılıyor.

 

Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) 2. konumda kinetik enerji maksimumdur.                    B) 2. konumda potansiyel enerji maksimumdur.

C) 3. konumunda kinetik enerji maksimumdur.                D) 1. konumda kinetik enerji maksimumdur.

 

11)

I.  250C ‘de 100 gr. Su+10gr kesme şeker

II. 250C ‘de 100 gr. Su+10gr toz şeker

III. 250C ‘de 100 gr. Su+10gr pudra şeker

IV. 300C ‘de 100 gr. Su+10gr pudra şeker

Dört ayrı kapta yukarıdaki çözeltiler hazırlandığında çözünme hızını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

A) IV>II>III>I                      B) I>II>IV>III                    C)  I>II>III>IV                     D) IV>III>II>I

 

 

 

12)…     I. Yıldızların şekli bayrağımızdaki gibidir.

II. En sıcak yıldızlar mavi beyaz renktedirler.

III. Güneş bir yıldızdır.

Yukarıda yıldızlarla ilgili olarak verilen açıklamalardan hangisi yada hangileri doğrudur?

A)  Yalnız II                    B)   Yalnız I         C)   I ve III                D)   II ve III

 

13)“Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan meteorlara……….. denir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) Kuyruklu Yıldız         B)Göktaşı              C)Gezegen              D)Uydu

 

14) Aşağıdakilerden hangileri atom modellerinden değildir?

A-)Dalton atom modeli          B-)Kovalent atom modeli       C-)Bohr atom modeli             D-)Rutherford atom modeli

 

 

15) .Bir miktar suyla dolu bardağın içine koyduğumuz kalem neden kırık görünür?

A-)Pürüzsüz bardak ışığı yansıttığı için

B-)Su ışığı farklı renklere ayırdığı için

C-)Su dışındaki kalem parçasının gölgesi daha koyu olduğu için

D-)Işık ışınları havadan suya ve sudan havaya geçerken kırıldığı için

 

16) I.Organik tarım uygulamas  II.Yabani hayvan avı     III.Ağaç dikiminin hızlandırılması IV.Atık üretimi azalması

Ukarıda verilen davranışlardan hangileri Çevre sorunlarını çözmek amacıyla yapılabilir?

A-)I ve IV                              B-)II,III ve IV        C-)I,III ve IV          D-)I,II,III ve IV

 

17) .Aşağıda verilen canlılardan hangisi bulunduğu ekosistem bakımından diğerlerinden farklıdır?

A-)Kırkayak           B-)Palamut             C-)Solucan             D-)Örümcek

 

18) Gezegenler aşağıda verilen gök cisimlerinin hangisinin etrafında dönerler?

A-)Dünya                               B-)Ay                     C-)Gök ada             D-)Güneş

 

19) Gökcisimlerini gözlemlemek istiyoruz.Bunun için kullanabileceğimiz en iyi araç hangisidir?

A-)Büyüteç             B-)Teleskop            C-)Mikroskop        D-)Dürbün

 

20) .Aşağıdaki gezegenlerden hangisi Güneş sisteminde yer alan en büyük gezegendir?

A-)Dünya                               B-)Neptün              C-)Mars                  D-)Jüpiter

  fen 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARIDIR (114,0 KiB, 298 hits)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: