10. Sınıf PAKET PROGRAMLAMA DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI


……………  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

…………………………. TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

10 AND PAKET PROGRAMLAMA DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

 

1. MS Word programı öğelerinin görevlerini yazınız.(14P)

Standart Araç Çubuğu : …………………………………………………………………………………………
Biçimlendirme Araç Çubuğu : ………………………………………………………………………………….
Kelime seçmek için; ………………………………………………………………………………………………

Cümle seçmek için; ………………………………………………………………………………………………….

Kopyalama yapmak için:…………………………………………………………………………………………

Alt Bilgi Eklemek için:……………………………………………………………………………………………
Tablo Eklemek için:………………………………………………………………………………………………

 

2. Aşağıdaki kısayol tuşlarının ve araç çubukları öğelerinin görevlerini yazınız? (20P)

 • Ctrl C:………………….                               Ctrl N: ………………….                          Ctrl Z……………………
 • Ctrl Y:………………….                               Ctrl S: ………………….                           Ctrl V: ………………….
 • Ctrl F: ………………….                               Ctrl X: ………………….                          Ctrl H: ………………….
 • Ctrl O: ………………….                              Ctrl P: ………………….                           Shift f3:…………………

 ●  …………….                                            ……………… 

standartaraççubuğu

1. ………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………………………………….
5. Word belgesini şifrelemek için hangi işlemleri yapmalıyız?(10P)

 

4. Sayfayı dikey durumdan yatay durumuna getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 1. Düzen – Sayfa Yapısı – Kağıt Boyutu – Yatay         b) Görünüm – Sayfa Yapısı – Kağıt Boyutu – Yatay
 1. Dosya – Sayfa Yapısı – Kağıt Boyutu – Yatay         d) Dosya – Sayfa Yapısı – Kağıt Kaynağı – Yatay

 

5. Yazılmış olan bir metnin satır aralarını ayarlamak için aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisi kullanılmalıdır?

a) Ekle/Kesme                  b) Ekle/Alan                    c) Biçim/Sekmeler                             d) Biçim/Paragraf

 

6. Hazırlanan belgeye klavyede bulunmayan bir karakterin ilave edilmesi istenirse hangi menü seçeneği kullanılmalıdır?

a) Ekle/Simge                              b) Biçim/Simge                   c) Ekle/Alan                                        d) Düzen/Ekle

 

7. Bir belgedeki tüm kelimelerin ilk karakterlerini büyük harf olarak ayarlamak için hangisi uygulanmalıdır?

 1. Araçlar / Yazım ve Dilbilgisi ile belgedeki tüm kelimelerin ilk harfleri büyük harfe çevrilmelidir.
 2. Biçim / Büyük Küçük Harf Değiştir ile Yalnızca İlk Harf Büyük seçeneği işaretlenmelidir.
 3. Düzen / Değiştir ile belgedeki tüm kelimelerin ilk harfleri büyük harfe çevrilmelidir.
 4. Düzen / Tümünü Seç ile tüm belge seçilip , Biçim / Büyük/Küçük Harf Değiştir ile Yalnızca İlk Harf Büyük seçeneği işaretlenmelidir.

 

8. Sütunlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Sayfa, en fazla 11 sütuna bölünebilir.                     b)Sütunlar arasına çizgi konulabilir.
c)Sütun genişlikleri ayarlanabilir.                              d)Sütunlandırma işlemi tüm belgeye uygulanabilir

 

9. “GAMP” ifadesini “Gazi Ahmet Muhtar Paşa” şekline otomatik dönüştürmek için hangi menü seçeneği kullanılmalıdır?
a)Ekle-Simge       b)Biçim-Otomatik Düzelt        c)Araçlar-Otomatik Düzelt        d)Araçlar-Yazarken biçimlendir

 

10. Kelime işlemci programında bir metninin alt çizgi rengini kırmızı olarak değiştirme işlemi için hangi seçenek uygulanır?
a)Biçim – Yazı Tipi – Alt çizgi rengi                    c) Sağ tuş – Alt çizgi rengi

b)Standart araç çubuğu A düğmesi ile                  d) Biçim – Otomatik biçim

 

11. Kayıtlı bir belgeye parola konulabilmesi için aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisi uygulanmalıdır?

 1. Dosya / Kaydet / Araçlar / Kaydetme Seçenekleri
 2. Dosya / Kaydet / Araçlar / Güvenlik Seçenekleri
 3. Araçlar /Seçenekler / Güvenlik
 4. Araçlar / Seçenekler / Kaydetme Seçenekleri

12. 40 sayfalık bir dokümanın 3’den 19’a kadar olan sayfaları ile 23 ve 37 no’lu sayfalarını yazıcıdan çıkartmak istenirse Dosya / Yazdır menü seçeneğinde sayfa bölümünün karşısına yazılacak uygun ifade, hangisidir?

a) 3 , 19 ; 23 – 37             b) 3 ; 19 ; 23 ; 37             c) 3 – 19 ; 23 ; 37              d) 3 – 19 , 23 , 37

 

13. Belge içine eklenecek sayfa numaralarının 3’ten başlaması için hangi menü seçeneği kullanılmalıdır?

a) Ekle / Sayfa Numaraları / Biçim – Başlangıç                     b)Araçlar / Seçenekler

c) Ekle / Sayfa Numaraları / Özelleştir                                   d) Düzen / Sayfa Numaraları / Biçimlendir

 

14. Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğu kullanılarak aşağıdakilerden hangisi otomatik olarak eklenemez?

a) Sayfa no                  b)Tarih                      c) Saat                          d) Simge

 

15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazıcıdan çıktı alınırken kağıt üzerinde görünmez?

      a) Dipnot                 b) Resim yazısı        c) Açıklama                    d) Üst bilgi/Alt bilgi

 

16. Tablo içinde bulunan metinlerin yönünü değiştirmek için hangi işlem yapılmalıdır?

 1. Tablonun tamamı seçilerek Tablo / Otomatik Tablo Biçimi seçeneği kullanılır.
 2. Tablonun tamamı seçilerek Biçim / Yazıtipi menü seçeneği kullanılır.
 3. Hücredeki yazı seçilerek farenin sağ tuşu yardımıyla metin yönü seçilir.
 4. Tablonun tamamı seçilerek Araçlar / Otomatik Düzelt menü seçeneği kullanılır.

 

17.  İmleç nedir?
a)    Farenin orta tuşunun adıdır.
b)    Klavyenin üzerinde yanan ışığın adıdır.
c)    Ekranda yanıp-sönen işarettir.
d)    Farenin sol tuşudur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: