YIL SONU İDAREYE TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR VE MATBU FORMLAR NELERDİR

 • Ders kesim raporu
 •  
 • Not fişleri (E-okul çıktısı alınarak imzalandıktan sonra)
 •  
 • Yazılı kağıtları(1.ve 2.dönem)
 •  
 • Performans görevi değerlendirme çizelgeleri
 •  
 • Ders ve Etkinliklere Katılım değerlendirme çizelgeleri
 •  
 • öğrenci Gözlem formları
 •  
 • ürün,ürün dosyası, gözlem formları (Teknoloji Tasarım öğretmenleri için)
 •  
 • Proje ödevi değerlendirme çizelgeleri.
 •  
 • Sosyal Kulüplerin yıl sonu raporları
 •  
 • Rehberlik yıl sonu raporları
 •  
 • Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. (Madde 95 g bendi)
 •  
 • OGYE raporu. (İ.Ö.Kurumları yönetmeliğinin 99. maddesine göre; Zümre öğretmenleri; öğretim yılını değerlendiren rapor düzenleyip OGYE Ekibine teslim ederler. Bu zümre raporları OGYE tarafından incelenip okul raporu haline getirilir. 
 •  
 • Tatil adresi Okul idaresine bildirilir
 •  
 • Sınıf Defteri ve Sınıf Kitaplığı Listesi
 •  
 • Okul idaresince sene başında tutanak karşılığında verilen bilgisayarlar,tepegözler v.b demirbaşlarda okul idaresine tutanakla teslim edilir.
 •  
 • İÖO Yönetmelik Madde-40: Proje ve performans görevleri, öğretmence değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. 
 •  
 • Öğrencilerin hazırladıkları proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır. 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: