Temel Bilgisayar Kursu Sınav Soruları


BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KURSU SINAVI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Windows XP’de bilgisayarı kapatmanın doğru yoludur?

a) Açık olan programlardan çıkılır ve bilgisayarın fişi çekilir.

b) Açık olan programlardan çıkılır ve sadece ALT+F4 yapılır.

c) Açık olan programlar ALT+F4 le kapatılır ve Başlat – Bilgisayarı  Kapat-Kapat seçeneği işaretlenir.

d) Açık olan programlar kapatılır ve Başlat  seçilir.

2. Aşağıdaki donanımlardan hangisinin olmaması bilgisayarın çalışmasını etkilemez?

a) HDD

b) Monitör

c) Anakart

d) Ram

3. Aşağıdakilerden hangisi Anakarta takılan bir donanım elemanı değildir?

a) Sabit Disk(Harddisk)

b) Eternet Kartı

c) CPU

d) TV Kartı

4.Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur?

a) Başlat – Programlar-Donatılar – Sistem Araçları

b) Başlat – Programlar – Donatılar

c) Başlat-Belgeler

d) Başlat – Belgeler-Donatılar

5.Masaüstünde hangi seçenekle kısayol oluşturulabilir?

a) Sağ tuş-Yeni-Kısayol

b) Düzen Menüsü -Kısayol oluştur

c) Dosya Menüsü-Masa üstü Kısayolu

d) Sağ tuş – Kısayol oluştur

6. Aşağıdakilerden hangisi dosya veya klasörlerin kopyalanması için geçerli bir yöntem değildir?

a) Sağ tuş-Kopyala-Yapıştır

b) Düzen menüsü- Kopyala-Yapıştır

c) Araç çubuğu- Kopyala-Yapıştır

d) Dosya menusu- Kopyala-Yapıştır

7. Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki  menülerden  hangisi  kullanılmalıdır?

a) Başlat-Ayarlar-Ara

b) Başlat-Programlar-Ara

c) Başlat-Ara-Tüm Dosya ve Klasörleri

d) Başlat -Programlar- Dosya ve Klasörler

8.   Yandaki tarih penceresinin (araç ipucu) ekrana gelebilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

a) Görev çubuğundaki saat çift tıklanır

b) Görev çubuğundaki saat üzerinde sağ tuş, tarih saat özellikleri

c) Görev çubuğunda saatin üzerinde sağ tuş tarihi göster

d) Görev çubuğundaki saat üzerinde birkaç saniye beklenir

9. Dosya ismi iki bölümden oluşur. Birinci bölüme
dosya ……, ikinci bölüme dosya …… yazılır.

 

 1. a.    uzantısı-adı
 2. b.    adı-uzantısı
 3. c.    başlığı-uzantısı 
 4. d.    adı-başlığı

10. Bir dosya üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

 1. a.    Dosya kopyalanabilir.
 2. b.    Dosya içinde bir klasör oluşturulabilir.
 3. c.    Dosya silinebilir.
 4. d.    Dosya başka bir klasörün içerisine taşınabilir

11.Açık olan herhangi bir program nasıl kapatılır?

 1. a.    Alt + F4
 2. b.    Ctrl +Tab
 3. c.    Alt + Tab
 4. d.    Ctrl + F4        

12. Aşağıdakilerden hangisi başlat menüsünün standart seçeneklerinden değildir?

 1. a.    Ayarlar
 2. b.    Ara
 3. c.    Çalıştır
 4. d.    Tarih / Saat

 

13.Sayfanın  görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

 1. a.    Dosya – Sayfa  Yapısı- Yakınlaştır
 2. b.    Görünüm – Yakınlaştır
 3. c.    Düzen – Yakınlaştır  
 4. d.    Biçim – Otomatik Biçim

14.Herhangi bir araç çubuğunu ekranda etkin yapıp kaldırmak için hangi yol izlenmelidir?

 1. a.    Düzen  – Araç Çubukları     
 2. b.    Dosya- Araç Çubukları
 3. c.    Görünüm-Araç Çubukları
 4. d.    Ekle- Araç Çubukları 

15. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word ana menülerinden birisi değildir?

 1. a.    Dosya
 2. b.    Düzen            
 3. c.    Ekle               
 4. d.    Veri

16. Ekle/simge seçeneğinin görevi nedir?

      a. Yazıya klavyede olmayan sembol ekler.
b.Yazıya bir resim ekler
c.Yazıya Word simgesi ekler
d.Yazıya sistemin tarih ve saatini ekler
.

17.CTRL+C kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a.    Seçili metni veya nesneyi kopyalar
 2. b.    En son yapılan işlemi geri alır
 3. c.    Seçili metni veya nesneyi yapıştırır
 4. d.    En son yapılan işlemleri saklar

18.Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 1. a.    Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir
 2. b.    Düzen – Kes ve istenilen yerde Düzen – Yapıştır
 3. c.    Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde Yapıştır
 4. d.    Düzen – Git seçeneği kullanılır.

 

 

 

19.Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki şıklardan hangisi kullanılır?

 1. a.    Dosya – Farklı  kaydet
 2. b.    Dosya – Ad  değiştir
 3. c.    Düzen – Yeni  Adla kaydet
 4. d.    Dosya – Kaydet

20.   Yandaki simgelerin işlevleri sırasıyla nelerdir?

a) Yapıştır-Kes-Kopyala           b) Kes-Yapıştır-Kopyala

c) Yapıştır-Kopyala-Kes           d) Kes-Kopyala-Yapıştır

 

21.       Düğmesinin görevi nedir?

 1. a.    Geçerli sayfaya oval çizmeye yarar.
 2. b.    Döngüsel başvuruyu başlatır.
 3. c.    Baskı ön izleme sayfasını açmaya yarar.
 4. d.    İmla kılavuzunu çalıştırmaya yarar

22.Yazı tipi rengini değiştiren simge aşağıdakilerden hangisidir?

a.        b.          c.           d.  

23. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

a)     = Yazı tipi Rengi                            b)         = Word Art Ekle

c)       = Word Art Ekle                          d)       = Serbest Döndür

24. Seçili metinde büyük küçük harf değişimi aşağıdakilerden  hangisi ile sağlanır?

 1. a.    Düzen – Büyük / Küçük Harf Değiştir
 2. b.    Araçlar – Büyük / Küçük Harf Değiştir
 3. c.    Görünüm – Büyük / Küçük Harf Değiştir
 4. d.    Biçim – Büyük / Küçük Harf Değiştir

25. Aşağıdakilerden hangisi Standart Araç Çubuğu öğelerindendir ?

a)        b)         c)         d)

26. =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a.    =Topla(B4;B7)          
 2. b.    =Topla(B4,B7)
 3. c.    =Topla(B4:B7)
 4. d.    Hiçbiri

27. =Eğer(E4>70;”Geçti”;”Kaldı”) işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a.    E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar
 2. b.    E4 boş ise Geçti yazar
 3. c.    E4 küçük 70 ise Geçti yazar
 4. d.    E4 büyük 70 ise Geçti  yazar

28. Excel’de =topla (A1:A3) formülünün açılımı nedir?

 1. a.    a1
 2. b.    a1+a3
 3. c.    a1+a2+a3
 4. d.    a3+a2

                  29. ) Excel belgerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

       a)txt            b)doc              c) xls            d) ppt

 

30.Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?

 1. a.    AB:CD
 2. b.    A1:A5
 3. c.    1A:1B
 4. d.    A1:1C

 

31. Bir sununun hazırlanması için kullanılan programa verilen ad nedir?

a. Excel          b. Word          c. Paint              d. PowerPoint

 

32. Aşağıdaki karakterlerden hangisi ile formüller başlarlar?

 1. a.    ==
 2. b.    >< 
 3. c.   
 4. d.    >=

33. Excel de seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare + olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 1. a.    Taşıma
 2. b.    Kopyalama
 3. c.    Çerçevelendirme
 4. d.    Bloklama

34. Dosya – Sayfa Yapısı ne işe yarar?

 1. a.    Sayfadaki satır yüksekliğini ayarlar
 2. b.    Sayfadaki sütun genişliğini ayarlar
 3. c.    Sayfanın kenar boşlukları, üst-alt bilgi, yazdırma seçeneklerini ayarlar
 4. d.    Çalışma kitabındaki sayfa sayısını ayarlar.

35. Aşağıdakilerden hangisi A1 hücresindeki değer 0 ise “sıfır”; A1 hücresindeki değer 0 dan büyükse “Pozitif”, değilse “Negatif” yazar?

 1. a.    =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”))
 2. b.    =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“ NEGATİF”;“ POZİTİF”))
 3. c.    =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”))
 4. d.    =EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”)

                  36.Microsoft Office’in sunu hazırlama programı hangisidir?

 1. a.    Paint
 2. b.    Sunu
 3. c.    PowerPoint
 4. d.    Publisher

37. Bilgisayarda programları ve verileri bozmak amacıyla yazılmış programlara ne ad verilir?

      a. oyun
b. e-posta
c. Virüs
d. internet

38.Slayt Gösterisini başlatan tuş hangisidir?

 1. a.    F8
 2. b.    Ctrl+A
 3. c.    F5
 4. d.    Alt+F5

39.Sunulardaki her bir sayfaya ne ad verilir ?

 1. a.    Dosya
 2. b.    Belge
 3. c.    Kitap
 4. d.    Slayt

                  40. Bilgisayarda programları ve verileri bozmak amacıyla yazılmış programlara
ne ad verilir?

a. oyun          b. internet      c. e-posta       d.virüs

41. ESC tuşunun görevi nedir ?

a) Komutu onaylar         b) Komutu iptal eder

c) Komutu yineler          d) Bloğu kopyalar

 

42. Kes-Kopyala-yapıştır için kullanılan kısayol tuşları sıra ile hangisidir?

A) CTRL+V-CTRL+C-CTRL+X

B) CTRL+C-CTRL+V-CTRL+X

C) CTRL+X-CTRL+V-CTRL+C

D) CTRL+X-CTRL+C-CTRL+V

43.İnternet bağlantısı yapılması için mutlaka kullanılması gereken donanım elemanı hangisidir?

 1. a.    Modem
 2. b.    Ethernet kartı
 3. c.    Ses kartı
 4. d.    Web Cam

                  44. Aşağıdakilerden hangisi bir internet sitesi adresi olamaz ?

 1. a.    www.Araştır.com
 2. b.    WWW.ARABUL.COM.TR
 3. c.    WWw.mkler.net
 4. d.    wwW.cicek.com.de

45. İnternet ortamından dosya, klasör, müzik, resim, metin indirme işlemine yaygın olarak ne ad verilir?

 1. a.    Kaydetme
 2. b.    Download
 3. c.    Getirme
 4. d.    Alma

 

 

46. Aşağıdakilerden hangisi sohbet programı değildir?

 1. a.    Mirc
 2. b.    Script
 3. c.    Messenger
 4. d.    Explorer

47.Aşağıdaki adreslerden hangisi Özel Eğitim Kurumlarına aittir?

 1. a.    www.basbakanlik.gov.tr
 2. b.    www.ted.k12.tr
 3. c.    www.scicu.org
 4. d.    www.mkutup.gov.tr

 

48. http://www.tubitak.gov.tr/form/index.html şeklinde yazılan bir adreste

I.www      II. tubitak        III. gov                  IV. tr

ifadeleri nin anlamı sırasıyla hangisidir?

      a. servis türü-kuruluş adı -kuruluş türü -ülke kodu

      b. servis türü-kuruluş türü-kuruluş adı-ülke kodu

     c. ülke kodu-servis türü-kuruluş adı-kuruluş türü

     d. kuruluş türü-servis türü-kuruluş adı-ülke kodu

 

49.İnternette her kullanıcıya özgü kimliğe ne denir?

 1. a.    http adresi
 2. b.    IP adresi
 3. c.    Lan adresi
 4. d.    Wan adresi

50.Aşağıdaki adreslerden hangisi ile bir arama moturu adresidir?

 1. a.    www.akbank.com
 2. b.    www.bilgisayardershanesi.com
 3. c.    www.google.com
 4. d.    www.gazeteoku.com

 

Temel Bilgisayar Kursu Sınav Soruları” için bir yorum

 • 13 Haziran 2021 tarihinde, saat 12:23
  Permalink

  cevap anahtarı nerede?

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: