Optik Diskler ve Yapısı

     İlk optik disk türü olarak Laser Video Disc’ler 60’lı yılların sonlarında Philips firması tarafından geliştirildi. LVD veya LD şeklinde kısaltılan Laser Video Disc 12 inch (= 30,5 cm.) çapında idi. Bu disk, düşük güçlü bir laser ile okunuyordu ve her yüzü 30’ar dakika kayıt kapasitesine sahipti. Bugün kullanılmakta olan optik disklerden temel farkı, üzerindeki video ve audio bilgisinin analog olarak kaydediliyor ve okunuyor olmasıdır. LD-player’lar ve LD’lere kaydedilmiş filmler piyasaya sürülmesine rağmen LD’ler piyasaların baş aktörü olmayı başaramadılar. En azından, bir LD’nin kayıt süresi filmler için kısa kalıyordu. Önce, 80’li yılların ortalarında piyasada boy göstermeye başlayan Video-CD’ler ve sonra 90’lı yıllarda da DVD’ler, LD’leri teknoloji müzelerine gönderdiler [1].

    Optik diskler lazer teknolojisi kullanılarak geliştirilmişlerdir. Manyetik ortamlara göre çok daha fazla bilgi depolayabilen optik diskler, özellikle çoklu ortam uygulamaları ile gözde olmuşlardır. Bazı tahminlere göre, optik disk teknolojisi manyetik depolama teknolojilerini tamamen ortadan kaldırabilecektir. Genel olarak, CD-ROM, WORM ve yeniden yazılabilir optik disk gibi başlıklar altında toplanabilirler [2].

    CD – ROM

CD-ROM, İngilizcede ki Compact Disk-Read Only Memory (yalnız okunur bellek yoğun disk) sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuştur. Önce sayısallaştırılmış ses kayıtlarını tutmak amacıyla geliştirilmiş, daha sonra ise her türlü sayısal veriyi saklayabilir hale gelmiştir [2]. Yalnızca, üretici tarafından CD üzerine kaydedilen bilgiler okunabilir. Genellikle, veritabanı veya program paketlerini dağıtmak için kullanılır [3].

Bir CD-ROM’a 720 MB ya da daha fazla bilgi depolanabilir. Bu yüksek kapasite CD-ROM’ların yaygın olarak kullanılmalarına yol açmıştır. Ancak, CD-ROM’lardaki veriler değiştirilememektedirler. Bu özellik, manyetik disklere göre CD-ROM’ların olumsuz bir yanını oluşturmaktadır [2].

Diğer bir olumsuzluk da CD-ROM’ların erişim hızıdır. Gerek okuduğu kafanın iz üzerine gelmesi, gerekse bu işlemden sonraki veri transfer hızı CD-ROM’larda manyetik disklere göre daha düşüktür. CD-ROM’larda hız, CD’nin dönme hızını, dolayısıyla da sürücünün bilgileri aktarabilme hızını gösterir [2].

Üzerine veri yazılan CD-ROM, koruyucu bir tabaka ile kaplanır. Diğer yüzünde ise CD-ROM’la ilgili açıklamaların yazılabileceği bir kapak alam vardır.

   CD Okuyucu CD’yi Nasıl Okur ?

CD oynatıcının lazer ışığı CD’nin katmanlarına girerek veri tabakasına ulaşarak veriyi alır ve arkasındaki yansıtma tabakası ile bu veriyi ışık demeti ile geri yansıtır. Bu yansıyan veriyi taşıyan ışık demeti CD oynatıcı içindeki detektörlere taşınır. Detektörler veriyi algılayarak, CD oynatıcı içindeki lazer ışığını sese veya bir başka olguya dönüştürmeye yardımcı olurlar. Veri tabakası içinde veriler spiral şekline yiv halinde kaydı bulunur. Disk döndükçe lazer ışık demeti veri tabakasını disk merkezinden dışarı yöne doğru ilerleyerek okur. CD oynatıcı lazer ışığıyla verileri uygun bir şekilde takip eder  [4].

 

Kayıt yapma işlemi ise disk üzerinde lazer işini ile çukurlar oluşturularak yapılır. Oluşturulan çukur mantıksal ‘1’ (bir) değerine, çukur olmaması ise ‘0’ (sıfır) değerine karşılık gelir.  Okuma işlemi sırasında da diske lazer işini gönderilir. Bu ışının çukur olan alanlarla çukur olmayan alanlardan farklı yansıması ile okunan değerin ‘1’ veya ‘0’ olduğuna karar verilir. [2]

   DVD (Digital Versatile Disk- Sayısal Çok Yönlü Disk )

CD-ROM’lara başka bir seçenek olarak DVD diye adlandırılan diskler piyasaya çıkmıştır. Bunların en olumlu yanı daha fazla veri tutma kapasitelerinin olmasıdır. CD-ROM’lar ile aynı çapta olmalarına rağmen daha fazla veri tutabilmelerinin sebebi verilerin daha yoğun olarak yazılabilmeleri, DVD’inin iki yüzüne de bilgi yazılabilmesi ve her yüzün çift katmanlı olmasıdır. Bir DVD tek yüzünde 4.7 GB veri tutabilir. İki yüzlü çift katmanlı bir DVD’ye ise 17 GB’a kadar veri kaydedilebilir. DVD sürücüler aynı zamanda CD sürücü olarak da kullanılabilirler [2].

   CD – RW (Compact Disk – ReWritable – tekrar kaydedilebilir yoğun disk )

CD-RW diskler, silinebilir optik diskler olarak da adlandırılır. Veri kaydedilirken disk yüzeyi kalıcı olarak değiştirilmediği için tekrar tekrar yazılabilir. CD-RW sürücülerin okuma, yazma ve tekrar yazma hızları değişiktir [3].  Manyetik disklere benzerlik göstermekle birlikte yazma işlemi ve okuma işlemi ayrı ayrı yerlerde olmaktadır [2].

WORM (Write Once Read Many) Diskler

CD-ROM’larda olduğu gibi WORM’lar da aynı bilgiye çok kez erişim için kullanılırlar. Ama WORM (Write Once Read Many) teknolojisinde bilgi kullanıcı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere girilebilir. Bu optik diskler çok miktarda veriyi tutmak için kullanılmaktadır. Örneğin; İnternet üzerindeki kataloglar bu tür optik disklerde tutulmaktadır [2].

CD’nin Anatomisi

 

CD’ler 5 katmandan oluşur. CD’nin parlak yüzeyden başlayarak (Bu okuma yüzeyi olarak da adlandırılır, baskılı yüzeyin arka yüzü), aşağıya doğru tuttuğumuzda (CD okuyucuya koyduğunuz şekilde), katmanlar aşağıdaki gibidir [4].

optik_disk_yapisi

1. Gövde Katmanı : Kalın, çok sert olmayan plastik tabaka. Bu tabaka CD’nin kalınlık ve ağırlığının çok büyük bir kısmını oluşturur. Bu tabakanın iki ana işlevi vardır. Birincisi Veri tabakasını (Tüm bilginin yüklü olduğu katman) hasardan korumak, ikincisi mercek gibi çalışarak, CD okuyucunun lazer okuyucusunu data tabakasına doğru ulaşmasına, ve rahatça bu bilgiyi okuyabilmesine olanak sağlar[4].

 

2 . Veri Katmanı : Veri katmanı, müziğin veya diğer bilgilerin saklandığı tabakadır. CD okuyucunun okuduğu bilgiler, resimler, müzik vs. bu katmandan okur. Bu Veri katmanı şeffaf plastik gövde katmanının üstüne baskı kalıpla yerleştirilmiştir. Veri katmanındaki veriler, içerden dışarı doğru spiral şeklinde dolanarak sıralanır [4].

 

3. Yansıtıcı Katman : Bu parlak metalik tabaka veri katmanının üstünde konumlanmıştır. CD okuyucunun lazer ışığını tekrar algılayıcıya doğru geri yansıtma işlevini yerine getirir. (‘CD okuyucu nasıl okur” bakınız). CD’ye parlak görüntü veren bu tabakadır [4].

 

4. Koruma Katmanı : Bu üst yüzeydeki sert koruyucu tabaka, çok ince bir plastik kaplamadır. Bu kaplama, veri katmanı ve yansıtıcı katmana koruma sağlaması işlevini yerine getirir, ayrıca bu katman sayesinde CD’nin üst yüzeyine baskı yapılabilir, baskı yapılarak etiket katmanı eklenebilir veya etiket yapıştırılabilir [4].

 

5. Etiket Katmanı : Bu en üst katman, koruma katmanının üstünde baskı tabakasıdır. CD’nin adı, CD’nin içeriği grafik görüntüler vs içerir. Bu etiket’in üst kısmında etiket yüzeyi de denir [4].

 

 

    Çeşitli Ortamların Karşılaştırılması

 

Şu ana kadar gördüğümüz saklama ortamları arasında CD-ROM en ucuzudur. Buna karşılık ana bellekleri oluşturan RAM’ler ve manyetik diskler daha pahalıdır. Bu ortamlar arasında en hızlı erişilen RAM’ler en yavaşı ise CD-ROM’lardır. Uçucu olmayan, yani elektrik kesilmelerinde içindeki bilgiyi kaybetmeyen flash RAM’ler geliştikçe ikincil belleklerin de arı iletkenlerden oluşturulması yönüne gidilecektir. Bunun ana gerekçesi mekanik parçaların azaltılarak kızın artırılmasıdır [2].

 

    Optik Disklerin Kullanım Alanları

    Optik disklerin sunduğu çok yüksek kapasiteli veri ve bilgiye doğrudan erişim imkanları ile yeni yeni uygulama alanları oluşmuştur. Böyle yüksek kapasiteli depolama ortamlarının geliştirilmesiyle çok fazla kapasite gerektiren video, ses, resim, grafik gibi çoklu ortam uygulamaları gündeme gelmiştir. Örneğin, optik diskler kullanılarak;

. Elektronik kütüphaneler oluşturulabilir,

. Çok dilli sözlükler, ses öğesi de kullanılarak geliştirilebilir,

. Film ve video kütüphaneleri oluşturulabilir,

. Mağazalar ve üretim birimler, için elektronik kataloglar yapılabilir,

. Çoklu ortam ve sanal-gerçeklik kullanılarak benzetimler yapılabilir,

. Çoklu ortam ve sanal-gerçeklik kullanılarak benzetimler yapılabilir [2].

 

Bu konu ile ilgili hazırlanmış slaytı bilgisayarınıza indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: