OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU KARARI ÖRNEĞİ

Karar no:  18

Karar tarihi:  06.06.2012

Öğrencinin Adı Soyadı: ………………………

Doğum Tarihi:  ………………………………..

Sınıfı alanı/dalı ve okul numarası:  ……………………………….

Paralı veya parasız, yatılı veya gündüzlü olduğu: Gündüzlü

Başarı durumu: Orta

Sağlık durumu: Orta

Ailesinin ekonomik durumu:  Orta

Ailesi ile birlikte oturup oturmadığı: Ailesi ile birlikte oturuyor

Anne-babasının sağ olup olmadığı: Anne- baba sağ

Anne-babasının öz olup olmadığı: Anne – baba öz

Ailesinin yanında okuyup okumadığı: Ailesinin yanında

Büyüyüp yetiştiği çevre: ………………

Ailesinin oturduğu yer ve çevresi: ……………………

Şimdiye kadar aldığı cezalar ve genel durumu:  

Cezayı gerektiren davranışın yapıldığı yer ve tarih: Okul içi

Cezayı gerektiren davranışın çeşidi: Kavga etmek

Cezayı gerektiren davranışın nedeni: Birbirlerine olumsuz davranışları

 

Olayla ilgili olarak

a)      Cezalandırılan öğrencinin ifadesinin özeti: …………. bizin sınıftan iki kişiyi dövmüş,………………………”e söyleyin  gelsin onuda döveriz demiş.

b)     Tanıkların ifadesinin özeti Varsa cezayı gerektiren davranışın tespitine yarayan diğer deliller

           

Cezayı hafifleten ya da şiddetlendiren nedenler: Öğrencinin disiplin kuruluna ilk kez gelmesi.Kuruldaki iyi hali.

Okul öğrenci ve disiplin kurulunun kanaati: Okulda kavga etmek suçtur.

Verilen cezanın çeşidi ve dayandığı yönetmelik maddesi: Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları ödül ve disiplin yönetmeliğinin12.maddesi b. fıkrası 10. bendi gereği Okuldan 2(iki) gün  kısa süreli  uzaklaştırma cezası verilmesi  uygun görülmüştür.

 

 

OKUL ÖĞRENCİ OKUL VE DİSİPLİN KURULU KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları ödül ve disiplin yönetmeliğinin12.maddesi b. fıkrası 10. bendi gereği Okuldan 2(iki) gün  kısa süreli  uzaklaştırma cezası verilmesi  uygun görülmüştür.

 

 

 

………………………………..            ………….                        ………………                                     ………….

Disiplin Kurulu Başkanı.               Üye                                     Üye                          Okul Aile BirliğiTemsilcisi

Müdür Başyardımcısı

 

…………………………

Onur Kurulu 2.Başkanı

UYGUNDUR

06.06.2012

…………………………….

Okul Müdürü 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: