Flip-Flop Devreleri

Flip–Flop Devreleri

 

Flip-flop’lar iki çıkışa sahiptirler. Bunlar Q ve Q’ dir. Q ve Q’ birbirlerinin tersidir. Yani Q = 1 ise Q’ = 0, Q = 0 isede Q’ = 1 olur. Yalnız aşağıdaki doğruluk tablolarında görüleceği gibi Q ve Q’ in aynı olduğu durumlar görülmektedir. Bu durumlar istenmez. Bu nedenlede bu çıkışı veren girişler kullanılmaz. Flip – Flop ‘lar clock (saat) palsi ile çalışırlar. Bu palsler sayesinde girişlere göre çıkışlarda değişimler Flip – Flop ‘lar lojik kapılardan oluşurlar. Ayrıca Flip – Flop ‘lar görülür. Sayıcıların ve Kaydedicilerin temelini oluştururlar.

 R-S (Reset-Set) tipi Flip-Flop :

R-S (Reset-Set) tipi Flip-Flop

RS tipi flip flop sembolü, iç yapısı, doğruluk tablosu

Yukarıda R-S tipi flip-flop’un Ve Değil kapıları ile çizilmiş iç yapısı ve doğruluk tablosu görülmektedir. Tablodaki S’ ve R’ ‘nün 1 olduğu durumda Q ve Q’ ‘in değişmediği görülür. Bu, çıkışların bundan önceki konumunu sakladığını belirtir. S’ ve R’ ‘in 0 olduğu durumda ise Çıkışların eşit olduğu görülür. Bu durumda flip-floplarda istenmeyen bir durumdur. Bu durumu sağlayan girişler değerleri kullanılmamalıdır.

  Tetiklemeli R-S (Reset-set) tipi Flip – Flop :

Tetiklemeli RS tipi flip flop sembolü, iç yapısı, doğruluk tablosu

 

Tetiklemeli RS tipi flip flop sembolü, iç yapısı, doğruluk tablosu

 

Tetiklemeli R-S tipi flip-flop R-S tipi flip-flop’un önüne iki adet Ve Değil kapısı eklenerek elde edilmiştir. Flip-flop’a clock palsi gelmediği sürece çıkışlar değişmez. Yukarıdaki tabloda tetiklemeli R-S flip-flopun iç yapısı ve uyarım tablosu görülmektedir. Uyarım tablosu flip-floplarla devre tasarımında kullanılır. Tablodaki X ‘ler ise etkisiz elemanlardır. Yani 1 veya 0 olması durumda çıkışlar değişmez. Bazı kaynaklarda (X) yerine (d) ‘de yazılmaktadır. Bu işaretin yerine 0 veya1 koyulabilir. Ayrıca tablodaki Qn clock palsinden önceki durumu, Qn+1 ise clock palsinden sonraki durumu temsil etmektedir. Tablo FF ‘un çıkışının Qn’den Qn+1’e geçmesi için S ve R girişlerinin ne olması gerekir

 

D (Data) tipi Flip – Flop :

D tipi flip flop sembolü, iç yapısı, doğruluk tablosu

D tipi flip flop sembolü, iç yapısı, doğruluk tablosu

Yukarıdaki D FF ‘un iç yapısında da görüldüğü gibi Tetiklemeli R-S FF ‘un iki ucu arasına değil kapısı eklenerek D FF elde edilmiştir. Doğruluk tablosunda görüldüğü gibi D FF clock palsi uygulandığında girişindeki bilgiyi aynen çıkışa iletir. D FF besleme olduğu sürece bilgi saklayabilir. clock palsi uygulanmadığı sürece FF ‘un girişleri ne olursa olsun çıkış sabittir. Böylece bilgiyi saklamış olur.

 

T (Toggle) tipi Flip – Flop :

T tipi flip flop sembolü, iç yapısı, doğruluk tablosu

 T tipi flip flop sembolü, iç yapısı, doğruluk tablosu

 

T tipi FF’de  J-K tipi FF’un giriş ucalarının birleşiminden meydana gelmiştir. T FF’a clock palsi uygulandığında girişindeki bilginin değilini çıkışa verir. Yukarıda T tipi FF ‘un iç yapısı doğruluk tablosu ve uyarım tablosu görülmektedir.

J – K tipi Flip – Flop :

JK tipi flip flop sembolü, iç yapısı, doğruluk tablosu

JK tipi flip flop sembolü, iç yapısı, doğruluk tablosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: