Fen Bilgisi Öğretmenliği Alan Bilgi örnek soruları ve Konular

ÖSYM açıklamaya göre alan bilgi sınavı nasıl olacak veya alan bilgi sınavında kaç soru sorulacak, hangi konulardan sorulacak gibi konulara açıklık getirmiş olundu. Fen Bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin girecek olduğu kpss sınavında solrulacak olan alan bilgi testi soruların konulara göre yüzdesi ve örnek soruları aşağıda verilmiştir. Fen bilgisi öğretmenlerinin gireceği kpss sınavına konu olarak

Fizik Kimya Biyoloji Yerbilimi Astronomi Çevre birimi gibi derslerde eklenmiştir.

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Alan Bilgi Testi Soru Yüzde Oranları
  Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı   Soru Sayısı
1) Alan Bilgisi Testi   % 80   40
Fizik   % 24  
Kimya   % 22  
Biyoloji   % 22  
Yerbilimi   % 4  
Astronomi   % 4  
Çevre birimi   % 4  
2)Alan Eğitimi Testi % 20   10

 

Örnek sorular.

örnek soru 1. 76 gram 1,2-propandiol bileşiğinin normal koşullardaki hacmi 44,8 litre olan 02 gazıyla yanma tepkimesiyle ilgili,

I. Tepkimede 02 gazı sınırlayıcıdır.

II. Tepkime sonunda 66 gram CO2 gazı oluşmuştur.

III. Tepkime sonunda 38 gram 1,2-propandiol artmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?
(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol)
A) Yalnızl   B) Yalnız III   C) I ve III

D) II ve III     E) I, II ve III

 

örnek soru 2. Çölde yaşayan memeli hayvanlar su kaybını en aza indirmeyi sağlayan özel adaptasyonlara sahiptirler.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu adaptasyonlardan biri değildir?

A) Seyreltik idrar atımını sağlayan böbrek yapısı

B) Günün serin saatlerinde aktif olma

C) Nefronlarındaki henle kulpunun görece uzun olması

D) Besinlerin yıkımı sırasında ortaya çıkan metabolik suyu kullanma

E) Kuru dışkı atımı

 

devre şeması

 örnek soru 3.Şekildeki elektrik devresi L noktasından toprağa bağlanmıştır.

Üreteçlerin ve motorun iç dirençleri Önemsenmediğine göre, K noktasının potansiyeli
kaç volt tur?

A) 42       B)60       C)78       D) 90       E) 120

 

fizik açı

Örnek soru 4.Yatay zeminle 37° açı yapan düzgün ve türdeş KL merdiveni, sürtünmesiz NL duvarına şekildeki gibi
dayanmıştır. Merdiven kaymadan durabildiğine göre, zeminle merdiven arasındaki statik sürtünme katsayısı
kaçtır?

kesirler cevap

örnek soru 5. Bilimsel süreç becerileri bilimsel bilgiye ulaşmada ihtiyaç duyulan becerilerden oluşur.

Buna göre,

I. Verileri kaydetme,

II. Deney düzeneğini kurma,

III. Bilime karşı olumlu tutum geliştirme

ifadelerinden hangileri bilimsel süreç becerisi olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) İve II E) İve III

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: