8.sınıf türkçe 1.dönem 3. yazılı soruları (TEST)

8.sınıf türkçe dersine ait sorular aşağıdaki gibidir.
1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI.
-A-
1) O halk şiirinden devşirdiği ses, imge, benzetme,
somutlama gibi öğeleri kendi şiir tezgahında dokur.
Bu tümcede altı çizili sözün yerine aşağıdakiler-
den hangisi getirilemez ?
a) şiir anlayışıyla b) şiir zevkiyle
c) şiir diliyle d) şiir konularıyla

2) ‘ köşe’ sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde
kendinden sonraki sözcükle bir deyim oluşturarak
‘ çabasız, emeksiz zengin olmak’ anlamında kullanıl-
mıştır ?
a) Adam ne yapıp edip köşeyi döndü.
b) Bugünkü köşe yazısında konuyu iyice irdelemiş.
c) Bu sonuç aklımın köşesinden bile geçmezdi.
d) Aylardır kendi köşesine çekilmişti.

3) Havaya bile ateş etmeyin
Olur a bir kuş geçiyordur üstünüzden
Ya da Hazerfan Ahmet Çelebi
Bu dizelerde, altı çizili sözün yerine aşağıdakiler-
den hangisi getirilirse tümcenin anlamı değişir?
a) Belki de b) Ola ki
c) Belli ki d) Bakarsınız

4) Dişimizi kıran, pirincin içinde pirinç gibi görünen taş-
lardır.
Bu tümceye anlamca en yakın atasözü, aşağıdaki-
lerden hangisidir ?
a) İyi dost kara günde belli olur.
b) Dost, dostun eyerlenmiş atıdır.
c) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
d) Güvenme dostuna saman doldurur postuna.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç
ilişkisi vardır ?
a) Arılar farklı çiçekten beslenirse farklı bal yapar.
b) Güzel günlerin seni bir yerlerde beklediğini unutma.
c) Hastaya verilen kan az geldiği için duyuru yapıldı.
d) İnsanlara kırıcı davranırsan sonun hep yalnızlık olur.

6) ‘ Sanatçı topluma yararlı olmak istiyorsa, toplumun
önünde gitmelidir.”
Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakiler-
den hangisidir ?
a) Sanatçının görevi topluma önderlik etmektir.
b) Sanatçı toplum yaşamıyla kendi yaşamını bütünleştirendir.
c) Sanatçı toplumun geleneklerine sahip çıkmalıdır.
d) Sanatçı yapıtlarında toplumun sorunlarını dile
getirmelidir.
7) ‘ Bazı insanlar sanırlar ki edebiyat gerçeklerle uğraşmaz.’Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı anlamdadır ?
a) Edebiyat, bazılarının sandığının tersine gerçeklerle uğraşır.
b) Birçok kişi edebiyat-gerçek ilişkisini kavrayamamıştır.
c) Kimilerine göre, edebiyatın gerçekle doğrudan ilişkisi vardır ?
d) İnsanların çoğu edebiyatın gerçeklerle uğraşmadığını zanneder.
8). “Herkesin aklından geçen bir düşünce, etkili ve yeni
bir biçimde söylenirse ancak değerli bir düşünce olur;
aksi takdirde silinip gider akıldan.”
Yukarıdaki parçaya göre bir düşüncenin değerli
olması neye bağlıdır ?
a) içeriğine
b) söyleyiş biçiminin güzelliğine
c) yeni olmasına
d) herkesçe benimsenmesine

9) ‘ Sevmek, yaşadığımız çağın bize yüklediği sorumluluğun bilincine varmaktır.’
Aşağıdakilerin hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır ?
a) Sevmek yarınlara umutla bakmaktır.
b) Sevmek, vazgeçilmez bir duygudur.
c) Sevmek, sevdiğinden çıkar beklememektir.
d) Sevmek, çağın sorumluluğunu algılamaktır.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı özneye
bağlanmayan yüklemlerin birlikte kullanılması
anlatım bozukluğuna neden olmuştur ?
a) Bu davranış üzmüştü onu, çok kırılmıştı.
b) Acımız büyük dağlıyor yürekleri
c) Onu sen de severdin ben de severdim.
d) O kent hep böyle durgun, hüzünlü

11) ‘ Sohbetini istiyor ; ama çok çabuk bıkıyorduk.’ cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir ?
a) ‘ çok ‘ sözcüğü cümleden çıkarılarak
b) ‘ istiyor ‘ sözcüğü ‘ istiyorduk’ yapılarak
c) ‘ çok çabuk ‘ sözünden önce ‘ sohbetinden ‘ sözcüğü
getirilerek
d) ‘ çok çabuk’ sözcüğü’ yerine ‘hemen’ getirilerek

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim
anlamına uygun kullanılmıştır ?
a) Her şeye burun bükmesi beni sinirlendiriyor.
b) Bana sürekli ayak bağı oluyor, beni engelliyor.
c) Meydan o kadar kalabalık ki top atsan yere düşmez.
d) Suçlu olduğu anlaşılınca paçaları sıvadı.

13) Gelişmeler, onu bize daha çok mu yaklaştırır ;
daha çok mu uzaklaştırır?
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Tamlayan eksikliği b) Yüklem eksikliği
c) Tümleç eksikliği d) Nesne eksikliği

14)  Eser,  gerçeğin  ve  doğallığın sınırlarına  ulaşılınca

yok   olmaktan kurtulur.

  Parçada aşağıdakilerden hangisi bir eserde bulun-       ması gereken niteliklerden biri olarak belirtilme-

miştir ?

  a) sadelik    b) gerçeklik    c) doğallık    d) akıcılık

 

 

 

15)   Erdemle  mutluluk. Birbirinden  ayrılmaz  şeylerdir aslında.’ Mutluluk erdemdir’ der Alain.Bir insanı erdemli

mi yapmak istiyorsunuz, onu mutlu kılmakla başlayın işe.

Hırsızların  ellerini  keserek  toplumda erdem  yaratmayı

düşünen zihniyet ne kadar acınası bir kafadır.Asıl kesilesi    el, hırsızlığın nedenlerine eğilmeyen, onu ortadan kaldıra- rak, namuslu, haklı bir düzen  düşüncesine yanaşmayan- ların elidir.

  Yazıdan hangi düşünce çıkarılamaz ?

 a) Mutlu insanda erdem kendiliğinden gelişir.

b) Erdemle mutluluk birbirinin tamamlayıcısıdır.

c) Toplumların hedefi insanların mutluluğu olmalıdır.

d) Bazı suçların oluşumu toplumdaki olumsuzlukların

sonucudur.

Her soru 4 puandır.Yanlışlarınız doğrularınızı    götürmez. ( 60 puan )

 16. Aşağıdaki cümlelerde bağlaçları bularak altını

   çizip cümleye kattığı anlamları yazınız. ( 15 puan)

 

   Bugüne kadar başarısı ne iyi ne kötü.(……………………….)

 

Çalış ki başarasın.(……………………………….)

 

Bunları konuşalım ; yalnız  burada değil.(……………………)

 

Bir şey yaptın ki adam seni azarlamış.(………………………)

 

Kağıtlarınızı çıkarın ve yazmaya başlayın.(…………………..)

 

İşten erken çıkmış ; yalnız eve gitmemiş.(…………………..)

 

Ya oturursun ya çeker gidersin.(…………………………….)

 

Kardeşim hem çalışıyor hem okuyor.(……………………….)

 

Ne baskı ne zulum bizi asla yıldırmaz.(……………………..)

 

Onları özlemek belki senden güzeldi

Çünkü ancak sen onlarla vardın.(……………………………..)

 

Kardeşim çok ama çok çalışıyordu.(…………………………)

 

Memleket isterim

Ne başta dert ne gönülde hasret olsun(…………………….)

 

Bir avuç toprağım olsun ama benim olsun(………………..)

İster bir saksıda olsun ister dağda olsun(…………………..)

 

Gelişiyle gidişi bir oldu, göremedik onu.(…………………..)

 

17) Aşağıdaki cümleyi öğelerine ayırınız.( 5 puan)

       

         Düşünceler ,donmuş birtakım kalıplar değildir.

18) Aşağıdaki eylemlerin çatı özelliğini yazınız.

        ( 5 puan )

       Canı sıkıldıkça beni arıyor

       

        Öznesine göre                Nesnesine Göre

 

        Bu sınava çok iyi hazırlanmıştım.

 

        Öznesine Göre                 Nesnesine Göre

   

 

19) Aşağıdaki cümlelerin anlam ilgilerini yanlarına yazınız.( 15 puan )

 

Keşke dün onunla gitseydim………………………………………

 

Buraya kadar gelmiş de bana uğramamış…………………….

 

Başkalarıyla uyum içinde ol ki işinde başarılı olabilesin

…………………………………..

Onunla çalışamayacağımızı davranışlarından çıkarmıştın.

……………………………………..

Olaylara farklı baktığı için nesnelliği iyice unuttu.

…………………………………………..

Düşün ki sınavda birinci olmuşsun, neler olur neler.

……………………………………………………………………..

Bu kitabın beğenilmeyeceğini daha şimdiden söyleyebilirim………………………………………….

Balta yemiş bir çınar ağacı gibi olduğu yere yıkıldı adam.

……………………………………………………………

Aristo, çağının en zeki ve üretici düşünürüydü.

…………………………………………………..

Kirletirse eğer toprağı suyu

Göğsünden vururum kendi gölgemi………………………………

 

Yazık elimizden kaçırdık; oysa çok iyi bir elemandı.

………………………………………………

Gözüme gözükür canan illeri

Bu saat bu dakika orda olaydım…………………………………..

 

Açıklamak, değiştirmek için dünyayı

Birlik, umut, kavga gerek insanlara………………………………..

 

Bugünkü sınav daha kolaydı………………………………………..

 

Burada iş bulamadığı için köyüne döndü…………………………

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.