2013-2014 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI

Soruları word belgesi olarak soruların altındaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

AKINCILAR İLÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

1.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

            Toplantı No                : 1

Toplantı Tarihi          :22.09.2013

Toplantı Yeri              : Öğretmenler odası

Toplantıya Katılanlar           : …..  ………., …..  …………….

GÜNDEM:

 1. Zümre başkanı seçimi
 2. Açılış ve yoklama
 3. 2010-2013 Eğitim öğretim yılına ait zümre tutanaklarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 4. 2010-2013 Eğitim öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi(SBS)
 5. Fen ve Teknoloji dersinin öğretim programının okunması ve incelenmesi
 6. Fen ve teknoloji dersinin genel amaçlarının okunması ve incelenmesi
 7. Milli Eğitim Temel Kanunu ve Temel eğitim öğretim kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim esaslarının okunması
 8. Ders kitapları, yardımcı kaynaklar ve ders araçları konusunda görüşme ve karar alma
 9. Öğretim yöntemleri konusunda görüşüp karar alma
 10. Öğrenci ders hazırlıklarının görüşülüp kararlaştırılması
 11. Öğrencilere verilecek proje ve performans görevleri konusunda görüşme ve karar alma
 12. Ölçme ve değerlendirme konusunda görüşme ve karar alma
 13. Yazılı günlerinin tespiti
 14. Ders müfredatına uygun gezi-gözlem planlaması
 15. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği konusunda görüşme ve karar alma
 16. Laboratuar araç gereçlerinin korunması ve kullanılması konusunda görüşme ve karar alma, eksiklerin tespit edilmesi
 17. Dilek ve temenniler, kapanış

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:

 

 1. 1.      Akıncılar İÖO Fen ve Teknoloji Dersi zümre başkanı olarak okul müdür yardımcısı …..  ………. seçildi.

 

 1. 2.      Zümre başkanı …..  ………. tarafından yoklama yapıldı. Gündem maddeleri okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
 1. 3.      2010-2013 Eğitim öğretim yılına ait zümre tutanakları incelendi.Okul müdür yardımcısı  …..  ………. genel olarak zümrelerde alınan kararlara uyulduğunu ifade etti.
 1. 4.      Okulumuzun SBS başarısının hedeflenenin üstünde olduğunu ifade etti.

SBS sonucuna göre19 öğrencimiz Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesine ,Sosyal Bilimler , Anadolu Meslek Liselerine  yerleşmiştir.

SBS sınavında okulumuz öğrencileri istenilen başarıyı  7. Sınıflar düzeyinde de göstermiştir.

 

 

 1. 5.      Fen ve Teknoloji Öğretmeni …..  …………….  tarafından, MEB Fen ve Teknoloji dersinin öğretim programı okundu. Md. Yrd. …..  ……….  müfredatta olabilecek değişikliklerin takibinin gerekliliğini ifade etti.
 2. 6.       Fen ve Teknoloji Öğretmeni …..  …………….  tarafından, Fen ve Teknoloji dersinin genel amaçlarıyla ilgili Tebliğler dergisinden ( Eylül 1999’da yayınlanan 2504 sayılı, Kasım 2000’de yayınlanan 2518 sayılı ve Ağustos 2003’te yayınlanan 2551 sayılı tebliğler dergileri) okundu.
 1. 7.      Md. Yrd. …..  ……….  Fen ve Teknoloji dersinde Atatürkçü düşünce esastır; bu yüzden yeri geldiğinde konunun işlenişine göre, Atatürk’ün söz ve düşüncelerine yer verilmesine, 2504 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük konularının uygun şekilde 7. Ve 8. Sınıflar için sadece 8. Sınıflarda yıllık plana alınmasını ve ilk üniteden önce konu olarak işleneceğini söyledi. Fen ve Teknoloji dersinde üzerinde duracağımız özdeyişler belirlenerek yıllık ders planında belirtilmesini, konuların uygunluğu geldiğinde gerekli açıklamaların yapılmasını ve önemle üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

2518 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen kurallar, hedef ve davranışlar doğrultusunda yıllık planlarda Atatürkçülük konularına yer verilecektir.

 

DERS: Fen ve Teknoloji
Hedefler-DavranışlarKONULARAÇIKLAMALAR
Hedef: Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi kavrayabilme

 

Davranışlar:

1.Akılcı ve bilimsel davranışın önemini açıklama

2. Bilimin hayatımızdaki yerini ve önemini açıklama

3. Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklama

4.Bilim ve teknolojinin temelinde akılcılığın yer aldığını örneklerle açıklama

5. Atatürk’ün akılcılık ve bilim konusundaki sözlerinden örnekler verme

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN KONULAR

 • Akılcılık ve bilime verilen önem
 • Akılcı ve bilimsel davranışın önemi
 • Bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemi
 • Bilim ve teknolojinin temeli akılcılık
 • “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”
Fen ve teknoloji dersi öğretim programında ve ders kitabının birinci ünitesinin başlangıcında, bu hedef ve davranışları kazandırmaya yönelik bir giriş kısmına yer verilecektir.

 

Yukarıdaki konular dışında, Milli ve Mahalli bayramlarımıza da gün ve hafta olarak yıllık planlarda yer verilmesine karar verildi. Ayrıca hafta ya da günün önemi derslerde de dersin mantığına uygun olarak açıklanmaya çalışılacak.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN

ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU

SINIF

ATATÜKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KONULAR

ÖĞRENME ALANI /ÜNİTE

DESR KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR

6

1.Davranışlarının Toplum hayatındaki Önemini Kavrayabilme

AÇIKLAMA

Toplumda davranışların önemini açıklayarak, dayanışmada iş bölümü yapmanın neden gerekli olduğu değerlendirilecek, toplumdaki iş bölümüne örnekler verilecektir.

Dayanışmanın milli birlik ve beraberliği güçlendirdiği açıklanarak, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında milli birlik ve beraberliğin önemi vurgulanacak, Atatürk’ün milli birlik ve beraberliğe verdiği önem örneklerle açıklanacaktır.

Canlılar ve Hayat / Canlılarda Üreme, Büyüme ve GelişmeAçıklama

1.7. Hücre-doku-organ-sistem- organizma

İlişkisini açıklarken, Atatürk’ün milli birlik ve beraberliğe verdiği önem ile İnsanlar arasındaki dayanışma örnekleri vurgulanır

6

2.Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konusunda görüşlerini kavrayabilme

AÇIKLAMA

Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konusundaki görüşleri açıklanacaktır.

Canlılar ve Hayat / Vücudumuzdaki Sistemler2.7. Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konusundaki görüşlerine örnekler verilir.

7

1. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi kavrayabilme.

AÇIKLAMA

Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önem belirtilerek, Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine örnekler verilecek.

Fiziksel Olaylar / Kuvvet ve Hareket3.6. Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine( Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır)
2. Atatürk’ün çevreye verdiği önemi kavrayabilme

AÇIKLAMA

Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verilerek, Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözleri değerlendirilecektir.

Canlılar ve Hayat / İnsan ve Çevre1.12. Atatürk’ün çevre sevgisi ile ilgili uygulamalarına örnekler verir.

8

1. Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önemi kavrayabilme

AÇIKLAMA

Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki belirtilerek, bilim ve teknolojinin temelinde akılcılığın yer aldığı örnekler açıklanacaktır.

Atatürk’ün akılcılık ve bilim konusundaki sözlerinden örnekler verilecektir.

 

Madde ve Değişim / Maddenin Halleri ve ısı4.7. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemini açıklar.

 

 

2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük konularının müfredatın gerekli yerlerinde işlenmesine aynı zamanda

29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinin denk geldiği haftalarda sınıflar seviyesinde günün anlam ve önemi ile ilgili konuların işlenmesine karar verildi.

 

 1. 8.      2013-2014 Eğitim öğretim yılında MEB tebliğler dergisinde onaylanmış ders kitaplarının okutulmasına karar verildi. Fen ve teknoloji Öğretmeni …..  ……………. ayrıca Fen ve Teknoloji derslerinde yardımcı kitapların da kullanılabileceğini ifade etti. Fen ve Teknoloji öğretmeni …..  ……………. yardımcı kaynak kitapların öğrencileri liselere giriş sınavına ve seviye tespit sınavlarına hazırlayıcı nitelikte olması gerektiğini ifade etti.

 

 1. 9.      Fen ve Teknoloji Öğretmeni …..  ……………. dersin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, tartışma, örnekleme, uygulama, buluş yoluyla öğrenme, iş birlikli öğrenme, araştırma yoluyla öğrenme ve gözlem metotlarını uygulamanın faydalı olacağını ifade etti. …..  ……….  konu işlenirken konuların önemine göre öğrenci merkezli ve öğrencilerin aktivitelerini ve işlerliğini arttırıcı metotların faydalı olacağını ifade etti.

Aşağıda belirtilen konu ve yöntemler örnek olarak alınabilir.

 • 6. Sınıf, Hayvanlarda Büyüme Üreme ve Gelişme konusunda soru-cevap yöntemi
 • 6. Sınıf Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme-Organik Tarım konusunda Altı şapka yöntemi
 • 7. Sınıf Maddenin Yapısı ve özellikleri-Bileşik Oluşturma konusunda Buluş yoluyla öğrenme
 • 7. Sınıf İnsan ve Çevre-Çevre Sorunları konusunda Araştırma yoluyla öğrenme
 • 8. Sınıf Asitler-bazlar konusunda beyin fırtınası
 • 8. Sınıf Ergenlik Dönemi Araştırma-sunu

 

 1. 10.  2013-2014 Eğitim öğretim yılının başında öğrencilere Fen ve Teknoloji dersinde verimli ders çalışma yöntemleri, ders sırasında not tutma, planlı ve düzenli çalışma, kitap okuma gibi konularda açıklamalar yapılacak. Gerekirse okul rehberlik öğretmeninden yardım alınacak.

 

 1. 11.  …..  …………….  tarafından 2300 sayılı tebliğler dergisinde yer alan ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkındaki yönetmelik okundu. Ders dışı performans ve proje görevlerinin yönetmeliğe ve öğrenci seviyesine uygun olması gerektiği vurgulandı.

 

Ders İçi Performans Değerlendirme Ölçeği.

 

SIRA

NO

ADI SOYADI

Grup çalışmalarına ve tartışmalara katılımı (10p)

Sınıf tartışmalarına katılım (10p)

Soru ve önerilere verdiği cevap ( 10p)

Sınıf etkinliklerine katılımı (10p)

Ürün dosyalarının amacına uygun hazırlanması ( 10p)

Verilen ödevleri zamanında yapıyor mu? (10p)

Arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışıyor mu? (10p)

Derslere hazır geliyor mu? (10p)

           

Performans Görevi Değerlendirme Ölçeği

SIRA

 

NO

ADI SOYADI

Performans çalışmasının amacını kavrama

(10 puan)

Performansı amacına uygun yapma

(10 puan)

 

Soru ve önerilere verdiği cevap

(10puan)

Bilgilerin doğruluğu

(10 puan)

 

Ürün dosyasını amacına

uygun hazırlıyor mu?

(30 puan)

Verilen görevi zamanında yapıyor  mu?(10 puan)

 

Arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışıyor mu?

(10 puan)

Farklı kaynaklardan bilgi toplama(10 puan)

 

           

 

 

Proje Görevi Değerlendirme Ölçeği

SINIFI

OKUL NO

ADI-SOYADI

PROJE GÖREV KONUSU

Problem Seçilirken ve çözüm yolu önerirken yaratıcılık yeteneğini kullanma (20P)

Farklı Kaynaklardan Bilgi toplama (10P)

Bilgilerin doğruluğu ve probleme uygunluğu (10P)

Toplanan bilgileri düzenleme- temizlik düzen (10P)

Türkçeyi doğru ve düzgün yazma (10P)

Projeye Uygun Plan yapma

(10P)

 

Projeyi gerçekleştirme (Maket-Poster-Slâyt) (20P)

 

Zamanında Teslim (10P)

Proje görevleri 2300 sayılı tebliğler dergisinde yer alan yönetmeliğe göre Ekim ayının son haftası veya Kasım ayının ilk haftası öğrencileri isteklerine uygun olarak dağıtılacaktır; Nisan ayının son haftası veya Mayıs ayının ilk hatası geri toplanacaktır. Görevlerin hazırlanması aşamasında öğrencilerle görüşmeler yapılıp rehberlik edilecek ve her görüşme tutanak altına alınacaktır.

PERFORMANS KONULARI:

 

6.SINIF

 

7.SINIF

 

8.SINIF

 

1. Hücre nedir? Yapısında neler vardır?

2. Bitkisel dokularda kök, gövde ve yaprak

3. Bitkilerin çiçek yapısı ve görevi

4. Organik tarım

5. Kütle çekim kuvveti

6. Gel-git olayı

7. Maddenin tanecikli yapısı

8. Canlılarda üreme

9. Büyüme ve gelişme

10. Dirençler, seri ve paralel bağlama

11. Dolaşım sistemi

12.virüsler ve hastalıklar

13.Madde ve ısı

14. Işık ve ses

15. Yer kabuğu nelerden oluşur?

 

 

1. Fiziksel ve kimyasal değişmeler

2. Bileşikler

3. Elementlerden bileşik oluşturma

4. Atomun yapısı

5. Elementlerin sınıflandırılması

6. Kuvvetlerin etkisi

7. Bileşik kuvvet

8. iş-güç-enerji

9. Basit makineler

10. Pascal prensibi

11. Ekosistem

12. Doğadaki karbon ve azot döngüsü

13.Erozyon

14. Hava kirliliği

15. Su kirliliği

 

1.Atom

2. Kimyasal tepkimeler

3.Elementlerden bileşik oluşturma

4. Asitler-bazlar-tuzlar

5.DNA-RNA

6. Fotosentez

7. Mendel çalışmaları

8. Akraba evliliği

9. Mitoz-Mayoz bölünme

10. İnsan embriyosunun gelişimi

11.Elektromıknatıslar

12. Jeneratörler

 

 

PROJE KONULARI

6. SINIF

7. SINIF

8. SINIF

 1. Bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırılması
 2. Hayvansal hücrelerin çeşitliliğinin araştırılması
 3. İnsanlarda gelişim dönemleri
 4. Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar
 5. Organik tarımın insanlık için önemi
 6. Bileşke kuvvet
 7. Yer çekimi kuvveti
 8. Dinamometre yapımı
 9. Atomun yapısı
 10. Molekül modeli yapalım
 11. İletken ve yalıtkan maddeler
 12. Basit reosta modeli
 13. Teknolojik gelişmelerin dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanımı
 14. Soluk alıp Verme mekanizması
 15. Isının yayılma yolları
 16. Isı yalıtımının önemi
 17. Yansıma kanunları
 18. Yankı olayı
 19. Bilim ve teknolojide sesin yansıma olayında yararlanılması
 20. Maddelerin teknolojide ham madde olarak kullanılması
 21. Erozyon alayı
  1. Fiziksel ve kimyasal değişmeler
  2. Bileşikler
  3. Elementlerden bileşik oluşturma
  4. Atomun yapısı
  5. Elementlerin sınıflandırılması
  6. Kuvvetin etkileri
  7. Bileşke kuvvet
  8. İş-güç-enerji
  9. Basit makineler
  10. Ekosistem
  11. Erozyon
  12. Hava ve su kirliliği
  13. Kimyasal bağlar
  14. Kimyasal denklemler ve yerleştirme yolları
  15. Kimyasal olaylar ve çevreye yararları
  16. Asitler-bazlar-tuzlar
  17. Vitaminlerin önemi ve eksikliğinde hastalıklar
  18. Oksijenli-oksijensiz solunum
  19. DNA’nın yapısı ve kromozomlar
  20. Genetik kopyalama
  21. Biyoloji alanındaki son yenilikler
  22. Canlılarda üreme ve çeşitlilik
  23. Hücre ve hücre bölünmesi
  24. İnsanlarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler
  25. Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar
  26. Elektrik akımının etkileri
  

 

 1. 12.  Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilere 1 dönemde 3 yazılı, 2 ders içi performans ve en az 1 ders dışı performans verilmesine; İsteyen öğrencilere 1. Dönem isteyenlere 2. Dönem en az 1 proje görevi verilmesine karar verilmiştir.

Öğrencilerin girecekleri SBS dikkate alınarak yapılacak yazılı değerlendirmelerin formatı; boşluk doldurma, eşleştirme, kavram haritası, balık kılçığı, çoktan seçmeli, doğru yanlış ve klasik soru şeklinde olmasına karar verildi.

 

 1. 13.  Fen ve Teknoloji Dersinde yapılacak yazılı değerlendirmelerin
  1. Dönem; Ekim ayının 4. Haftası, Kasım ayının 4. Haftası,Ocak ayının 1.haftası
  2. Dönem; Mart ayının2. Haftası, Nisan ayının 2. Haftası,Mayıs ayının 4.haftası

Yapılmasına karar verildi.

 

 1. 14.  Laboratuar araç ve gereçlerinin korunması konusunda tüm öğrencilere gerekli uyarıların yapılmasına ve bu noktada öğretmenin kontrol edici olmasına karar verildi. Eksiklerin belirlenip liste halinde okul idaresine verilmesine karar verildi.

 

 1. 15.  2013-2014 Eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi dileği ile toplantıya zümre başkanı …..  ………. tarafından son verildi.

 

…..  ……….                                                                      …..  …………….

Müdür Yardımcısı                                                         Fen ve Tek.Öğrt.

 

 

………  …………

OKUL MÜDÜRÜ

  2011 2012 Fen ve Teknoloji 1.Dönem 1.Zümre Öğretmenler Kurulu Tutanağı (96,0 KiB, 141 hits)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.