2013-2014-Bilgisayarda-Klavye-Kullanimi-Dersi-Yillik-Plani

Tablonun altından bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

SÜRE HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR ÖĞRENME-ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ DEĞERLENDİRME (Hedef ve          Davranışlara         Ulaşama Düzeyi)
AY HAFTA  SAAT
1. MODÜL: F KLAVYE 1
EYLÜL 3 3 Duruş ve oturuş tekniklerine uygun oturabilecektir. A. Oturuş ve Duruşu Ayarlama
1 – Oturuş Şekli           2 – Kolların Duruşu                                                                              3 – Ellerin Duruşu         4 – Parmakların Duruşu
5 – Ayakların Duruşu
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.
4 3 Bilgisayarı kullanarak F klavyede parmaklarını temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf tuşlarına basarak yazı yazabilecektir. B.Harf Tuşlarını Kullanmak                                                      1 – Parmakları Temel Sıraya Yerleştirme                                         -Aralık Çubuğu                                                                             -Enter Tuşu Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.
EKİM 1 3 Bilgisayarı kullanarak F klavyede parmaklarını temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf tuşlarına basarak yazı yazabilecektir. 2 – Temel Sıra Harfleri                                                                      A ve K  Tuşları Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.
2 2 Bilgisayarı kullanarak F klavyede parmaklarını temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf tuşlarına basarak yazı yazabilecektir. E,  M ve İ Tuşları Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.
3 3 Bilgisayarı kullanarak F klavyede parmaklarını temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf tuşlarına basarak yazı yazabilecektir. U,  Y  ve  L Tuşları Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.
5 2 Bilgisayarı kullanarak F klavyede parmaklarını temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf tuşlarına basarak yazı yazabilecektir. T  ve  Ü  Tuşları                                                                                                     ATATÜRK İLKELERİ Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.
KASIM 1 3 Temel harf sırasına göre diğer harf tuşlarına basarak yazı yazabilecektir.                                            ATATÜRK’ FİKİR HATATI 3- Temel Sıra Dışındaki Harfler                                                                               Ş,  ve  I  Tuşları                                                                                         1. DEĞERELNDİRME Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.
1. UYG. SINAV
2 3 F klavyede parmaklarını temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf sırasına göre diğer harf tuşlarına basarak yazı yazabilecektir. R,  S VE C Tuşları Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
3 3 F klavyede parmaklarını temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf sırasına göre diğer harf tuşlarına basarak yazı yazabilecektir. O,  D ve Z Tuşları Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
4 3 F klavyede parmaklarını temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf sırasına göre diğer harf tuşlarına basarak yazı yazabilecektir. N  ve  Ğ  Tuşları Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
ARALIK 1 3 F klavyede parmaklarını temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf sırasına göre diğer harf tuşlarına basarak yazı yazabilecektir. Ç  ve  G  Tuşları                                                                                   II.DEĞERLENDİRME Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
2. UYG. SINAV
2 2 F klavyede parmaklarını temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf sırasına göre diğer harf tuşlarına basarak yazı yazabilecektir. H,  V  ve B Tuşları Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
ARALIK 3 1 F klavyede parmaklarını temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf sırasına göre diğer harf tuşlarına basarak yazı yazabilecektir. Ö Tuşu  ve J Tuşu                                                                                                      III. DEĞERLENDİRME Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
3. UYG. SINAV
4 2 F klavyede parmaklarını temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf sırasına göre diğer harf tuşlarına basarak yazı yazabilecektir. Sürat Çalışmaları                                                                   Yanlışlar Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
OCAK 1 3 Tüm harfleri bakmadan yanlışsız yazabilir Sürat Çalışmaları                                                                   Yanlışlar Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
2. MODÜL   : F KLAVYE 2
2 3 1. F klavyeyi kullanarak bilgisayar yazılarında noktalama işaretlerini  kullanabilecektir. A.Klavyede Noktalama İşaretlerinin Yerleri ve Tuşlanması
1 – Nokta
2 – Virgül
3 – İki Nokta Üst Üste
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
3 3 1. F klavyeyi kullanarak bilgisayar yazılarında noktalama işaretlerini kullanabilecektir.     4 – Noktalı Virgül
5 – Ünlem
6 – Parantez
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
4 3 1. F klavyeyi kullanarak bilgisayar yazılarında noktalama işaretlerini kullanabilecektir.     7 – Tire
8 – İnceltme İşareti
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
ŞUBAT 2 3 2. F klavyeyi kullanarak bilgisayarda sayı tuşlarını tuşlayarak hızlı bir şekilde sayı yazabilecektir. B.Sayı Tuşlarının Yerleri ve Tuşlanması
0 Sayı Tuşu
1 Sayı Tuşu
2 Sayı Tuşu
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
3 3 2. F klavyeyi kullanarak bilgisayarda sayı tuşlarını tuşlayarak hızlı bir şekilde sayı yazabilecektir.     3 Sayı Tuşu
4 Sayı Tuşu
5 Sayı Tuşu
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
4 3 2. F klavyeyi kullanarak bilgisayarda sayı tuşlarını tuşlayarak hızlı bir şekilde sayı yazabilecektir.     6 Sayı Tuşu
7 Sayı Tuşu
8 Sayı Tuşu
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
MART 1 3 2. F klavyeyi kullanarak bilgisayarda sayı tuşlarını tuşlayarak hızlı bir şekilde sayı yazabilecektir.    9 Sayı Tuşu
Sürat Çalışması
IV. DEĞERLENDİRME
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
4. UYG. SINAV
2 3 3. F klavye ile bilgiayarda yazı yazarken yardımcı tuşları hızlı bir şekilde kullanabilecektir. C.Yardımcı Tuşların Yerleri ve Tuşlanması
1 – Alt         2 – Ctrl       3 – Alt Gr                                               4 – Esc        5 – Tab       6 – Caps Lock
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
3 3 3. F klavye ile bilgiayarda yazı yazarken yardımcı tuşları hızlı bir şekilde kullanabilecektir.  6 –  Silme      8 – End            9 – Home                                           10 – Insert     11 – Delete       12 – Page Up Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
4 3 3. F klavye ile bilgiayarda yazı yazarken yardımcı tuşları hızlı bir şekilde kullanabilecektir. 11 – Page Down      14 – Fonksiyon Tuşları Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.
MODÜL   : YAZI BİÇİMLEME
NİSAN 1 3 1.TSE standartlarına uyarak resmi yazının 1.derece bölümlerini biçimlendirebilecektir. A.Yazının 1.Derece Bölümlerini Biçimlendirme
1 – Başlık        2 – Konu                                                               3 – Sayı         4 – Tarih
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.                              Çeşitli İş ve Resmi Yazılar
MAYIS 2 2 1.TSE standartlarına uyarak resmi yazının 1.derece bölümlerini biçimlendirebilecektir. 4 – Adres       6 – Metin                                                                  7 – İmza veya Paraf Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.                              Çeşitli İş ve Resmi Yazılar
3 1 2.TSE standartlarına uyarak resmi yazının 2.derece bölümlerini biçimlendirebilecektir. B.Yazının 2.Derece Bölümlerini Biçimlendirme
1 – Gizlilik, İvedilik
2 – İlgi ve İlgilinin Dikkatine
5. DEĞERLENDİRME
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.                              Çeşitli İş ve Resmi Yazılar
5. UYG. SINAV
4 3 2.TSE standartlarına uyarak resmi yazının 2.derece bölümlerini biçimlendirebilecektir.     3 – Ek
4 – Dağitim
5 – Satır Aralığı
6 – Paragraf Boşluğu
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.                              Çeşitli İş ve Resmi Yazılar
5 3 3.Kurum standardına göre iş yazılarını biçimlendirecektir. C. İş Yazıları Biçimi
1 – Hitap Şekli ve Yazıdaki Yeri
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.                              Çeşitli İş ve Resmi Yazılar
MAYIS 1 3.Kurum standardına göre iş yazılarını biçimlendirecektir.     2 – Blok ve Ortalama İmza Satırlarının Yeri Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.                              Çeşitli İş ve Resmi Yazılar
2 3 4.Dilekçe yazım kurallarına göre kurum ve kuruluşlara dilekçe yazabilecektir. D. Dilekçe Yazma Kuralları ve Düzenleme
1 – Başlık ve Sayı Yazım Farkı
2 – Alıcı Adresi
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.                              Çeşitli İş ve Resmi Yazılar
3 3 4.Dilekçe yazım kurallarına göre kurum ve kuruluşlara dilekçe yazabilecektir.     3 – Dilekçelerde Metin Yazma Standardı
4 – İmza Bölümü
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.                              Çeşitli İş ve Resmi Yazılar
4 5.TSE standartlarına uyarak kağıtları zarflayarak postaya hazır hale getirebilecektir.                                                   ATATÜRK’ÜN GENÇLERE VERDİĞİ ÖNEM 5 – Gönderici Adresi                                                                      VI. DEĞERLENDİRME Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.                              Çeşitli İş ve Resmi Yazılar
6. UYG. SINAV
HAZİRAN 1 3 5.TSE standartlarına uyarak kağıtları zarflayarak postaya hazır hale getirebilecektir. E. Kağıt Boyutları ve Çeşitleri
1 – Kağıdın Sayfa Düzeninin Yapılması
2 – Yazının Ortalanması
Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.                              Çeşitli İş ve Resmi Yazılar
2 3 VI. DEĞERLENDİRME 4 – Yazı Karakterleri Seçimi                                                                               4 – Punto Seçimi Anlatım,                                   Göstererek yaptırma, Bilgisayarda uygulama Modül, Bilgisayar,
Projeksiyon.                              Çeşitli İş ve Resmi Yazılar
 Bu yıllık plan Talim Terbiye Kurulunun 08.02.2011 tarih ve 2011/10 sayılı kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgeler ve  2551 Sayılı Tebliğler Dergisindeki Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneğine Göre Hazırlanmıştır. 2104 ve 2488 Sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürkçülük Konuları Plana Eklenmiştir.

  2013-2014-Bilgisayarda-Klavye-Kullanimi-Dersi-Yillik-Plani (45,0 KiB, 254 hits)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.