MESLEKİ GELİŞİM 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI soru ve CEVAPLARI

1)Aşağıdakilerden hangisi ortak etik kurallarındandır? A)Güvenilir olma        C)Hak yeme        B)Yalan söyleme        D)Hırsızlık yapma 2)”Etik kutsaldır, çünkü aynı kıymette eşi yoktur

Devam