Fen ve Teknoloji Maddenin Özellikleri

                       MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

                           Maddelerin özelliklerini 2 grupta inceleyebiliriz :

 1. 1.      Maddelerin ortak özellikleri
 2. 2.      Maddelerin ayırt edici özellikleri

            MADDELERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

 *Madde miktarına bağlı olarak değişen özelliklerdir.

 1. 1.      Kütle
 2. 2.      Hacim
 3. 3.      Eylemsizlik
 4. 4.      Tanecikli yapı

 

            MADDELERİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

          *Madde miktarına bağlı olmayan özelliklerdir.

 1. 1.      Çözünürlük
 2. 2.      Genleşme
 3. 3.      Esneklik
 4. 4.      Erime noktası
 5. 5.      Donma noktası
 6. 6.      Kaynama noktası
 7. 7.      Özkütle (Yoğunluk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kütle : Madde miktarıdır. Maddenin değişmeyen en önemli özelliği, kütlesidir. Kütle “m” harfiyle gösterilir.
 • Hacim : Maddenin boşlukta (uzayda) kapladığı yerdir. Hacim “v” harfiyle gösterilir.
 • Eylemsizlik : Dışarıdan bir etki olmadıkça, maddenin içinde bulunduğu durumu koruma isteğidir.
 • Tanecikli yapı : Bütün maddeler atomdan oluşmuştur.
 • Çözünürlük : Bir maddenin başka bir madde içerisinde, belirli bir sıcaklıkta çözünebildiği maksimum miktarıdır. Maddenin bütün halleri için ayırt edicidir.
 • Genleşme : Maddenin ısı etkisiyle hacminde meydana gelen artış miktarıdır. Katı ve sıvılar için ayırt edicidir.
 • Esneklik : Dışarıdan bir kuvvetin etkisiyle maddenin şeklinde ve hacminde değişikliğin meydana gelmesidir. Sadece katılar için ayırt edicidir.
 • Erime noktası : Katı haldeki bir maddenin erimeye başladığı sıcaklıktır. Sadece katılar için ayırt edicidir.
 • Donma noktası : Sıvı haldeki bir maddenin donmaya başladığı sıcaklıktır. Sadece sıvılar için ayırt edicidir.
 • Kaynama noktası : Sıvı haldeki bir maddenin kaynamaya başladığı sıcaklıktır. Sadece sıvılar için ayırt edicidir.
 • Özkütle (Yoğunluk) : Bir maddenin birim hacminin kütlesidir. Maddenin bütün halleri için ayırt edicidir. Özkütle “d” harfiyle gösterilir.


AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER VE

MADDENİN HALLERİ

 

MADDELERİN KATI, SIVI, GAZ OLARAK

SINIFLANDIRILMASI :

Kütlesi ve hacmi olan, boşlukta yer kaplayan her şeye “madde” denir.

Çevremizde gördüğümüz maddeleri katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırabiliriz.

 KATILARIN ÖZELLİKLERİ :

 

 • Katı hali, maddenin en düzenli halidir.
 • Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır.
  • Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.
  • Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır.
  • Katılar sıkıştırılamaz.

SIVILARIN ÖZELLİKLERİ :

 • Sıvılar, katılara göre daha düzensizdir.
 • Sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar, katılara göre daha fazladır.
 • Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti, katılardakine göre daha azdır.
  • Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
  • Sıvıların belirli bir hacmi vardır.
  • Sıvılar, akışkandır.
  • Sıvılar çok az sıkıştırılabilir.

 

GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

 • Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir.
 • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır.
 • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır.
 • Gazların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
 • Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmini alırlar.
  • Gazlar, uçucudur.
  • Gazlar rahatlıkla sıkıştırılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: