DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AŞAĞIDADIR. sORULAR KLASİK SORULARDIR. DİL VE ANLATIM DERSİ İLK YAZILIR SORULARI

1-       İletişim Çeşitleri

* Dille gerçekleştirilen iletişim

* Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim

* Resim,şekil,çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim

* Simgelerle gerçekleştirilen iletişim

 

2-            Sosyal gösterge : Trafik ışıkları,görgü kuralları.

Doğal gösterge: Güneşin batışı ,yaprakların sararması

 

3-       Aşağıdaki cümlelerin karşısına  dilin hangi işlevde kullanıldığını yazınız.

Semih kapıyı aç.   Alıcıyı harekete geçirme

Ne oldu sana?          Kanalı kontrol

Su; iki hidrojen bir oksijen molekülünden oluşur.  Göndericilik.

Gençler, bayramınız kutlu olsun!    Heyecan bildirme işlevinde.

Şiirlerde kullanılan işleve ……şiirsellik………. İşlevi denir.

4-       LEHÇE: Bir dilin tarih içerisinde bilinmeyen bir dönemde kendinden ayrılmış olup büyük farklılıklar gösteren kollarına denir.Örn: Çuvaşça,Yakutça

ŞİVE: Bir dilin bilinen tarihi seyri içinde kendinden ayrılmış olup bazı farklılıklar gösteren kollarına denir.Örn: Kırgızca, Kazakça,Azerice …

AĞIZ: Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine denir. Yörelere göre söyleyiş farklılıkları vardır ama yazılış aynıdır. Örn: Karadeniz ağzı,Ege ağzı

5-       Akraba diller arasında Ses düzeni , şekil , yapı , söz dizimi kelime hazinesi yönünden aralarında ilişki bulunur.

6-       Aşağıdaki Dillerin Bağlı olduğu dil ailesini ve  yapı bakımından  özelliğini belirtiniz

 • İngilizce: Hint Avrupa dilleri – Germen dilleri – Gövde Çekimli dilleri
 • İtalyanca: Hint Avrupa dilleri – Latin  dilleri – Gövde Çekimli dilleri
 • Arapça:Hint- Sami dilleri- Çekimli dil
 • Türkçe: Ural Altay –Altay dilleri – Sondan eklemeli
 • Çince    : Çin – Tibet Dil ailesi –Tek heceli Dil

7-       Gençliğe Hitabe metnindeki iletişimin öğeleri

Gönderici: M. Kemal Atatürk             Alıcı: Türk Gençliği  İletiTürk İstiklâl  ve Cumhuriyetini sonzuza kadar  muhafaza ve müdafa etmektir. Kanal: Nutuk  türü veya yazılı  Dönüt: Devam ediyor Bağlam: Türkiye Cumhuriyeti

8-.   Aşağıdaki  eserlerler Tükçe’nin hangi dönemlerine aittir? Yazınız.

 • Divan- ı Hikmet:  Eski Türkçe  – Karahanlı Dönemi
 • Orhun Abideleri: Eski Türkçe – Göktürk Dönemi
 • Mesnevi (Mevlana): Batı Türkçesi – Eski  Anadolu Türkçesi
 • Şikâyetnâme:Batı Türkçesi – Osmanlı Türkçesi
 • Nutuk:Çağdaş Dönemi – Türkiye Türkçesi

 

9-  Aşağıdaki kelimelerin Türkçe kelime yapısına uygun olup olmadığını sebebiyle birlikte açıklayınız.

 • Jeton: Uymaz  çünkü  “j” ile başlamaz ve ikinci hecede “o” olmaz.
 • Saygılı: Uyar
 • Saffet: Uymaz çünkü; iki aynı sessiz  harf yanyana bulunmaz.
 • Sözcük: Uyar
 • Tren:: Uymaz, çünkü kelime başında iki sessiz harf yanyana bulunmaz.

a) Bu şehrin büyük olduğunu söylemiştik.

1- ünlü düşmesi vardır. 2- ünsüz yumuşaması 3- ünsüz benzeşmesi

b) Küçücük sıralar, daracık koridorlardan geçmiş.

5- ünsüz düşmesi 6- Ünlü türemesi

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Join me: