BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIM KURSU SINAV SORULARI

 1. I. Aritmetik işlem yapma

II. Karşılaştırmalara dayalı karar verme

III. Yaptığı işlemlerin sonucu saklama

IV. Sakladığı bilgilere istenildiğinde erişme

Bilgisayar yukarıdakilerden hangilerini yapma işlevine sahiptir?

a) I-II   b) III-IV  c) I-II-III   d) II-III-IV   e) I-II-III ve IV

2. Bilgisayarınız sık sık kilitleniyor. Öncelikle ne yapmanız gerekir?

a) formatlamak

b) bilgisayarda aynı şekilde çalışmayı sürdürmek

c) virüs aramak

d) kilitlenmeye neden olan dosyayı bulup silme

e) bilgisayarın içini açıp tozları üflemek

3. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar okur yazarı olmak için gerekli olan temel özelliklerden birisi değildir?

a)   Kaynak program yazmak

b)   Klavye aracılığı ile veri girmek

c)   Yazıcıyı kullanmak

d)   Bilgisayara bir program yüklemek

e)   Bilgisayarda bulunan bir yazıyı bulmak

 

 1. I. Güneş ışığı

II. Toz

III. Magnetik ortam

IV. Nem

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir disketteki verilerin bozulmasının nedeni olabilir?

a) I-II   b) III-IV  c) I-II-III   d) II-III-IV   e) I-II-III ve IV

 

 1. I. Farenin tuşuna bir kez basıp bırakmaya tıklatma
 2. Farenin tuşuna iki kez basıp bırakmaya çift tıklatma

III.Farenin sağ tuşuna bir kez basınca açılan menüye kısayol menüsü

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız I  b) Yalnız II   c) Yalnız III  d) I ve II    e) I-II-III

 

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 1. Bir kısayolu silince program da silinir.
 2. Masaüstünde bulunan simgelere kısayol denir.
  1. Masaüstünde bulunan bir simgeye çift tıklatınca program çalışır.
  2. Bir simgenin adını değiştirmek için, simgenin altındaki yazının üzerine bir kez basılıp, sonra yeni isim girilir.

a) I-II-III ve IV      b) II-III ve IV      c) Yalnız I

d) Yalnız II             e) Yalnız III

 

7. Farenin ucunu bir simgenin üzerine getirip bir kez basıp, parmağımızı kaldırmadan başka bir yere götürüp bırakmaya ne denir.

a) Tutma               b) Kesme            c) Sürükleme

d) Sıkıştırma          e) Yürütme

 

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I)       1 Bit 0 ve 1 sayılarından oluşur.

II)     1 Byte 8 bittir.

III)   1024 Kilobyte 1 Megabyte’tır.

IV)    1024 Megabyte 1 Gigabyte’tır.

a) I-II-III ve IV          b) I ve II           c) I, II ve III

d) Yalnız IV                 e) Yalnız I

 

9) Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I)    Virüsler, internet, disket ve CD-ROM’lar aracılığıyla bulaşabilirler.

II)  Virüslerden korunmanın en iyi yolu bilgisayara yüklenecek dosyaların güncellenmiş virüs temizleme programı ile tarayarak kullanmaktır.

III)Virüsler bir başka programa yapışarak yayılmaktadır.

IV) Belli tarihlerde çalışıp ekrana resim, mesaj çıkması, bilgisayar sisteminin yavaşlaması ve kilitlenmesi ile dosyaların ve sistemin hasar görmesi bilgisayara virüs bulaştığının belirtisidir.

a) I, II, III, IV          b) II, III                c) I, II, IV

d) I, II, III               e) I, III, IV

10. Telefon aracılığıyla birbirine uzak yerlerde bulunan bilgisayarlar arasında iletişimi sağlayan çevre birimine verilen ad nedir?

a) Fax   b) Driver    c) Scanner    d) CD    e) Modem

 

 1. Bilgisayarda disket sürücü hangi harfle belirtilir?

a) A       b) C        c) D           d) E           e) F

 

 1. Verilerin, donanımın ve yazılımın paylaşılarak maliyetin düşürülmesi ve bilgisayarlar arası haberleşmenin yapılması amacıyla bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşturulan sisteme ne ad verilir?

a) işletim sistemi          b) ağ              c) Teleks

d) Kişisel bilgisayar       e) GSM

 

 1. Okulumuzda yazı yazmak amacıyla kullanılan programın adı nedir?

a) DOS    b) Windows 9x   c) WinWord   d) Paint   e) WinZip

 

14. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar donanımı değildir?

a) Ekran    b) Klavye     c) Windows     d) Fare    e) bellek

 

15.   I. Bilgisayar programlarına yazılım denir.

II. Bir HD disketin kapasitesi 1.44 Megabyte’dır

III. Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) I-II   b) I-III    c) II-III     d) I-II-III     e) Yalnız I

 

16.  Aşağıdaki bellek türlerinden hangisinin üzerindeki bilgiler bilgisayar kapatıldığında silinir?

a) RAM    b) ROM    c) PROM     d) EPROM     e) Sabit disk

 

17. I. DOS

II. Windows

III. Frontpage

IV. Excel

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletim sistemidir?

a) I-II   b) III-IV  c) I-II-III   d) II-III-IV   e) I-II-III ve IV

 

18. Hükümet kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ticari kuruluşlar ve askeri kuruluşlar internet adreslerinde sırasıyla nasıl kısaltılmıştır?

a) gov, org, com, mil     b) com, gov, org, mil

c) gov, org, com, k12     d) org, com, gov, mil

e) org, mil, gov, com

19. Bir internet adresinin sonunda ülke kısaltması yoksa bu ne anlama gelir?

a) yanlış adres  b) Avrupa adresi  c) ABD’de bir adres

d) Türkiye’de bir adresi                e) Japonya adresi

20. İnternet üzerinden bir dosyayı kendi bilgisayarımıza indirmeye/kaydetmeye  ne ad verilir?

a) download           b) hacker            c) format

d) install                e) setup

21. Elektronik posta adresi, @ ile ayrılan iki kısımdan oluşur. @ işaretinin sol tarafına ………………… ismi; sağ tarafına ………………… ismi adresi yazılır.

a) kullanıcı, soyad     b) kullanıcı, kullanıcı

c) servis, servis        d) servis, kullanıcı

e) kullanıcı, servis

22. Elektronik posta gönderirken, postayı göndereceğimiz kişinin (alıcı) adresi hangi alana yazılır?

a) attachment           b) from               c) mesaj alanı

d) subject                 e) to

23. Gönderilecek olan elektronik postaya “dosya” ekleme işi hangi komut kullanılarak yapılır?

a) attachment           b) subject            c) to

d) New Msg              e) file

 

24. Gelen mesajı başka birisine göndermek için hangi komut kullanılır?

a) Print                b) New Msg                 c) Reply

d) Get Msg           e) Forward

 

25. Aşağıdakilerden hangisi dosyaların sıkıştırılması için kullanılan programdır?

a) WinZip     b) ICQ       c) Office       d) Dosya    e) DOS

 

26. Bir kilobayt kaç bite karşılık gelir?

(a) 912                                     (b) 1000                                   (c) 1

(d) 1024                                (e) 124

 

 

 

27. 1 )    Yandaki simgenin görevi nedir?

a) Ekrandaki dosyayı siler.

b) Pencereyi simge durumuna küçültür.

c) Pencerenin ekranı kaplamasını sağlar.

d) Pencereyi önceki boyutuna getirir.

e) Açık olan pencereyi kapatır.

 

28. Klavyenin üzerindeki DELETE tuşunun işlevi nedir?

a) Yazı boyutunu büyütür.

b) İmleci sayfa sonuna götürür.

c) İmleci sayfa başına götürür.

d) İmlecin sağındaki karakteri siler.

e) İmlecin solurdaki karakteri siler.

 

 

29.                 Yandaki düğmelerin işlevleri sırasıyla nedir ?

a)   Kes – Kopyala – Yapıştır

b)   İtalik – Kalın – Altıçizili

c)


Kalın – İtalik – Altıçizili

d)   Altıçizili – İtalik – Kalın

e)   Kes – İtalik – Altıçizili

 

 

30.                   Yandaki simgenin işlevi nedir?

a)   İmlecin hangi satırda olduğunu gösterir.

b)   Sayfa boyutunu değiştirir.

c)   Karakter boyutunu değiştirir.

d)   İmlecin hangi sütunda olduğunu gösterir.

e)   Satır sayısı arasındaki boşluğu ayarlar.

 

 

31.            simgesinin görevi  nedir ?

 

a)   Dosyayı diskete kaydeder

b)   Eskiden yazılmış bir dosyayı açmaya yarar.

c)   Yeni boş sayfa açar.

d)   Yazıcıdan çıktı almaya yarar.

e)   İnternete giriş yapar.

 

32. İmleç nedir?

a)   Farenin orta tuşunun adıdır.

b)   Klavyenin üzerinde yanan ışığın adıdır.

c)   Ekranda yanıp-sönen işarettir.

d)   Farenin sol tuşudur.

e)   Farenin sağ tuşudur

 

33. ESC tuşunun görevi nedir ?

a) Komutu onaylar                     b ) Komutu iptal eder

c) Komutu yineler                      d ) Bloğu kopyalar

e) Büyük harfe geçilmesini sağlar.

 

 

 

34.            simgesinin görevi nedir?

a)    Yazı tipini değiştirir.

b)    Yazı boyutunu değiştirir.

c)     Dosyayı kaydetmeye yarar

d)    Dosyayı açmaya yarar.

e)    Virüs arar.

 

35. Sürekli büyük harfle yazı yazmak için hangi tuşa bir kez basmak yeterlidir?

a) Shift    b) Caps Lock        c) Ctrl        d) Alt      e) Tab

 

 

36)                simgesinin görevi nedir?

a) Dosyaya başlık yazılmasını sağlar

b) Açık dosyayı kapatır.         c) Sayfayı ortalar.

d) Sayfayı keser.                  e) Yeni dosya açar.

 

37) Yandaki butonların görevleri sırasıyla hangisidir?

 

a)    Ortala, sağa hizala, sola hizala

b)    Sağa hizala, sola hizala, ortala

c)     Sola hizala, ortala, sağa hizala

d)    Sola hizala, sağa hizala, ortala

e)    Ortala, sola hizala, iki yana yasla

 

 1. Yandaki açılır menünün görevi nedir?

a)    Yazı boyutunu değiştirir.

b)    Yazı tipini değiştirir.

c)     Yazının rengini değiştirir.

d)    Yazının genişliğini değiştirir.

e)    Yazının eğimini değiştirir.

 

 

39.                  simgesinin görevi nedir?

a)    Sadece A harfi yazmaya yarar.    b) Word-Art ekler.

c)     Paint programına girmeye yarar. d) Altı çizili yazar.

e)   Word programına girmeye yarar.

 

 

 

 1. PAINT programındaki              simgenin görevi nedir?

a) Boyama yapar.     b) Resim çizer.     c) Boya püskürtür. d) Resim kopyalar       e) Resim keser

 

Aşağıdaki tabloyu 41, 42 ve 43. sorular için kullanınız.

 

 1. B1 hücresine = A1*A7 formülünü yazdığınızda B1 hücresinin görüntüsü ne olur?

a) 15       b) 20         c) 25       d) 10         e) 1

 

42. C2 hücresine  = A1+A2*A4 formülünü yazdığınızda C2 hücresinin görüntüsü ne olur?

a) 8         b) 10         c) 25       d) 26         e) 16

 

 1. C1 hücresine = TOPLA (A2:A5) formülünü yazdığınızda sonuç ne olur?

a) 19       b)22          c) 26       d)30          e) 35

 

44. Excel’de å simgesinin görevi nedir?

a) Yuvarla    b) Köprü    c) Topla     d) Ortalama  e) Eğer

 

45. I.  Excel  II. Winword     III. PowerPoint  IV. Frontpage

Yukarıdaki program ya da programlardan hangisini kullanarak girilen verilerden yararlanarak grafik çizilebilir?

a) Yalnız I  b) Yalnız II   c) I-III  d) II-III- IV  e) I-II-III-IV

 

46. DOS işletim sisteminde CLS komutu ne yapar?

a) Dosyaları siler    b) Ekranı temizler   c) Klasör siler

d) Kopyalar            e) Dizin yaratır.

 

47. Aşağıdakilerden hangisi sunu programı yapmakta kullanılır

a) PowerPoint           b) FrontPage        c) WinZip

d) WordArt               e) Ağ komşuları

 

48. I. Bağlantı       II. Link         III. Köprü

Bir sayfadan diğer sayfaya geçiş yapmak için kullanılan deyim yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

a) Yalnız I  b) Yalnız II   c) I-III  d) II-III        e) I-II-III

 

49. I. Install        II. Setup         III. Kur

Yukarıdaki komutlardan hangisi yada hangileri programı bilgisayara yüklemek için kullanılır?

a) Yalnız I  b) Yalnız II   c) I-III  d) II-III        e) I-II-III

 

50. Bir sununun her bir sayfasına ne ad verilir?

a) Efekt     b) Slayt     c) Gösteri     d) Çizim   e) Geçiş

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.