9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1.YAZILI (Karışık)

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

YABAN

         “ Sakarya Savaşı’ndan sonra düşman orduları Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerini, bize yer yer ateş yığınlarıyla örtülü ıssız ve engin bir virane halinde bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın, bu taş yığınları arasında, ilk insanlardan farkı yoktu. Bunlar, yarı çıplak bir halde dolaşıyor; alevin karattığı harman yerlerinde, toprağa, çamura karışmış yanık buğday ve mısır tanelerini iki taş arasında ezerek öğütmeye çalışıyor; adı bilinmez otlardan, ağaç köklerinden kendilerine bir nevi yiyecek çıkarıyor ve bir yabancının ayak sesini duyunca her biri bir yana kaçıp bir kovuğa saklanıyordu.”

Buraya bir akşamüstü, alacakaranlıkta geldikti. Mehmet Ali arabanın içinden kolunu dışarıya uzatıp:

– Aha bizim köy! diye bağırdığı vakit, bir süre, boş yere etrafa araştırdım, hiçbir şey görmedimdi. Neden sonra, Mehmet Ali’nin işaret ettiği tarafta bir karaltı seçer gibi olmuştum. Tek bir ışık yoktu. Yalnız uzaktan uzağa köpekler havlıyorlardı. Bu sesler, ıssız Anadolu ovalarının ortasında, tek yaşantı belirtisidir. Biraz daha sonra saman ve tezek kokularını duyacaktım. İşte duymaya başlamıştım.                                                                                            ( Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU )

—————————————————————————————————————————————————————————

SORULAR

SORU–1) Yaban romanının yazıldığı dönemin zihniyeti ile ilgili hangi unsurlar vardır? Açıklayınız.

SORU–2) Yaban romanından alınmış metnin teması ( Ana düşünce ) nedir?

SORU–3) Yukarıda Yaban romanından alınmış metni yapı yönünden inceleyiniz.

SORU–4) Yukarıdaki romanın anlatım biçimi ( anlatıcı ve bakış açısı ) nedir? Bunu nereden anlıyoruz?

SORU–5) Aşağıdaki iki metin arasındaki farkları maddeler yazınız.

                Metin–1- Bir İstanbul kızı olduğu için Neriman’ın bu farklar karşısındaki hayreti azalmıştı; fakat bir zamandan beri kendisinde yeni bir hayatın iştiyakı ve yeni bir medeniyetin şuuru uyanmaya başladığı için bu farkların her birine ayrı ayrı dikkat etmekten hoşlanıyordu. Bu ıtriyat mağazasının camekânı önünde durdular. Burada her şey, tek başına konmuş zarif bir küçük şişenin tatlı mavisi, ipek bir püskül, siyah kadifelerin arasında gizlenmiş ve ampulün yumuşak ışığı, bir gümüşün parıltısı… Gözleri ayrı ayrı çekiyor ve zapt ediyordu.

Metin–2-

SHAKİRA : (Saatine bakarak) It’s two a clock.  (Bunu söylerken Selo ve Mıstıfa konuşmaya başlar.)

SELO: Annaaaa! Bu Şakir Ağa didi bu gıza. Ekek ismi amma bi bildigleri vadır herhal. Aceb nirenin ağası?

JOHN: Biz gitmek istemek. Tarihî yer görmek.

SELO: Mıstıfa Ağa, bu gidmeg isteyo herhal?

SORU–6) Aşağıdaki metinde masal türünün hangi özellikleri bulunmaktadır?

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde… Pire berber iken, deve tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Tıngır elek, tıngır felek demişler, bu masalı şöyle anlatmışlar. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zamanda bir padişah ile bunun üç kızı varmış. Bir gün bu padişah kızlarını başına toplamış, beni ne kadar seversiniz? demiş. En büyük kız dünyalar kadar, ortanca kızı kucak kadar, küçük kızı da tuz kadar severim demiş. O sırada küçük kızı padişahın sofrasından ayağa fırlamış. Padişahım, duyduğuma göre sen küçük kızını seni tuz kadar seviyormuş dediği için öldürtmüşsün demiş. Padişahın söz söylemesine fırsat vermeden işte o küçük kız benim demiş ve bütün yemekleri tuzsuz yaptırdım ki kıymetimi anlayasın sözlerini eklemiş.

Padişah yaptığından utanarak küçük kızının boynuna sarılmış, tuzun ne kadar kıymetli olduğunu anlamış. Ondan sonra yeni bir dönem başlamış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

SORU–7) Anlatmaya bağlı edebi metin türleri nelerdir? Yazınız.

SORU- 8) “ Yazarlar eserlerini oluştururken kendilerinden önceki ve kendi dönemindeki yazarlardan etkilenir.” cümlesinden çıkardığınız sonucu yazınız.

—————————————————————————————————————————————————————————

SORU– 9)   Aşağıdaki cümlelerin önündeki parantez içlerine yargılar doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y ) yazınız.

(   )  Olay çevresinde gelişen edebi metinlerde tema yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmaz.

(   )  İlahi bakış açısında anlatıcı olay örgüsünün dışındadır.

(   )  Edebi metinler kendilerinden önce ve sonra yazılan edebi metinlerle dil, anlatım, tema yönünden ilişkilidirler.

(   )  Karagöz oyunu, modern tiyatronun türlerindendir.

                (   )  Ömer Seyfettin, Maupassant tarzı ( Olay öykücülüğü ) hikâyeleriyle tanınmıştır.

SORU– 10) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Anlatıcının olay kahramanı olduğu anlatım biçimine……………………………………….. denir.

Modern tiyatronun türleri…………….., ……………….., ………………..’dir.

                Olay çevresinde gelişen edebi metinler………………………………… ve ………………………………. diye ikiye ayrılır.

Memduh Şevket ESENDAL, …………………………………….. tarzı öyküler yazmıştır.

Edebi metinler kendilerinden önceki ve sonraki metinlerle …………, ………….., ………… ve …….. yönünden ilişkilidir.

SORU- 11) “ ( 1) Kapım kapalı. Açmak istiyorum. (2) Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum. (3) Karanlık bastı. (4) Elektrik düğmesini çevirdim. (5) Gayet zayıf bir ışık…”

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ruhsal durumu yansıtmaktadır?

A) 1                        B) 2                        C) 3                        D) 4                        E) 5

PUANLAMA: 1.2.3.4.5.6.7.8.10 soru 10’ar puan; 9. ve 11. sorular 5’er puandır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.