8. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Klasik Soruları

 1. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Klasik Soruları yer alan konular, cebir, denklem çözme, kesirler, oranlar ve yüzde gibi temel matematik konularını içermektedir. Bu dönemde öğrenciler, denklemleri çözmeyi, kesirlerle işlem yapmayı, oranları ve yüzde problemlerini çözmeyi öğrenirler.

Test Soruları:

 1. Soru: x + 5 = 12 denkleminin çözümü nedir?

Cevap: x = 7. Denklemi çözebilmek için her iki tarafı eşitleyerek x'in değerini buluruz.

 1. Soru: 3/4 ile 5/6 kesirlerinin toplamı kaçtır?

Cevap: 13/12. Kesirleri aynı paydada ifade ederek toplarız.

 1. Soru: Bir sayının %15'i, 75'tir. Bu sayı nedir?

Cevap: 500. Yüzdeyi ondalık olarak ifade edip denklem kurarak sayıyı buluruz.

 1. Soru: A ve B birer doğal sayıdır. A'nın B'ye olan oranı 3:4 ise, A'nın değeri nedir?

Cevap: A = 9, B = 12. Oranı kullanarak A'nın değerini buluruz.

 1. Soru: 6x + 3 = 21 denkleminin çözümü nedir?

Cevap: x = 3. Denklemi çözebilmek için her iki tarafı eşitleyerek x'in değerini buluruz.

 1. Soru: Bir sayının %20'si, 40'tır. Bu sayı nedir?

Cevap: 200. Yüzdeyi ondalık olarak ifade edip denklem kurarak sayıyı buluruz.

 1. Soru: 2/5 ile 3/8 kesirlerinin çarpımı kaçtır?

Cevap: 3/20. Kesirleri çarparak sonucu elde ederiz.

 1. Soru: Bir sayının %25'i, 250'dir. Bu sayı nedir?

Cevap: 1000. Yüzdeyi ondalık olarak ifade edip denklem kurarak sayıyı buluruz.

 1. Soru: A ve B birer doğal sayıdır. A'nın B'ye olan oranı 5:2 ise, A'nın değeri nedir?

Cevap: A = 25, B = 10. Oranı kullanarak A'nın değerini buluruz.

 1. Soru: 4x – 8 = 12 denkleminin çözümü nedir?

Cevap: x = 5. Denklemi çözebilmek için her iki tarafı eşitleyerek x'in değerini buluruz.11. Soru: Bir yarışta 10 km'yi 40 dakikada koşabilen bir sporcu, aynı hızla kaç kilometreyi 1 saatte koşar?

Cevap: 15 km. Sporcu 10 km'yi 40 dakikada koşuyor, bu da 0.4 saat eder. Dolayısıyla, 1 saatteki koşulan mesafeyi bulmak için 10 km'i 0.4 ile çarparız.

 1. Soru: Bir satıcının maliyeti 250 TL olan bir ürünü %20 kar marjıyla satması durumunda fiyatı ne olur?

Cevap: 300 TL. Kar marjı, maliyetin yüzde olarak ifade edilen kısmıdır. Bu durumda, 250 TL'nin %20'si 50 TL'dir ve bu kadarlık bir kar eklenerek fiyatı bulunur.

 1. Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu 12 cm ve alanı 48 cm² ise, kısa kenarının uzunluğu kaç cm'dir?

Cevap: 4 cm. Dikdörtgenin alanı, uzun kenarın uzunluğu ile kısa kenarın uzunluğunun çarpımına eşittir. Bu durumda, 12 cm x kısa kenar = 48 cm² şeklinde denkleme dönüştürülerek kısa kenarın uzunluğu bulunabilir.

 1. Soru: Bir araba yolda saatte 60 km hızla giderken kaç saatte 360 km yol alır?

Cevap: 6 saat. Hızı ve yol mesafesini kullanarak yolun zamanla ilişkisini bulabiliriz. 360 km'yi 60 km/saat hızla bölersek, sonuç olarak 6 saati elde ederiz.

 1. Soru: Bir satıcı, bir ürünü maliyetine %25 kar marjı koyarak sattığında 800 TL kazanç elde ediyor. Ürünün maliyeti nedir?

Cevap: 640 TL. Kar marjı, maliyetin yüzde olarak ifade edilen kısmıdır. Bu durumda, karın 800 TL olduğu ve bu karın maliyetin yüzde 25'i olduğu bilgisi kullanılarak denklem kurulup maliyet bulunabilir.

 1. Soru: Bir daire diliminin merkez açısı 60° ve çevresi 30 cm ise, dairenin yarıçapı kaç cm'dir?

Cevap: 5 cm. Daire diliminin merkez açısı, dairenin çevresinin yüzde olarak ifade edilen kısmıdır. Bu durumda, 60°'nin çevredeki oranını bulup dairenin yarıçapını hesaplayabiliriz.

 1. Soru: Bir okulun öğrenci sayısı 500'dür. Erkek öğrencilerin sayısı toplam öğrenci sayısının %40'ı ise, kalan öğrencilerin sayısı kaçtır?

Cevap: 300. Erkek öğrencilerin sayısı, toplam öğrenci sayısının yüzde 40'ı olduğu için kalan öğrencilerin sayısı toplam öğrenci sayısından erkek öğrenci sayısını çıkartarak bulunabilir.

 1. Soru: Bir kutuda 120 adet mavi, 80 adet yeşil ve 60 adet kırmızı top bulunmaktadır. Bu kutudan rasgele bir top çekildiğinde yeşil veya kırmızı olma olasılığı nedir?

Cevap: 0.4 veya %40. Olasılık, istenilen durumların toplam durumlara oranıdır. Bu durumda, yeşil veya kırmızı olan topların sayısı (80+60=140) ve toplam top sayısı (120+80+60=26019. Soru: Bir üçgenin iki kenarının uzunluğu sırasıyla 5 cm ve 7 cm ise, bu üçgenin en uzun kenarı kaç cm olabilir?

Cevap: 12 cm. Üçgenin iki kenarının uzunluğu toplamı diğer kenardan büyük olmalıdır. Dolayısıyla, 5 cm ve 7 cm olan kenarların toplamından daha uzun bir kenar olamaz.

 1. Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarı 16 cm, kısa kenarı ise 8 cm ise, bu dikdörtgenin alanı kaç cm²'dir?

Cevap: 128 cm². Dikdörtgenin alanı uzun kenar ile kısa kenarın çarpımına eşittir. Bu durumda, 16 cm x 8 cm olarak hesaplarsak 128 cm²'yi elde ederiz.

Bu sorular, 8. sınıf matematik dersinin 2. dönemi için sıkça karşılaşılan konuları ve örnekleri içermektedir. Konular arasında denklem çözme, kesirlerle işlem yapma, oranlar, yüzde problemleri, geometri gibi temel yetkinlikler bulunmaktadır. Bu soruları çözerek öğrenciler, bu konuları anlayarak matematik becerilerini geliştirebilirler.21. Soru: Bir oda içerisinde yemek masası, 4 sandalye ve bir dolap bulunmaktadır. Bu eşyaların toplam fiyatı 2000 TL ise, masanın fiyatının 500 TL olduğunu biliyoruz. Dolabın fiyatı kaç TL'dir?

Cevap: 1000 TL. Masanın fiyatı 500 TL olarak belirtilmiş. Dolayısıyla, diğer eşyaların toplam fiyatı 1500 TL (2000 TL – 500 TL) olur. Bu durumda dolabın fiyatını bulmak için toplam fiyatı masanın fiyatından çıkarırız.

 1. Soru: Bir arabanın yakıt deposuna 40 litre benzin doldurulduğunda, 100 km yol gidebilmektedir. Aynı arabaya 60 litre benzin doldurulduğunda kaç km yol gider?

Cevap: 150 km. Arabanın yakıt verimliliği, depodaki benzin miktarı ile gidilen yol arasındaki orana bağlıdır. Bu durumda, 40 litre benzinle 100 km yol gidiyor ise, 60 litre benzinle kaç km yol gideceğini bulmak için bu oranı kullanırız.

 1. Soru: Bir okul, öğrencilerine 800 adet kitap dağıtmak istiyor. Kitapların 3/5'i matematik, geri kalan kısmı ise fen ders kitabıdır. Okula kaçar adet matematik ve fen ders kitabı gerekmektedir?

Cevap: Matematik kitapları: 480 adet, Fen ders kitapları: 320 adet. Kitapların sayıları, toplam kitap sayısının verilen oranlara göre hesaplanabilir. Bu durumda, matematik kitaplarının sayısı 800 x 3/5 = 480 adet, fen ders kitaplarının sayısı ise 800 – 480 = 320 adet olur.

 1. Soru: İki sayı arasındaki fark 15'tir. Büyük olan sayının 5 katı, küçük olan sayının 3 katına eşittir. Bu iki sayı neler olabilir?

Cevap: Büyük sayı: 30, Küçük sayı: 15. Soruda büyük olan sayının 5 katının küçük olan sayının 3 katına eşit olduğu belirtilmiş. Bu durumu sağlayacak sayılar arasında büyük sayı 30 ve küçük sayı 15 olabilir.

 1. Soru: Bir mağazada indirimli olarak satılan bir ürünün fiyatı 80 TL'dir. İndirim oranı %20 olduğuna göre, bu ürünün indirim öncesi fiyatı kaç TL'dir?

Cevap: 100 TL. İndirim oranı, indirim miktarını indirim öncesi fiyata oranladığımız bir yüzdür. Dolayısıyla, 80 TL'yi %20 indirim oranına göre hesaplayarak indirim öncesi fiyatı bulabiliriz.

 1. Soru: Bir üçgenin iki kenarı 5 cm ve 8 cm'dir. Bu üçgenin alanı kaç cm²'dir?

Cevap: 20 cm². Üçgenin alanı, taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Bu durumda, 5 cm'lik taban uzunluğunu 8 cm'lik yükseklikle çarparak alanı hesaplayabiliriz.

 1. Soru: Bir kutuda mavi, yeşil ve kırmızı toplar bulunmaktadır. Mavi topların sayısı yeşil topların sayısının iki katıdır ve kırmızı topların sayısının yarısıdır. Eğer kutuda toplam 24 top bulunuyorsa, mavi topların say27. Sorusu devamı:
  Eğer kutuda toplam 24 top bulunuyorsa, mavi topların sayısı kaçtır?

Cevap: Mavi topların sayısı 12'dir. Soruda belirtilen koşullara göre, mavi topların sayısı yeşil topların sayısının iki katı olduğu için bu durumu denklemle ifade edebiliriz. Ayrıca kırmızı topların sayısının yarısı da mavi topların sayısına eşittir. Toplamda 24 top olduğu bilgisiyle birlikte bu denklemleri kullanarak mavi topların sayısını bulabiliriz.

 1. Soru: Bir kitapta toplam 450 sayfa bulunmaktadır. Cemal, her gün 15 sayfa okuyarak bu kitabı bitirmeyi planlıyor. Kitabı bitirmesi için Cemal'in kaç gün boyunca her gün 15 sayfa okuması gerekmektedir?

Cevap: 30 gün. Kitabın toplam sayfa sayısı 450 ve Cemal her gün 15 sayfa okuyor. Kitabı tamamlamak için Cemal'in 450 sayfayı 15 sayfa/gün hızıyla böldüğümüzde, sonuç olarak 30 gün elde ederiz.

 1. Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 2 katıdır. Alanı 48 cm² olan bu dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu kaç cm'dir?

Cevap: 4 cm. Dikdörtgenin alanı, uzun kenarın uzunluğu ile kısa kenarın uzunluğunun çarpımına eşittir. Bu durumda, alanı 48 cm² olan dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunu bulmak için denkleme dönüştürerek çözebiliriz.

 1. Soru: Bir üçgenin iki kenarı sırasıyla 6 cm ve 8 cm'dir. Bu üçgenin en büyük olası üçüncü kenarı kaç cm olabilir?

Cevap: 14 cm. Üçgenin iki kenarının toplamı diğer kenardan büyük olmalıdır. Dolayısıyla, 6 cm ve 8 cm olan kenarların toplamından daha uzun bir üçüncü kenar olabilir.

Bu sorular matematik konularından örnekler içermektedir ve farklı matematik becerilerini kullanarak çözülebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.