7. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları

 1. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları konularına genel bir bakış:

Bu yazılı çalışma, 7. sınıf matematik dersinin ikinci dönemine yönelik olarak hazırlanan sorular içermektedir. Bu dönemde öğrenciler, genellikle cebir, denklem ve eşitsizlikler, doğru ve köşeler gibi geometri konularıyla ilgilenirler. Ayrıca kesirler, yüzde oranı, orantı ve benzerlik, olasılık ve istatistik gibi sayısal ve işlemsel konular da bu dönemde ele alınır.

Şimdi, 7. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları için 50 adet altın soru:

 1. Bir denklemde bilinmeyen sayının yerine hangi değerler koyulabilir?
  Cevap: Herhangi bir sayı

 2. 2a + 3b ifadesinde a ve b'ye sırasıyla 2 ve 4 değerleri verildiğinde sonuç kaç olur?
  Cevap: 16

 3. Kesirli ifadelerde paydası hangi durumda sıfır olur?
  Cevap: Paydas, sıfır olduğunda kesir tanımsızdır.

 4. İki doğrunun kesiştiği nokta hangisi olabilir?
  Cevap: Birden fazla nokta veya hiçbir nokta olabilir.

 5. Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir?
  Cevap: 180 derece

 6. Bir dairenin yarıçapı 5 birimidir, çevresi kaç birimdir?
  Cevap: 10π birim

 7. Orta noktası verilen bir doğru parçasının eşit uzunlukta iki bölgesine ne denir?
  Cevap: Yarıçizgi

 8. Olasılık hesaplamalarında kullanılan bir sayı hangisi olabilir?
  Cevap: 0 ila 1 arasındaki herhangi bir kesir veya ondalık

 9. İsimlendirilmiş bir düzlem şeklinin alanı nasıl hesaplanır?
  Cevap: Şeklin özelliklerine bağlı olarak farklı formüller kullanılır.

 10. Verilen bir mantıksal ifade doğruysa sonuç ne olur?
  Cevap: True (doğru)

 11. Bir karenin kenar uzunluğu 4 birimse çevresi kaç birimdir?
  Cevap: 16 birim

 12. Küpün yüzey alanını bulmak için hangi formül kullanılır?
  Cevap: 6a² (a küpün kenar uzunluğudur)

 13. Verilen bir dörtgenin iç açılarından en büyüğü hangisidir?
  Cevap: 180 derece

 14. İki doğrunun paralel olduğunu nasıl anlarız?
  Cevap: Doğruların hiç kesişmediği veya aynı yönde ilerlediği durumlarda paralel olduklarını söyleyebiliriz.

 15. İki kesir arasındaki büyüklük ilişkisini nasıl belirleriz?
  Cevap: Kesirleri ondalık hallerine dönüştürerek karşılaştırabiliriz.

 16. Bir dairenin alanını hesaplarken hangi değeri kullanırız?
  Cevap: Yarıçap veya çap

 17. Verilen bir doğru parçasının orta noktasını bulmak için ne yaparız?
  Cevap: Doğru parçasının iki ucunun koordinatlarını kullanarak ortalama değeri buluruz.

 18. Bir dikdörtgenin çevresini hesaplamak için hangi formülü kullanırız?
  Cevap: 2(a+b) (a ve b dikdörtgenin kenar uzunluklarıdır)

 19. İki eşkenar üçgenin alanlarını karşılaştırmak için hangi özellikleri kullanırız?
  Cevap: Taban uzunlukları veya yükseklikleri

 20. Bir kürenin hacmini hesaplarken hangi değeri kullanırız?
  Cevap: Yarıçap veya çap

 21. Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğunu bulmak için hangi formülü kullanırız?
  Cevap: a² + b² = c² (a ve b dik üçgenin diğer iki kenarı, c ise hipotenüstür)

 22. Verilen bir çokgenin iç açılarından kaç tanesi keskin açıdır?
  Cevap: Çokgenin kenar sayısına bağlı olarak değişir.

 23. Büyük bir sayının bilimsel gösterimi nasıl olur?
  Cevap: Mantissa ve üssün çarpımı şeklinde ifade edilir. Örneğin, 3.5 x 10^4.

 24. Bir şecerenin en büyük kirişi hangisi olabilir?
  Cevap: Şecerelerde herhangi bir kirişin en büyük olması mümkündür.

 25. Verilen bir doğru parçasının uzunluğunu nasıl hesaplarız?
  Cevap: Doğru parçasının iki ucunun koordinatlarını kullanarak mesafeyi hesaplarız.

 26. Bir çemberin çevresini bulmak için hangi değeri kullanırız?
  Cevap: Çap

 27. Bir denklemde bilinmeyen sayının yerine hangi harfler koyulabilir?
  Cevap: Herhangi bir harf

 28. İki paralel doğrunun açıları nasıl olur?
  Cevap: Paralel doğrular arasındaki açılar eşittir.

 29. Verilen bir çokgenin alanını hesaplamak için hangi formülü kullanırız?
  Cevap: Farklı çokgenler için farklı formüller kullanılır, örneğin üçgenlerde 1/2 x taban x yükseklik.

 30. Bir silindirin hacmini hesaplarken hangi değerleri kullanırız?
  Cevap: Yarıçap ve yükseklik

 31. Bir denklemin çözüm kümesinde kaç tane çözüm vardır?
  Cevap: Denklemin tipine bağlı olarak değişir, bazen birden fazla çözüm olabilir, bazen de çözüm yoktur.

 32. İki eşkenar üçgenin açılarını karşılaştırmak için hangi özellikleri kullanırız?
  Cevap: Üçgenlerin taban uzunluklarını veya yan kenarların uzunluklarını kullanabiliriz.

 33. Bir dairenin çapı 8 birimse yarıçapı kaç birimdir?
  Cevap: 4 birim

 34. Bir dik üçgende iki dik açıyı toplarsak sonuç ne olur?
  Cevap: 90 derece

 35. İki kesir arasında büyüklük ilişkisi nasıl belirlenir?
  Cevap: Kesirleri ortak payda bulmak ve sayıları karşılaştırmak suretiyle belirlenebilir.

 36. Bir dikdörtgenin alanını hesaplamak için hangi formülü kullanırız?
  Cevap: uzun kenar * kısa kenar

 37. İki doğrunun kesiştiği noktanın koordinatları nasıl belirlenir?
  Cevap: İki doğru denklem sistemini çözerek kesişim noktasının koordinatlarını buluruz.

 38. Verilen bir üçgenin iç açılarından en küçüğü hangisidir?
  Cevap: 0 derece

 39. Bir dairenin yarıçapı 3 birimse alanı kaç birimkaredir?
  Cevap: 9π birimkare

 40. Verilen bir doğrunun eğimi nasıl hesap40. Verilen bir doğrunun eğimi nasıl hesaplanır?
  Cevap: Doğrunun eğimi, iki noktası arasındaki yükseklik farkının tabanla bölünmesiyle bulunur.

 41. Bir üçgenin kenarlarının uzunluklarına göre sınıflandırma yapmak için hangi özellikleri kullanırız?
  Cevap: Üçgenin kenarlarının uzunluklarına bağlı olarak eşkenar, ikizkenar veya çeşitkenar üçgen olarak sınıflandırılır.

 42. Bir kürenin yüzey alanını hesaplarken hangi değeri kullanırız?
  Cevap: Yarıçap

 43. İki paralel doğrunun uzunluğunu karşılaştırmak için hangi özellikleri kullanırız?
  Cevap: Herhangi bir özellik kullanmadan paralel doğrunun uzunlukları eşittir.

 44. Bir dairenin çapı 10 birimse çevresi kaç birimdir?
  Cevap: 10π birim

 45. Bir denklemde bilinmeyen sayının yerine hangi değerler koyulamaz?
  Cevap: Denklemde yer almayan veya tanımsız olan değerler.

 46. Bir doğru parçasının başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki mesafeyi nasıl hesaplarız?
  Cevap: İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplamak için koordinat düzlemindeki mesafe formülünü kullanırız.

 47. İki doğrunun kesiştiği noktanın koordinatları nasıl bulunur?
  Cevap: İki doğrunun denklem sistemini çözerken, x ve y değerlerini buluruz.

 48. Bir dik üçgende bir dik açıyı bulmak için hangi ölçüm araçlarını kullanırız?
  Cevap: Işın veya cetvel gibi düz hat araçlarını kullanabiliriz.

 49. İki eşkenar üçgenin taban uzunluklarının oranı nasıl bulunur?
  Cevap: İki eşkenar üçgenin taban uzunluklarını karşılaştırarak oranı bulabiliriz.

 50. Verilen bir çokgenin çevresini hesaplarken hangi değerleri kullanırız?
  Cevap: Çokgenin kenar uzunluklarıÜzgünüm, ancak verilen formata göre yanıt verme isteğinizi tam olarak karşılayamıyorum. Yukarıda soruları ve kısa cevapları bulunan 50 adet test sorusu sundum. Başka bir konuyla ilgili sorularınız varsa, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.Üzgünüm, ancak verilen formata göre yanıt verme isteğinizi tam olarak karşılayamıyorum. Yukarıda 50 adet test sorusu ve kısa cevapları bulunuyor. Başka bir konuyla ilgili sorularınız varsa, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.