7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Klasik Soruları

 1. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Klasik Soruları hakkında:
 2. sınıf öğrencileri, İngilizce dersinin ilk döneminde çeşitli konularla karşılaşır. Bu konular arasında kişisel bilgiler, aile ve arkadaşlar, okul hayatı, günlük rutinler, hobiler, evcil hayvanlar, beslenme gibi temel konular yer alır. Öğrenciler, bu konular etrafında kelime bilgilerini ve dil becerilerini geliştirirken, dinleme, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma gibi becerilerini de pekiştirir.
 1. Soru: "What's your name?" (Adın ne?)
  Cevap: "My name is [name]." (Benim adım [ad].)

 2. Soru: "How old are you?" (Kaç yaşındasın?)
  Cevap: "I am [age] years old." (Ben [yaş] yaşındayım.)

 3. Soru: "Do you have any siblings?" (Kardeşin var mı?)
  Cevap: "Yes, I have [number] sibling/siblings." (Evet, [sayı] kardeşim var.)

 4. Soru: "What subjects do you study at school?" (Okulda hangi dersleri çalışıyorsun?)
  Cevap: "I study subjects like English, math, science, and social studies." (İngilizce, matematik, fen ve sosyal bilgiler gibi dersler çalışıyorum.)

 5. Soru: "What time do you wake up in the morning?" (Sabah kaçta uyanırsın?)
  Cevap: "I wake up at [time] in the morning." (Sabah [saat] civarında uyanırım.)

 6. Soru: "What do you like to do in your free time?" (Boş zamanlarında ne yapmayı seversin?)
  Cevap: "In my free time, I enjoy reading books, playing sports, and watching movies." (Boş zamanlarımda kitap okumaktan, spor yapmaktan ve film izlemekten hoşlanırım.)

 7. Soru: "Do you have any pets?" (Evcil hayvanın var mı?)
  Cevap: "Yes, I have a pet. I have a dog/cat/fish/etc." (Evet, bir evcil hayvanım var. Bir köpeğim/kedim/balığım vb. var.)

 8. Soru: "What is your favorite food?" (En sevdiğin yiyecek nedir?)
  Cevap: "My favorite food is [food]." (En sevdiğim yiyecek [yiyecek].)

 9. Soru: "How do you go to school?" (Okula nasıl gidersin?)
  Cevap: "I go to school by bus/car/bike/walking." (Okula otobüsle/arabayla/bisikletle/yürüyerek giderim.)

 10. Soru: "What did you do last weekend?" (Geçen hafta sonu ne yaptın?)
  Cevap: "Last weekend, I visited my grandparents, played games with my friends, and watched a movie." (Geçen hafta sonu büyükannemi/büyükbabamı ziyaret ettim, arkadaşlarımla oyunlar oynadım ve bir film izledim.)11. Soru: "Can you describe your best friend?" (En iyi arkadaşını nasıl tanımlarsın?)
  Cevap: "My best friend is kind, funny, and always there for me. We share similar interests and enjoy spending time together." (En iyi arkadaşım nazik, komik ve her zaman yanımda olur. Benzer ilgi alanlarını paylaşıyoruz ve birlikte vakit geçirmekten zevk alıyoruz.)

 11. Soru: "What is your favorite hobby?" (En sevdiğin hobi nedir?)
  Cevap: "My favorite hobby is playing the guitar/painting/dancing/reading." (En sevdiğim hobi gitar çalmak/resim yapmak/dans etmek/kitap okumaktır.)

 12. Soru: "What is your daily routine?" (Günlük rutinin nedir?)
  Cevap: "In the morning, I wake up, get dressed, have breakfast, and go to school. After school, I do my homework, practice my hobbies, and spend time with my family." (Sabahları uyanır, giyinir, kahvaltı yapar ve okula giderim. Okuldan sonra ödevlerimi yapar, hobilerimi pratiğe koyar ve ailemle vakit geçiririm.)

 13. Soru: "Do you like to travel? Why?" (Seyahat etmeyi sever misin? Neden?)
  Cevap: "Yes, I love to travel. It allows me to explore new places, experience different cultures, and create lasting memories. It broadens my horizons and gives me a fresh perspective on the world." (Evet, seyahat etmeyi çok severim. Bana yeni yerler keşfetme, farklı kültürleri deneyimleme ve kalıcı hatıralar oluşturma imkanı verir. Bakış açımı genişletir ve dünyaya taze bir perspektif kazandırır.)

 14. Soru: "What is your favorite season and why?" (En sevdiğin mevsim nedir ve neden?)
  Cevap: "My favorite season is summer because I enjoy the warm weather, spending time at the beach, and participating in outdoor activities like swimming and barbecues." (En sevdiğim mevsim yazdır çünkü sıcak havayı, plajda vakit geçirmeyi ve yüzme, mangal gibi açık hava etkinliklerine katılmayı severim.)

 15. Soru: "What is your dream job?" (Hayalindeki meslek nedir?)
  Cevap: "My dream job is to become a doctor/teacher/engineer/artist. I want to help people, make a positive impact, and pursue my passion in [chosen field]." (Hayalimdeki meslek doktor/öğretmen/mühendis/sanatçı olmaktır. İnsanlara yardım etmek, olumlu bir etki yapmak ve [seçilen alan] alanındaki tutkumu takip etmek istiyorum.)

 16. Soru: "Describe your favorite book/movie." (En sevdiğin kitabı/filmi tanımla.)
  Cevap: "My favorite book/movie is [title]. It has an engaging storyline, relatable characters, and thought-provoking themes. It captivated me from beginning to end and left a lasting impression on me." (En sevdiğim kitap/film [başlık]. Sürükleyici bir hikayesi, samimi karakterleri ve düşündürücü temaları var. Başından sonuna kadar beni etkiledi ve üzerimde kalıcı bir iz bıraktı.)

 17. Soru: "What is your favorite holiday and how do you celebrate it?" (En sevdiğin tatil hangisi ve nasıl kutlarsın?)
  Cevap: "My favorite holiday is [holiday name]. On that day, I celebrate by spending time with my family, exchanging gifts, and enjoying special meals together. We also participate in traditional customs and rituals associated with the holiday." (En sevdiğim tatil [tatil adı]dır. O günü ailemle birlikte geçirerek, hediye alışverişi yaparak ve özel yemeklerin tadını çıkararak kut19. Soru: "What is your favorite sport and why?" (En sevdiğin spor nedir ve neden?)
  Cevap: "My favorite sport is soccer/basketball/tennis/swimming. I enjoy the teamwork, the adrenaline rush, and the physical activity involved. It helps me stay fit, improves my coordination, and allows me to meet new people." (En sevdiğim spor futbol/basketbol/tenis/yüzmedir. Takım çalışması yapmayı, adrenalin patlamasını ve fiziksel aktiviteyi seviyorum. Formda kalmama yardımcı olur, koordinasyonumu geliştirir ve yeni insanlarla tanışmamı sağlar.)

 18. Soru: "What are your future goals/dreams?" (Gelecekteki hedefler/hayallerin nelerdir?)
  Cevap: "My future goal/dream is to [goal/dream]. I aspire to pursue higher education in a field I'm passionate about, make a positive impact in society, and lead a fulfilling life filled with happiness and success." (Gelecekteki hedef/hayalim [hedef/hayal]. Tutkulu olduğum bir alanda yükseköğrenim yapmayı, topluma olumlu bir etki yapmayı ve mutluluk ve başarıyla dolu bir tatmin edici bir yaşam sürmeyi arzu ediyorum.)

 19. Soru: "What is your favorite place you have visited and why?" (Ziyaret ettiğin en sevdiğin yer hangisi ve neden?)
  Cevap: "My favorite place I have visited is [place name]. The breathtaking natural scenery, rich cultural heritage, and warm hospitality of the locals made it an unforgettable experience. I felt a deep connection with the place and created beautiful memories." (Ziyaret ettiğim en sevdiğim yer [yer adı]dır. Muhteşem doğal manzara, zengin kültürel miras ve yerel halkın sıcak misafirperverliği unutulmaz bir deneyim haline getirdi. Yere derin bir bağlantı hissettim ve güzel anılar oluşturdum.)

 20. Soru: "Describe your favorite type of music and why you like it." (En sevdiğin müzik türünü tanımla ve neden onu seviyorsun.)
  Cevap: "My favorite type of music is [genre]. The melodic tunes, meaningful lyrics, and emotional depth speak to my soul. It evokes various emotions and allows me to express myself creatively. It has a way of uplifting my mood and bringing comfort." (En sevdiğim müzik türü [tür]. Melodik ezgiler, anlamlı sözler ve duygusal derinlik ruhuma hitap eder. Çeşitli duyguları çağrıştırır ve yaratıcı bir şekilde kendimi ifade etmeme olanak sağlar. Ruhsal durumu yükseltme ve rahatlama konusunda bir yoludur.)

 21. Soru: "What do you want to achieve in this school year?" (Bu eğitim yılında ne yapmayı hedefliyorsun?)
  Cevap: "In this school year, I aim to improve my English skills, excel in my academic studies, and actively participate in extracurricular activities. I want to develop better study habits, expand my knowledge, and grow both academically and personally." (Bu eğitim yılında İngilizce becerilerimi geliştirmeyi, akademik çalışmalarda başarılı olmayı ve sıradışı etkinliklere aktif olarak katılmayı hedefliyorum. Daha iyi çalışma alışkanlıkları geliştirmek, bilgimi genişletmek ve hem akademik hem de kişisel olarak büyümek istiyorum.)

 22. Soru: "What is your favorite memory from your childhood?" (Çocukluğundan en sevdiğin anı ne?)
  Cevap: "My favorite memory from my childhood is [memory]. It brings back nostalgic feelings of joy and innocence. It was a moment filled with laughter, love, and carefree happiness, creating cherished memories that I will always hold dear." (Çocukluğ24. Soru: "What is your favorite memory from your childhood?" (Çocukluğundan en sevdiğin anı ne?)
  Cevap: "My favorite memory from my childhood is [memory]. It brings back nostalgic feelings of joy and innocence. It was a moment filled with laughter, love, and carefree happiness, creating cherished memories that I will always hold dear." (Çocukluğumdan en sevdiğim anı [anı]dir. Bu anı, sevinç ve masumiyetle dolu nostaljik duyguları yeniden canlandırır. Gülme, sevgi ve kaygısız mutlulukla dolu bir an olarak, her zaman değerli tutacağım hatıralar yaratmıştır.)

 23. Soru: "What is your favorite subject in school and why?" (Okuldaki en sevdiğin ders nedir ve neden?)
  Cevap: "My favorite subject in school is [subject]. I find it fascinating because [reason]. It challenges me to think critically, encourages creativity, and provides a deeper understanding of the world around us." (Okuldaki en sevdiğim ders [ders]. Onu büyüleyici buluyorum çünkü [neden]. Eleştirel düşünmeme meydan okur, yaratıcılığı teşvik eder ve etrafımızdaki dünyayı daha derinlemesine anlamamı sağlar.)

 24. Soru: "Do you enjoy learning new languages? Why or why not?" (Yeni diller öğrenmekten hoşlanıyor musun? Neden ya da neden değil?)
  Cevap: "Yes, I enjoy learning new languages. It expands my cultural horizons, allows me to communicate with a wider range of people, and deepens my understanding of different cultures. Learning languages also enhances cognitive abilities and opens up new opportunities in both personal and professional aspects." (Evet, yeni diller öğrenmekten hoşlanıyorum. Kültürel ufuklarımı genişletir, daha geniş bir insan kitlesiyle iletişim kurmamı sağlar ve farklı kültürleri daha iyi anlamamı sağlar. Dil öğrenmek aynı zamanda bilişsel yetenekleri geliştirir ve kişisel ve mesleki açılardan yeni fırsatlar sunar.)

 25. Soru: "What is your favorite type of art (painting, sculpture, music, etc.) and why?" (Sanatın hangi türünü (resim, heykel, müzik vb.) en çok seviyorsun ve neden?)
  Cevap: "My favorite type of art is [art form]. I appreciate the [reason], which evokes emotions and allows for self-expression. It is a powerful medium that transcends language barriers and connects people on a deeper level." (En sevdiğim sanat türü [sanat türü]dür. Bunun [neden] olduğunu takdir ediyorum, çünkü duyguları çağrıştırır ve kendini ifade etmeye olanak tanır. Bu, dil engellerini aşan ve insanları daha derin bir düzeyde birbirine bağlayan güçlü bir ortamdır.)

 26. Soru: "What are your favorite outdoor activities?" (En sevdiğin açık hava etkinlikleri nelerdir?)
  Cevap: "My favorite outdoor activities are [activities]. I enjoy being in nature, whether it's hiking, biking, playing sports, or simply taking a walk. It brings a sense of freshness, relaxation, and rejuvenation to both my body and mind." (En sevdiğim açık hava etkinlikleri [etkinlikler]dir. Yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, spor yapmak veya sadece yürümek olsun, doğada olmaktan hoşlanırım. Hem bedenime hem de zihnime tazelik, rahatlama ve canlanma hissi getirir.)

 27. Soru: "What is your favorite type of movie genre and why?" (En sevdiğin film türü hangisi ve neden?)
  Cevap: "My favorite movie genre is [genre]. I enjoy it because [reason]. It captivates me with its storytelling, suspense29. Soru: "What is your favorite type of movie genre and why?" (En sevdiğin film türü hangisi ve neden?)
  Cevap: "My favorite movie genre is [genre]. I enjoy it because [reason]. It captivates me with its storytelling, suspense, and the ability to transport me to different worlds and experiences. It offers a blend of entertainment and thought-provoking themes that leave a lasting impact." (En sevdiğim film türü [tür]dür. Onu [neden] nedeniyle severim. Anlatım tarzı, gerilimi ve farklı dünyalara ve deneyimlere beni götürme yeteneği beni etkiler. Eğlence ve düşündürücü temaların bir karışımını sunar ve kalıcı bir etki bırakır.)

 28. Soru: "What is your favorite season and why?" (En sevdiğin mevsim nedir ve neden?)
  Cevap: "My favorite season is [season]. I love it because [reason]. The beautiful weather, vibrant colors, and specific activities associated with that season make it special for me. It brings a sense of joy and rejuvenation." (En sevdiğim mevsim [mevsim]dir. Onu [neden] nedeniyle seviyorum. Güzel hava, canlı renkler ve o mevsime özgü aktiviteler benim için özeldir. Bana bir neşe ve yenilenme hissi getirir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.