6. Sınıf İngilizce 1. Dönem 3. Yazılı Test Soruları

 1. Sınıf İngilizce 1. Dönem 3. Yazılı Test Soruları konuları hakkında kısa açıklama: Bu testteki sorular, 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce dil becerilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Sorular, genellikle temel dilbilgisi kurallarını, kelime dağarcığını ve iletişim becerilerini ölçmektedir. Ayrıca dinleme, okuma ve yazma alanlarında da öğrencilerin yeteneklerini test etmektedir. Konular arasında zaman ifadeleri, günlük rutinler, alışveriş, aile üyeleri, ev hayatı, okul ve hobiler gibi temel konular bulunmaktadır.

 2. Soru: Which sentence is correct?
  a) He don't like playing basketball.
  b) She doesn't likes watching movies.
  c) They don't go to school on Sundays.
  d) I doesn't have any pets.
  Cevap: c) They don't go to school on Sundays.
  Açıklama: Gramer kurallarına göre, üçüncü şahıs tekil özne kullanıldığında yardımcı fiil olarak "doesn't" kullanılmalıdır. Bu nedenle doğru cevap "They don't go to school on Sundays." olacaktır.

 3. Soru: What is the opposite of "big"?
  a) Small
  b) Tall
  c) Fat
  d) Short
  Cevap: a) Small
  Açıklama: "Big" kelimesinin zıt anlamlısı "Small" (küçük) olacaktır.

 4. Soru: Choose the correct form of the verb in the sentence: My friends and I _______ soccer every Sunday.
  a) am playing
  b) play
  c) plays
  d) played
  Cevap: b) play
  Açıklama: Cümledeki özne "My friends and I" olduğu için, "play" fiilinin üçüncü şahıs ekini almaması gerekmektedir. Bu nedenle doğru cevap "play" olacaktır.

 5. Soru: What is the capital city of France?
  a) London
  b) Paris
  c) Madrid
  d) Rome
  Cevap: b) Paris
  Açıklama: Fransa'nın başkenti "Paris"tir.

 6. Soru: Which sentence is correct?
  a) I have a lot of fishes in my aquarium.
  b) She has two dog at home.
  c) They has many books on their shelves.
  d) He has a beautiful garden.
  Cevap: d) He has a beautiful garden.
  Açıklama: İngilizcede, tekil isimler için "has", çoğul isimler için "have" kullanılır. Bu nedenle doğru cevap "He has a beautiful garden." olacaktır.

[Devam eden 20 soru ve açıklamalarını içeren test soruları için lütfen devam ediniz.]6. Soru: Choose the correct form of the verb in the sentence: My sister ___________ TV every evening.
a) watch
b) watches
c) watching
d) watched
Cevap: b) watches
Açıklama: Cümlede üçüncü şahıs tekil özne olan "My sister" bulunmaktadır. Bu nedenle doğru cevap "watches" olacaktır.

 1. Soru: How do you spell the word "elephant"?
  a) Elifant
  b) Elepfant
  c) Elephantt
  d) Elephant
  Cevap: d) Elephant
  Açıklama: "Elephant" kelimesi doğru şekliyle yazıldığında d seçeneği gibi olacaktır.

 2. Soru: What is the correct order of the months in a year, starting from January?
  a) August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July
  b) February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January
  c) January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
  d) December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November
  Cevap: c) January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
  Açıklama: Doğru sıralama Ocak ile başlayan ve Aralık ile sonlanan şekilde olacaktır.

 3. Soru: Which sentence is correct?
  a) My brother like swimming.
  b) She don't have any brothers.
  c) They love to playing video games.
  d) I enjoy reading books.
  Cevap: d) I enjoy reading books.
  Açıklama: "Enjoy" fiili, kendisinden sonra fiilin -ing haliyle kullanılır. Bu nedenle doğru cevap "I enjoy reading books." olacaktır.

 4. Soru: How many continents are there in the world?
  a) 6
  b) 7
  c) 8
  d) 5
  Cevap: b) 7
  Açıklama: Dünyada 7 kıta bulunmaktadır.

[Devam eden 15 soru ve açıklamalarını içeren test soruları için lütfen devam ediniz.]11. Soru: Choose the correct form of the verb in the sentence: My parents ________ a new car last week.
a) buy
b) buys
c) bought
d) buying
Cevap: c) bought
Açıklama: Cümle geçmiş zamanda olduğu için doğru cevap "bought" olacaktır.

 1. Soru: What is the plural form of "child"?
  a) childs
  b) childes
  c) children
  d) child's
  Cevap: c) children
  Açıklama: "Child" kelimesinin çoğul hali "children" şeklindedir.

 2. Soru: Choose the correct sentence:
  a) I am go to school by bus.
  b) She go to the park yesterday.
  c) We are watching a movie right now.
  d) He don't like ice cream.
  Cevap: c) We are watching a movie right now.
  Açıklama: Şu anda gerçekleşen bir eylem ifade edildiği için doğru cevap "We are watching a movie right now." olacaktır.

 3. Soru: How many sides does a triangle have?
  a) 4
  b) 2
  c) 1
  d) 3
  Cevap: d) 3
  Açıklama: Bir üçgenin üç yanı vardır.

 4. Soru: Which word is an adverb?
  a) Happy
  b) Quickly
  c) Book
  d) Run
  Cevap: b) Quickly
  Açıklama: "Quickly" kelimesi bir zarftır ve bir eylemin nasıl yapıldığını belirtir.

 5. Soru: Choose the correct form of the verb in the sentence: They ________ to the beach every summer.
  a) go
  b) goes
  c) went
  d) going
  Cevap: a) go
  Açıklama: Cümlede genel doğrular ifade edildiği için "go" fiilinin üçüncü şahıs eki almaması gerekmektedir.

 6. Soru: Where is the Eiffel Tower located?
  a) London
  b) Paris
  c) Rome
  d) Madrid
  Cevap: b) Paris
  Açıklama: Eyfel Kulesi, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunmaktadır.

 7. Soru: What is the opposite of "hot"?
  a) Cold
  b) Big
  c) Tall
  d) Fast
  Cevap: a) Cold
  Açıklama: "Hot" kelimesinin zıt anlamlısı "Cold" (soğuk) olacaktır.

 8. Soru: Choose the correct sentence:
  a) He am playing soccer.
  b) My sister don't like chocolate.
  c) They is going to the cinema.
  d) She has three cats.
  Cevap: d) She has three cats.
  Açıklama: "Has" fiili, üçüncü şahıs tekil özneyle birlikte kullanılır. Bu nedenle doğru cevap "She has three cats." olacaktır.

 9. Soru: How do you say "hello" in Spanish?
  a) Bonjour
  b) Hola
  c) Ciao
  d) Salut
  Cevap: b) Hola
  Açıklama: İspanyolca'da "hello" demek için "Hola" kelimesi kullanılır.

[Devam eden 5 soru ve açıklamalarını içeren test soruları için lütfen devam ediniz.]21. Soru: Choose the correct form of the verb in the sentence: My brother ___________ basketball every weekend.
a) play
b) plays
c) played
d) playing
Cevap: b) plays
Açıklama: Cümlede üçüncü şahıs tekil özne olan "My brother" bulunmaktadır. Bu nedenle doğru cevap "plays" olacaktır.

 1. Soru: What is the capital city of Turkey?
  a) Ankara
  b) Istanbul
  c) Izmir
  d) Bursa
  Cevap: a) Ankara
  Açıklama: Türkiye'nin başkenti "Ankara"dır.

 2. Soru: Which sentence is correct?
  a) I have two sisters and a brother.
  b) He have many friends at school.
  c) They don't likes swimming.
  d) She have a blue car.
  Cevap: a) I have two sisters and a brother.
  Açıklama: Doğru cümlede, birinci şahıs için "have" kullanılır ve çoğul isimlerle kullanıldığında fiil de çoğul halde olmalıdır. Bu nedenle doğru cevap "I have two sisters and a brother." olacaktır.

 3. Soru: How many days are there in a week?
  a) 5
  b) 6
  c) 7
  d) 8
  Cevap: c) 7
  Açıklama: Bir haftada 7 gün bulunmaktadır.

 4. Soru: Which word is a noun?
  a) Run
  b) Slowly
  c) Cat
  d) Happy
  Cevap: c) Cat
  Açıklama: "Cat" kelimesi bir isimdir ve bir canlıyı temsil eder.

Bu test, 6. sınıf İngilizce 1. dönem 3. yazılı sınavı konularını kapsayan soruları içermektedir.Üzgünüm, ancak özelleştirilmiş test soruları oluşturmak için daha fazla kaynak veya içeriğe ihtiyacım var. İlgili konular hakkında daha fazla bilgi sağlamanız mümkün mü?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.