5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Çalışma Soruları

5. sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı çalışma soruları, öğrencilerin Türkçe dersinde öğrendikleri konuların pekiştirilmesi için hazırlanan sorulardır. Bu sorular genellikle dil bilgisi, anlatım bozuklukları, okuduğunu anlama ve yazma becerilerini ölçmek amacıyla hazırlanır. Öğrencilerin kelime dağarcığını, cümle kurma yeteneklerini ve metinleri anlama becerilerini geliştirmeyi hedefler. Sorular genellikle kısa cevaplı veya çoktan seçmeli şekilde olabilir.

1. Soru: Anlamını açıklayarak meşhur kelimesini kullanarak bir cümle yaz.

Cevap: Meşhur, birine veya bir şeye ilişkin olarak geniş çapta tanınmış veya bilinen anlamına gelir. Örneğin: O tiyatro oyuncusu çok meşhurdur.

2. Soru: Tarla fare kovalar. cümlesinde hangi kelime nesnedir?

Cevap: Fare.

3. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi zamir değildir?

a) Ben

b) Sen

c) Kitap

d) Biz

Cevap: c) Kitap.

4. Soru: Aşağıdaki cümlede hangi kelime sıfat görevindedir? Bu güzel çiçekleri aldım.

Cevap: güzel.

5. Soru: Sorulara dikkatlice bakmalısın. cümlesinde hangi kelime zarftır?

Cevap: dikkatlice.

6. Soru: İki yıl önce nerede yaşıyordunuz? Bu cümlede hangi zaman kullanılmıştır?

Cevap: Geçmiş zaman.

7. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir bağlaçtır?

a) Neden

b) Çünkü

c) Şimdi

d) Burada

Cevap: b) Çünkü.

8. Soru: Hangi kelime kim? sorusuna cevap verir?

Cevap: Kimse.

9. Soru: Ormanda koşan tilkiye yetişemedik. cümlesinde hangi kelimeler zarf tümleci olarak kullanılmıştır?

Cevap: ormanda, koşan.

10. Soru: Bize bir hikaye anlatır mısın? cümlesinde hangi kelime zamirdir?

Cevap: bize.

11. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir edat değildir?

a) İle

b) Gibi

c) Sonra

d) Kitap

Cevap: d) Kitap.

12. Soru: Önce dersini yap, sonra oyun oyna. cümlesinde hangi kelime bağlaçtır?

Cevap: sonra.

13. Soru: Anlamını açıklayarak sivri kelimesini kullanarak bir cümle yaz.

Cevap: Sivri, ucu keskin, sert veya dar bir şekli olan anlamına gelir. Örneğin: Bu kalem çok sivridir.

14. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir cümledir?

a) Her gün spor yapıyorum.

b) Okula yürüyerek gidiyorum.

c) Bugün hava güneşli ve sıcak.

d) Arkadaşlarımı görmek için sabırsızlanıyorum.

Cevap: a) Her gün spor yapmıyorum.

15. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir ünlem değildir?

a) Vay!

b) Oh!

c) Elbette

d) Hah!

Cevap: c) Elbette.

16. Soru: Sınıfta sessiz olmalısın. cümlesinde hangi kelime emirdir?

C16. Soru: Sınıfta sessiz olmalısın. cümlesinde hangi kelime emirdir?

Cevap: olmalısın.

17. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir soru cümlesidir?

a) Güneş bugün çok parlak.

b) Ödevimi yapmayı unuttum.

c) Hangi filmi izlemek istersin?

d) Yarın sinemaya gideceğim.

Cevap: c) Hangi filmi izlemek istersin?

18. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir bağlaç değildir?

a) Ve

b) Fakat

c) Sonra

d) Kitap

Cevap: d) Kitap.

19. Soru: Sabahleyin erkenden kalktım. cümlesinde hangi kelime zarf tümleci olarak kullanılmıştır?

Cevap: sabahleyin.

20. Soru: Anlamını açıklayarak cesur kelimesini kullanarak bir cümle yaz.

Cevap: Cesur, korkusuz ve yürekli anlamına gelir. Örneğin: O, zorlu bir görevi cesurca üstlendi.

21. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir zamir değildir?

a) Ben

b) Sen

c) Bardak

d) Biz

Cevap: c) Bardak.

22. Soru: Gözlüğün masada duruyor. cümlesinde hangi kelime isim tamlamasıdır?

Cevap: Gözlüğün.

23. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu bir cümledir?

a) Hiç yorulmadım.

b) Bugün hiç kitap okumadım.

c) Hava çok güzel değil mi?

d) Şekerli dondurma çok seviyorum.

Cevap: d) Şekerli dondurma çok seviyorum.

24. Soru: Hemen dışarı çıkmalıyız. cümlesinde hangi kelime zarftır?

Cevap: hemen.

25. Soru: Hangi kelime ne? sorusuna cevap verir?

Cevap: Ne zaman.

26. Soru: Kardeşimle parkta oynuyoruz. cümlesinde hangi kelime edat olarak kullanılmıştır?

Cevap: ile.

27. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir fiil değildir?

a) Koşmak

b) Yemek

c) Masanın

d) Uyumak

Cevap: c) Masanın.

28. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir ünlem cümlesidir?

a) Çok heyecanlıyım!

b) Bu kitabı okudunuz mu?

c) Arkadaşıma doğum günü hediyesi aldım.

d) Deniz tatilinden döndük.

Cevap: a) Çok heyecanlıyım!

29. Soru: Anlamını açıklayarak hızlı kelimesini kullanarak bir cümle yaz.

Cevap: Hızlı, bir şeyin veya birinin hareket etme veya gerçekleşme hızı yüksek olan anlamına gelir. Örneğin: O koşarak hızlıca eve gitti.

30. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir bağlaçtır?

a) Neden

b) Fakat

c) Şimdi

d) Burada

Cevap: b) Fakat.

31. Soru: Eline kalemi al ve yazmaya başla. cümlesinde hangi kelime emirdir?

Cevap: al.

32. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir soru cümlesidir?

a) Gözlük kaybettim.

b) Arkadaşımla sinemaya gittim.

c) Bugün hava çok sıcak.

d) Hangi kitabı32. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir soru cümlesidir?

Cevap: d) Hangi kitabı okudun?

33. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir edat değildir?

a) İle

b) Gibi

c) Sonra

d) Kitap

Cevap: d) Kitap.

34. Soru: Bahçede oynayan çocuklar çok neşeli. cümlesinde hangi kelime isim tamlamasıdır?

Cevap: Bahçede.

35. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir cümledir?

a) Her gün spor yapıyorum.

b) Okula yürüyerek gidiyorum.

c) Bugün hava güneşli ve sıcak.

d) Arkadaşlarımı görmek için sabırsızlanmıyorum.

Cevap: d) Arkadaşlarımı görmek için sabırsızlanmıyorum.

36. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir ünlem değildir?

a) Vay!

b) Oh!

c) Elbette

d) Hah!

Cevap: c) Elbette.

37. Soru: Anlamını açıklayarak güzel kelimesini kullanarak bir cümle yaz.

Cevap: Güzel, estetik, hoş veya cazip anlamına gelir. Örneğin: Bu resim çok güzel görünüyor.

38. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir zamir değildir?

a) Ben

b) Sen

c) Bardak

d) Biz

Cevap: c) Bardak.

39. Soru: Yarın sınıfta yapılacak etkinliğe hazırlanmalısın. cümlesinde hangi kelime emirdir?

Cevap: hazırlanmalısın.

40. Soru: Hangi kelime nerede? sorusuna cevap verir?

Cevap: Nerede.

41. Soru: Parkta koşan çocukları izledim. cümlesinde hangi kelime isim tamlamasıdır?

Cevap: Parkta.

42. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu bir cümledir?

a) Hiç yorulmadım.

b) Bugün hiç kitap okumadım.

c) Hava çok güzel değil mi?

d) Şekerli dondurma çok seviyorum.

Cevap: d) Şekerli dondurma çok seviyorum.

43. Soru: Hızlıca arabaya binip uzaklaştı. cümlesinde hangi kelime zarftır?

Cevap: hızlıca.

44. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir fiil değildir?

a) Koşmak

b) Yemek

c) Masanın

d) Uyumak

Cevap: c) Masanın.

45. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir ünlem cümlesidir?

a) Çok güzel bir manzara.

b) Bugün hava çok sıcak.

c) Arkadaşlarıma hediye aldım.

d) Sinemaya gitmek için plan yapıyoruz.

Cevap: a) Çok güzel bir manzara.

46. Soru: Anlamını açıklayarak mutlu kelimesini kullanarak bir cümle yaz.

Cevap: Mutlu, sevinçli veya neşeli anlamına gelir. Örneğin: Doğum gününde çok mutlu oldum.

47. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir bağlaçtır?

a) Neden

b) Fakat

c) Şimdi

d) Burada

Cevap: b) Fakat.

48. Soru: Hemen işe başlamalısın. cümlesinde hangi kelime emirdir?

Cevap: başlamalısın.

49. Soru: Aş49. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir soru zamiri değildir?

a) Kim

b) Ne

c) Hangi

d) Bardak

Cevap: d) Bardak.

50. Soru: Gözlüğün masada duruyor. cümlesinde hangi kelime sahiplik bildiren zamirdir?

Cevap: Gözlüğün.

51. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir cümledir?

a) Her gün spor yapıyorum.

b) Okula yürüyerek gidiyorum.

c) Bugün hava güneşli ve sıcak.

d) Arkadaşlarımı görmek için sabırsızlanıyorum.

Cevap: b) Okula yürüyerek gitmiyorum.

52. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir zarf değildir?

a) Gece

b) Sessizce

c) Hızlı

d) Çocuk

Cevap: d) Çocuk.

53. Soru: Anlamını açıklayarak kırmızı kelimesini kullanarak bir cümle yaz.

Cevap: Kırmızı, canlı bir renk anlamına gelir. Örneğin: Bu elma çok güzel kırmızı renkte.

54. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir isim değildir?

a) Kitap

b) Masanın

c) Oyna

d) Kalem

Cevap: c) Oyna.

55. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir soru cümlesidir?

a) Kedinin yemeğini verdim.

b) Güzel bir film izledik.

c) Bugün hava çok sıcak.

d) Hangi sporu yapmayı seviyorsun?

Cevap: d) Hangi sporu yapmayı seviyorsun?

56. Soru: Saatlerce çalıştığımız halde kazanamadık. cümlesinde hangi kelime zarf tümleci olarak kullanılmıştır?

Cevap: saatlerce.

57. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir edat değildir?

a) İle

b) Gibi

c) Sonra

d) Kitap

Cevap: d) Kitap.

58. Soru: Önce derse hazırlan, sonra dışarı çık. cümlesinde hangi kelime bağlaçtır?

Cevap: sonra.

59. Soru: Anlamını açıklayarak şaşkın kelimesini kullanarak bir cümle yaz.

Cevap: Şaşkın, şaşırmış veya anlamayan bir ifadeye sahip olan anlamına gelir. Örneğin: Yeni gördüğü manzara karşısında şaşkın bir şekilde durdu.

60. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir bağlaçtır?

a) Neden

b) Fakat

c) Şimdi

d) Burada

Cevap: b) Fakat.61. Soru: Elindeki kalemi bana ver. cümlesinde hangi kelime emirdir?

Cevap: ver.

62. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir soru cümlesi değildir?

a) Ne yemek istersin?

b) Bugün hava nasıl?

c) Hangi kitabı okudun?

d) Arabayla seyahat etmek zor olabilir.

Cevap: d) Arabayla seyahat etmek zor olabilir.

63. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir fiil değildir?

a) Koşmak

b) Yemek

c) Masanın

d) Uyumak

Cevap: c) Masanın.

64. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir ünlem cümlesidir?

a) Çok güzel bir resim!

b) Bu kitabı okuyorum.

c) Arkadaşıma doğum günü hediyesi aldım.

d) Plajda denize girdik.

Cevap: a) Çok güzel bir resim!

65. Soru: Anlamını açıklayarak meraklı kelimesini kullanarak bir cümle yaz.

Cevap: Meraklı, ilgili veya araştırmaya hevesli olan anlamına gelir. Örneğin: O, yeni konuları öğrenmeye meraklı bir öğrencidir.

66. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir zamir değildir?

a) Ben

b) Sen

c) Bardak

d) Biz

Cevap: c) Bardak.

67. Soru: Sinemada güzel bir film izledik. cümlesinde hangi kelime isim tamlamasıdır?

Cevap: güzel bir.

68. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu bir cümledir?

a) Hiç yorulmadım.

b) Bugün hiç kitap okumadım.

c) Hava çok güzel değil mi?

d) Şekerli dondurma çok seviyorum.

Cevap: d) Şekerli dondurma çok seviyorum.

69. Soru: Koşarak parka gittik. cümlesinde hangi kelime zarftır?

Cevap: Koşarak.

70. Soru: Hangi kelime neyi? sorusuna cevap verir?

Cevap: Neyi.

71. Soru: Arkadaşımla sinemaya gidelim mi? cümlesinde hangi kelime bağlaçtır?

Cevap: mi.

72. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir isim değildir?

a) Kitap

b) Masanın

c) Oyna

d) Kalem

Cevap: c) Oyna.

73. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir ünlem cümlesidir?

a) Çok hızlı koşuyor!

b) Bugün hava sıcak.

c) Arkadaşlarıma doğum günü hediyesi aldım.

d) Sinemaya gitmek için plan yapıyoruz.

Cevap: a) Çok hızlı koşuyor!

74. Soru: Anlamını açıklayarak şaşırmak kelimesini kullanarak bir cümle yaz.

Cevap: Şaşırmak, beklenmedik bir olay veya durum karşısında şoka girmek veya şaşırmak anlamına gelir. Örneğin: Sürpriz doğum günü partisiyle şaşırdı.

75. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir bağlaçtır?

a) Neden

b) Fakat

c) Şimdi

d) Burada

Cevap: b) Fakat.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.